Åmås-utvalget mener det er riktig med offentlig støtte til en kommersiell allmennkringkaster som TV 2 - men anbefaler en tidsbegrenset avtale

- Det er usikkert om markedet vil kunne finansiere nyhets- og aktualitetsproduksjon. Og opprettholde et tungt, TV-redaksjonelt nærvær utenfor Oslo, mener Knut Olav Åmås.

Publisert Sist oppdatert

Under en pressekonferanse i Kulturdepartementet i Oslo onsdag la Mediemangfolds-utvalget ved leder Knut Olav Åmås tirsdag formiddag fram sin konklusjon og delrapport om kommersiell allmennkringkasting.

I presentasjonen slo Åmås tidlig fast at et enstemmig utvalg mener det kan være riktig med en offentlig støtte til en allmennkringkaster som TV 2:

- Lineært TV når fortsatt store grupper, og det er usikkert om markedet vil kunne finansiere nyhets- og aktualitetsproduksjon. Det er også usikkert om marked vil kunne opprettholde et tungt, TV-redaksjonelt nærvær utenfor Oslo.

Utvalget går altså inn inn for at staten fortsatt bør delfinansiere kommersiell allmennkringkasting i Norge.

 

Se hele pressekonferansen og flere videointervjuer nederst i saken, eller på vår Facebook-side. Denne saken blir oppdatert løpende. 

LES OGSÅ og se våre intervjuer: 

Kulturminister Helleland lover stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting før jul 

Knut Olav Åmås advarer mot å skreddersy en ny TV-avtale slik at bare TV 2 kan søke på den

 

Anbefaler tidsbegrenset avtale

Knut Olav Åmås opplyser at innstillingen fra utvalget er enstemmig, men beklager at utvalget bare har hatt fire uker til å vurdere alternativene.

Han og utvalgets medlemmer fikk i oppdrag å utrede fire konkrete alternativer, og antyder en preferanse den som «minner mest om dagens» - altså en kompensasjon til og direkte avtale med én aktør som påtar seg et oppdrag som kommersiell allmennkringkaster. 

Men Åmås & co understreker at det er stor utvikling på TV-feltet akkurat nå, og frykter at en støtte til lineær allmennkringkasting kan bli konserverende.

Utvalget anbefaler derfor at en slik støtte blir tydelig tidsbegrenset, i for eksempel tre til fem år. 

BAKGRUNN:

TV 2 har siden 1992 hatt status som kommersiell allmennkringkaster. Det har gitt forpliktelser om hovedkontor i Bergen, daglige nyhetssendinger og andre krav til innhold.

Som motytelse har TV 2 fått en unik posisjon som allment distribuert TV-kanal. Denne posisjonen og «formidlingsplikten» har ikke lenger den samme verdien, med stadig bedre TV-distribusjon også for kommersielle konkurrenter som TV3 og TVNorge. 

Derfor har TV 2 - og et flertall på Stortinget - vært klare på at en ny avtale om status og forpliktelser som kommersiell allmennkringkaster også må inneholde en form for reell motytelse som kompenserer for merkostnadene ved krav til nyhetsproduksjon og hovedkontor utenfor Oslo (i Bergen).

Dette blir en avtale alle kan søke på, men det ligger i kortene at TV 2 trolig er den eneste reelle kandidaten. 

- Bør stille krav om nyhet, aktualitet og debatt

Utvalget antyder altså at de foretrekker den såkalte modell B, som vil si offentlig kjøp av allmennkringkastingstjenester. Dette er også modellen som ligger tettest opp til Stortingets «bestilling» fra tidligere i år, og som virker å være innrettet mot dagens drift av TV 2. 

Åmås og utvalget anbefaler imidlertid at en slik kompensasjon følges av konkrete krav: 

- Det bør gis en konkret retning og stilles krav til bestemte typer innhold, som en bred nyhets- og aktualitetsdekning. Det bør også være norske debattprogrammer og norske dokumentarer, og egenproduksjon av daglige nyhetssendinger. 

- Målet må være å sikre at samfunnsnyttig innhold som markedet alene ikke kan finansiere, når ut til borgerne. Og uten særskilt betaling på minst én plattform, uttalte Åmås. 

Mediemangfoldsutvalget avviser dermed i praksis modell A, som er et null-alternativ med ingen kompensasjon. Modell C handler om en tilskuddsordning som ulike aktører kan søke midler fra, mens modell D går ut å en kompensasjonsordning for redaksjonelle kostnader. 

Utvalget slår fast at begge modellene kan være interessante, men slår fast at de må vurderes i en helhetlig og større sammenheng med tanke på flere plattformer - og ikke utelukkende med tanke på en lineær, kommersiell allmennkringkaster. 

TV: Få med deg hele presentasjonen her

NÅ: Mediemangfoldsutvalget og leder Knut Olav Åmås presenterer sin delrapport om støtte til kommersiell allmennkringkasting til kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Posted by Medier24.com on 18. oktober 2016

VIDEO: Erik Waatland, Medier24 

TV: Her er vårt intervju med kulturministeren

NÅ: Kulturminister Linda Hofstad Helleland kommenterer Mediemangfoldsutvalgets rapport om kommersiell allmennkringkasting.

Posted by Medier24.com on 18. oktober 2016

VIDEO / INTERVJU: Erik Waatland, Medier24 

Powered by Labrador CMS