Olav Terjeson Sandnes, direktør i TV2 under Arendalsuka tidligere i år.
Olav Terjeson Sandnes, direktør i TV2 under Arendalsuka tidligere i år.

Debatt

TV 2-sjefen skyter tilbake mot Nordlys: – Ikke mye konstruktivt. Feil er det også

– Nordlys har åpenbart ikke fått med seg hva allmenkringkasteravtalen er, skriver Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2.

  • Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2 svarer på Nordlys-lederen som også var publisert i Medier24.

Det er helt riktig at det vil være bra med flere journalister over hele landet. Resten av Nordlys lederartikkel er preget av feil og misforståelser. 

Det er svært viktig for TV 2 å rapportere fra hele landet. Det er derfor vi, som ett av ytterst få mediehus, fortsatt har distriktskontorer fra nord til sør i Norge. Det er derfor vi løpende ser etter muligheter for å bemanne opp og styrke dem.

Men Nordlys har åpenbart ikke fått med seg hva allmenkringkasteravtalen er.

Stortinget og regjeringen har de siste to årene arbeidet for å sikre at Norge fortsatt skal ha to allmenkringkastere. NRK trenger en konkurrent og utfordrer. Et bredt politisk flertall anser dette som helt sentralt for mediemangfoldet og demokratiet.

Allmenkringkasteravtalen handler om å sikre nyhetsformidling og en nyhetsredaksjon utenfor Oslo, men den handler også om så mye mer. Vi skal sende fra Bergen, vi skal ta beslutninger og ha både nyhets- og hovedredaksjonen der. Vi skal sende drama, norskspråklige barne- og ungdomsprogrammer og bruke 250 millioner på førstegangsvisning av norsk film- og tv-drama. Dette er store forpliktelser.

Nordlys tror at avtalen er «lukrativ», men dette er altså ikke en betaling til oss – det er dekning av merkostnader knyttet til tjenestene vi leverer. Tjener vi penger på disse tjenestene, så får vi ikke én eneste krone.

Denne lederartikkelen føyer seg inn i rekken av angrep på avtalen fra konkurrenter. Felles for de fleste er at de selv har nytt godt av ulike statlige privilegier i årtier, ikke minst nullmoms på opplag. Nullmomsen har, sammen med andre virkemidler som pressestøtte til økonomisk utsatte medier, fylt samme funksjon som den nylig inngåtte avtalen om kommersiell allmennkringkasting. Hensikten er å sikre at vi holder oss med et mangfold av allmennmedier, ikke bare rene underholdningsmedier.

Nordlys prøver å gjøre egenkapitalen hos eieren vår, av alle ting, relevant for hvilke tjenester staten legger ut på anbud. Det blir like usaklig som å peke på at Nordlys egen eier, Amedia, fikk et resultat på nesten en halv milliard kroner i 2017 – samtidig som avisene de eier mottar titalls millioner i pressestøtte og enda mye mer i momsfritak. Ut fra Nordlys’ logikk, så burde de da selv «finansiere sin virksomhet».

Med det sagt, så har TV 2 argumentert for at alle distriktskontorer mer enn 100 kilometer utenfor Oslo kunne vært del av avtalen på samme linje som Bergen. Det hadde vært nyttig om Nordlys gikk oppildnet inn i denne debatten da Stortinget først diskuterte saken, eller når de med et tydelig flertall vedtok at de ville ha en avtale, eller når regjeringen utlyste avtalen, eller når regjeringen og deres fremste fagfolk i over ett år jobbet med detaljene i den. Nordlys velger heller å komme på banen to år senere og anklage oss i TV 2 for lureri.

Det er ikke mye konstruktivt. Feil er det også.

Da avtalen ble inngått annonserte TV 2 umiddelbart at ti nye stillinger utenfor Oslo skulle utlyses. Det kommer også til å skje mer fremover. Avtalen sikrer at TV 2s hovedkanal fortsetter å være en sterk, tydelig og reell konkurrent til NRK, slik den har vært i 26 år. Den sikrer fortsatt produksjon av riksdekkende egenproduserte nyhetssendinger, barne- og ungdomsprogram og norsk film- og tv-drama. Vi har også forpliktet oss til å ha en sterk redaksjon i, og sende nyheter fra, hjertet vårt i Bergen. Det er bra for mediemangfoldet og bra for Norge.

Powered by Labrador CMS