PFU-leder Alf Bjarne Johnsen i PFU.
PFU-leder Alf Bjarne Johnsen i PFU.

Klassekampen felt i PFU: Avisa skulle gitt Orange Helse AS samtidig imøtegåelse

- Klassekampen burde tatt kontakt med selskapet, slår utvalget fast.

Publisert

I dag behandlet Pressens Faglige Utvalg (PFU) en klage fra selskapet Orange Helse AS mot avisen Klassekampen.

Avisa publiserte en artikkel torsdag 4. januar 2018 med stikktittelen «• To av tre vil forby vikarbyråer i byggebransjen • Feil virkemiddel, mener NHO», tittelen «Flertall mot vikarbyrå», som er gjenstand for klagen.

Utvalget har bestemt seg for å gi avisa kritikk for 4.14 for manglende samtidig imøtegåelse.

Bjørgulv Braanen, ansvarlig redaktør i Klassekampen.
Bjørgulv Braanen, ansvarlig redaktør i Klassekampen.

-Jeg mener det er kritikkverdig av Klassekampen å la politikeren si dette uimotsagt, uttalte PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

Sekretariatets utvalg innstilte på et rent brudd, men behandlingen ga en formildende endring, med at PFU valgte å gi avisa kritikk.

«Grov utnyttelse»

Klagen gjelder en artikkel i Klassekampen, som i utgangspunktet handlet om vikarbyråer i byggebransjen. En undersøkelse viste et flertall for forbud mot slike byråer.

I artikkelen påstår en politiker at det foregår grov utnyttelse av arbeidskraft også i andre bransjer, og viser til selskapet Orange Helse. Det opplyses at Bergen kommune sa opp avtalen med dette selskapet da alvorlige brudd på norsk arbeidslovgivning ble kjent.

Klager er Orange Helse som reagerer på det de mener er heftige anklager. Klager mener selskapet skulle fått mulighet til samtidig imøtegåelse av påstanden om at de bedriver grov utnyttelse av arbeidskraft, noe de er sterkt uenig i. Det vises også til en faktafeil vedrørende avtalen med Bergen kommune. Feilen ble rettet i papiravisen dagen etter, men på nett tok det lenger tid. 

Klassekampen viser til rettelsen, både på papir og nett. Det var ikke Bergen kommune, men tre andre helseforetak, som hadde avviklet avtalen med Orange Helse etter at en rapport avdekket brudd på arbeidstidsbestemmelsene i loven.

Videre mener avisen at klager ikke hadde rett til samtidig imøtegåelse. Det vises til at klager kun er nevnt som et sidepoeng til slutt i artikkelen. Avisen mener også at dette var et vel kjent faktum og at det må være mulig å komme med politiske synspunkt uten at det innhentes samtidig imøtegåelse.

Powered by Labrador CMS