Sosiolog og samfunnsdebattant Kjetil Rolness og utenrikssjef Sigurd Falkenberg Mikkelsen i NRK.
Sosiolog og samfunnsdebattant Kjetil Rolness og utenrikssjef Sigurd Falkenberg Mikkelsen i NRK.

Debatt

Vi er ikke ufeilbarlige, men er uenige i kritikken fra Kjetil Rolness

NRKs Sigurd Falkenberg Mikkelsen svarer på mediekritikken fra Rolness.

  • SIGURD FALKENBERG MIKKELSEN, utenrikssjef i NRK. Svarer på innlegg fra Kjetil Rolness

Nye Urix har som mål å både bringe verden tettere på det brede lag av det norske folk og forklare hvordan verden henger sammen. I sin kronikk av 16. april mener Kjetil Rolness at vi ikke har lykkes særlig godt.

Vi er ikke ufeilbarlige, men er uenige i den kritikken. Sendingen bruker mye tid på nettopp analyse, også av immigrasjon som årsak til Sveriges omfattende og alvorlige voldsproblemer.

Kriminolog Manne Gerell understreker tidlig i sendingen at innvandring og Sveriges immigrasjonsmønster er en faktor i situasjonen Sverige står oppe i. Dette gjentar både han og andre studiogjester senere i sendingen.

Å komme tettere på handler om å skildre situasjonen mennesker som lever oppe i og med det voldsmønsteret som har satt seg i Sverige. Det var hovedmålet for vår reportasjetur og er et selvstendig journalistisk poeng.

Det har egenverdi, uansett om vi er i Sverige eller i et land som ligger lenger unna. Å skildre utenforskapet gjennom en norsk kilde har noe av samme funksjon. For oss er det viktig å la de som er berørte, eller de som kan bringe en annen type forståelse, komme i tale.

Det handler om ikke å låse seg til et verdensbilde eller en bestemt oppfatning av situasjonen.

Urix kommer også i framtiden til å speile en sak eller en situasjon fra flere sider. Vårt mål er å belyse komplekse saker på bredest mulig måte, også der det er ubehagelig. 

På den måten ønsker vi å gi seere, lyttere og leser en mulighet til å gjøre seg opp sin egen mening.

Vi skal lytte til kritikk og synspunkter på vår journalistikk, men vi mener at sendingen var et godt bidrag til å skape oppmerksomhet og forståelse av situasjonen Sverige står oppe i.

Powered by Labrador CMS