Medietilsynet får mindre å gjøre etter vedtak i Stortinget: Snart er eierskapslov historie

Nå skrotes medieeierskapsloven.

Publisert Sist oppdatert

Lov om eierskap i medier har vært en brikke i mange store debatter om salg og strukturer i mediebransjen - og spilte en stor rolle da A-pressen i sin tid kjøpte Edda Media. Den gang mente mange salget ikke kunne finne sted, men det endte med et pålegg om å selge enkelte aviser. 

Kompliserte regler for hvor stort opplag ett konsern kan kontrollere, og minst like kompliserte regler for krysseierskap og andre forhold, har stått i veien for strukturer og salg som kanskje ellers ville vært aktuelle.

Men i en tid der papiropplaget ikke lenger er det viktigste kriteriet - og knapt nok noen vil kjøpe papiraviser - har Stortinget funnet denne loven klar for historiens skraphaug.

Mediebedriftenes Landsforening omtaler nå vedtaket som ble gjort i Stortinget tirsdag 7. juni om å oppheve Medieeierskapsloven. Formelt må det gjennom en runde til for å bli gjennomført.

Etter dette, vil eierskap i mediene være regulert av konkurranseloven - med Konkurransetilsynet som inngripende instans.

Imidlertid erstattes den gamle loven av en ny lov om åpenhet om eierskap i medier. Den loven skal Medietilsynet forvalte, og formålet skal være å «bidra til å skape større åpenhet, oppmerksomhet og kunnskap om eierforholdene i norske medier. Tilsynet skal innhente og systematisere informasjon om eierforholdene, og informasjonen skal gjøres tilgjengelig for allmennheten».

Powered by Labrador CMS