Knut Olav Åmås advarer mot å skreddersy en ny TV-avtale for Bergen - slik at bare TV 2 kan søke på den

- Det fins sterke regionale mediehus og andre nasjonale aktører, sier han. Les, se og hør vårt intervju med utvalgsleder Åmås her.

Publisert Sist oppdatert

Staten bør fortsatt finansiere kommersiell allmennkringkasting i Norge, men med en tidshorisont på tre til fem år, mener Mediemangfoldsutvalget.

Utvalget har arbeidet på spreng i fire uker for å svare på fire konkrete spørsmål fra Kulturdepartementet.

Bakgrunnen er at TV 2 har en midlertidig avtale med staten som går ut ved årsskiftet. TV 2 har ikke søkt på toårslisensen som regjeringen utlyste uten noen som helst kompensasjon.

– Utvalgets vurdering er at det kan være behov for offentlig støtte til allmennkringkasting i Norge hvis staten ønsker å redusere risikoen for et dårligere tilbud de nærmeste årene, sa utvalgsleder Knut Olav Åmås da han presenterte delrapporten for kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) tirsdag.

- Lineært TV når fortsatt store grupper, og det er usikkert om markedet vil kunne finansiere nyhets- og aktualitetsproduksjon. Det er også usikkert om marked vil kunne opprettholde et tungt, TV-redaksjonelt nærvær utenfor Oslo, sa han.

LES FLERE SAKER, se hele presentasjonen - og vårt intervju med kulturministeren: 

Åmås-utvalget mener det er riktig med offentlig støtte til en kommersiell allmennkringkaster som TV 2 – men anbefaler en tidsbegrenset avtale

Kulturminister Helleland lover stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting før jul

I et intervju med Medier24 etter presentasjonen advarer utvalgsleder Åmås spesielt om to forhold:

Lineært TV har fortsatt en sterk posisjon, men en støtte til en lineær TV-kanal kan likevel virke konserverende i en tid med store endringer. Derfor bør den ikke gis over for lang tidshorisont, anbefaler utvalget.

Åmås og utvalget advarer videre mot å gjøre som Stortinget antydet, å binde en avtale om kommersiell allmennkringkasting til Bergen.

- Vi ser det sånn at å komme med en utlysning med krav til lokalisering i Bergen, kan begrense søkermassen ganske kraftig. Det bør departementet være oppmerksom på.

- Det fins sterke regionale mediehus og andre nasjonale aktører. Her er det politiske spørsmålet hvor mange søkere man egentlig ønsker å ha, sier Åmås.

I forkant av sommerens søknadsfrist for en midlertidig avtale var det spekulert i om Schibsted kunne lever en søknad, men så skjedde i.

I realiteten framstod TV 2 som den eneste søkeren, men ei heller TV 2 valgte å søke på den midlertidige avtalen, som ikke hadde noen form for motytelser. 

TV: Vårt intervju med Knut Olav Åmås

Mediemangfoldsutvalgets leder Knut Olav Åmås kommenterer utvalgets delrapport om kommersiell allmennkringkasting:

Posted by Medier24.com on 18. oktober 2016

VIDEO / INTERVJU: Erik Waatland, Medier24 

BAKGRUNN:

TV 2 har siden 1992 hatt status som kommersiell allmennkringkaster. Det har gitt forpliktelser om hovedkontor i Bergen, daglige nyhetssendinger og andre krav til innhold.

Som motytelse har TV 2 fått en unik posisjon som allment distribuert TV-kanal. Denne posisjonen og «formidlingsplikten» har ikke lenger den samme verdien, med stadig bedre TV-distribusjon også for kommersielle konkurrenter som TV3 og TVNorge. 

Derfor har TV 2 - og et flertall på Stortinget - vært klare på at en ny avtale om status og forpliktelser som kommersiell allmennkringkaster også må inneholde en form for reell motytelse som kompenserer for merkostnadene ved krav til nyhetsproduksjon og hovedkontor utenfor Oslo (i Bergen).

Dette blir en avtale alle kan søke på, men det ligger i kortene at TV 2 trolig er den eneste reelle kandidaten. 

Powered by Labrador CMS