Trygve Aas Olsen
Trygve Aas Olsen

Kommentar

«Her har vi en god sak», sier NHO, og NRK tar imot – uten å stille spørsmål eller sjekke fakta

Hvis du selger varer for 57.000.000 kroner i året, hvor stort problem er da en skatteregning på 477.000 kroner? Stort nok til at NRK ringer næringsministeren for en kommentar, skriver Trygve Aas Olsen.

  • TRYGVE AAS OLSEN, fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk - og mediekritisk spaltist på Medier24

Eller var det næringsministeren som ringte NRK? Ikke godt å vite. Men jeg er ganske sikker på at Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) kontaktet NRK, og tipset om saken.

Hadde NRK-journalistene giddet å undersøke eksemplet de ble servert, ville de sett at det ikke var noen sak. Men hvem undersøker vel det NHO serverer? Ikke NRK, i alle fall.

NHO jobber for å senke skatten for sine medlemsbedrifter, slik at de kan beholde mer av inntektene sine selv. Det er helt legitimt, hva man enn mener om skattenivået.

Faksimile fra NRK.
Faksimile fra NRK.

For å lykkes med dette, ber NHO mediene skrive om skatt – på en slik måte at folk tror skattetrykket er et alvorlig problem for bedriftene. At NHO gjør dette, er også greit.

Men det er ikke greit at mediene skriver akkurat det NHO ber dem om, uten å stille kritiske spørsmål, eller selv undersøke påstandene organisasjonen kommer med.

NRK verken undersøkte eller stilte kritiske spørsmål i sin sak tirsdag, der hotelldirektør Jan Bruse Andersen klager over at «det skal godt gjerast å halde hovudet over vatnet no».

Det som angivelig gjør det så vanskelig å drive Hotel Park Vossevangen, er at formuesskatten har økt. Fra 17.000 kroner i 2008 til 477.000 kroner åtte år senere.

Park Hotel Vossevangen solgte i 2017 overnattinger, mat og drikke for over 57 millioner kroner. Formuesskatten utgjorde 0,8 prosent av inntekten. Er det mye?

La oss dele tallene på 100: Hvis du har en årsinntekt på 570.000 kroner, klarer du da å betale en skatteregning på 4.770, eller vil akkurat den gjøre at du går konk?

Selvsagt klarer du det. Hvis du har anstrengt økonomi med en slik årsinntekt, hvilket er fullt mulig, skyldes det mer enn én regning på 4.770 kroner.

Jan Bruse Andersens hotell gikk med et lite underskudd – 206.000 kroner – i fjor. Jeg har ingen grunn til å tvile på at «det er tungt», som han sier, å drive hotell i distriktene.

Men det er ikke formuesskatten som veier tyngst i regnskapene. Privateide hoteller har det tungt på grunn av tøff konkurranse fra kjedene, som presser prisene ned.

For NHO, derimot, veier formuesskatten tungt. Medlemsbedriftene liker den ikke, og organisasjonen vil derfor gjerne framstille den som et alvorlig problem.

Det lyktes den med i NRK tirsdag: Wenche Salthella, bransjesjef i NHO, fikk uimotsagt fremme organisasjonens synspunkter. Hun fikk ingen kritiske spørsmål.

Det gjorde ikke næringsminister Torbjørn Røe Isaksen heller, selv om han sitter i den regjeringen som de siste fem åra har vært ansvarlig for skattens størrelse.

Alle var enige i at formuesskatten til Park Hotel Vossevangen var et problem. NRK kontaktet ingen av de mange økonomene og politikerne som mener formuesskatt er fornuftig.

Her er noen spørsmål til NRK:

  • Hvorfor ville dere ta opp problemet med formuesskatt akkurat nå?
  • Hvorfor har saken ingen kritiske spørsmål eller egne undersøkelser?
  • Har de to journalistene som dekket saken lest hotellets regnskaper?

Journalister lager alt for mange saker der mektige samfunnsaktører, uten motstand, får fremme politiske eller økonomiske interesser.

Det foregår som oftest slik:

  1. En representant for selskapet, partiet eller organisasjonen tar kontakt.
  2. Redaksjonen får tilbud om en eksklusiv sak, intervjuobjekter inkludert.
  3. Redaksjonen takker ja, intervjuene gjøres og resultatet blir som planlagt.
Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

Som planlagt av noen som ønsker seg et fordelaktig medieoppslag, altså. Slike saker står til stryk i kildekritikk, og de bryter med intensjonen i Vær Varsom-plakatens punkt 3.2:

Saken om Park Hotel Vossevangen blir ikke bedre om den, mot formodning, ble laget på NRKs eget initiativ. Hotellet er fortsatt like lite truet av nedleggelse:

I regnskapet for 2017 står det nemlig at «leiinga ventar at omsetnaden dei nærmaste åra vil auka grunna stor turisttilstrømning til landet og til Voss».

Fjorårets omsetning på 57 millioner «er om lag 10 % over nivået dei tidlegare åra», og underskuddet skyldes «uvanleg mykje vedlikeholdsarbeid».

Direktør Jan Bruse Andersen skriver at «selskapet har store verdiar knytta til bygningsmassen og eigedomen slik at soliditeten til verksemda er trygg og god».

Ja, verdien på fast eiendom har økt siden 2008 på Voss også. Og det – sammen nye regler for skattetakst av eiendom – er årsaken til at hotellets formuesskatt har økt.

Jeg har enda et spørsmål til NRK:

  • Er det en sak at folk som øker formuen sin, får økt formuesskatt?

Andersen har for øvrig økt formuen sin enda mer i 2017, da han gjennom datterselskapet Vossevangen Boliger AS solgte leiligheter for 136 millioner kroner.

Dette salget ga Andersen et overskudd i 2017 på over 11 millioner kroner i det lille konsernet av hotell og eiendomsselskaper han har på Voss. 

Han eier både hotellet og datterselskapene alene, så han kan bruke inntektene som han vil. NRKs sak er riktig på ett punkt: Han vil ikke betale formuesskatt.

Ingen ting i regnskapene til Hotel Park Vossevangen eller datterselskapene tyder på at Andersen ikke vil klare «å halde hovudet over vatnet» på grunn av denne skatten.

Kjære NRK-journalister og redaktører: Dere har presentert en påstand som faktisk er helt feil.

Så hvorfor påstår hotelleieren dette? Det kunne NRK spurt om, hvis journalistene hadde forberedt seg. Men det gjør de sjelden, og derfor kan NHO og andre påstå nærmest hva de vil.

Kjære journalister i alle redaksjoner: Å ikke researche intervjuobjekter, ikke lese regnskapene til selskaper man dekker – det er som å ikke se fotballkampen man refererer fra.

Hvis NRK-journalistene bare hadde googlet Jan Bruse Andersen, ville de funnet ut at hotelldriften har gjort ham i stand til å bygge opp Norges største samling av årgangsvin.

Jeg tror både han og NHO åpnet en flaske tirsdag, for å feire en seier i kampen mot formuesskatten.

Powered by Labrador CMS