Konkurs var neste stopp for Sør-Varanger Avis. Men 90 lokale aksjonærer og en «Mikro-Murdoch» fra Bærum slo på lyset igjen

(KIRKENES): Nå skal kraftige kutt og modernisering gjøre avisa bærekraftig igjen. - Vi har en unik posisjon i lokalsamfunnet. Det gir håp for framtida, sier journalist og midlertidig redaktør Tor Sandø.

Publisert Sist oppdatert

- D' e klart vi har trua. Ellers kan vi bare dra hjem!

Annonsekonsulent John Henrik Mienna er offensiv og engasjert når vi hilser.

Slik en finnmarking gjerne er også når det har vært på det mørkeste.

Vi er på besøk hos Sør-Varanger Avis, det mediehuset i Norge som kanskje har hatt det aller mørkest i år.

Kirkenes er gruvebyen og grensebyen noen få mil fra Russland, i den relativt langstrakte Sør-Varanger kommune i Finnmark.

Mens reiselivet er i vekst og næringslivet venter spent på olje og havneeventyr - med søring-rikinger som Felix Tschudi og Jacob Stolt-Nielsen i kulissene - gikk hjørnesteinsbedriften Sydvaranger gruve med 400 ansatte konkurs for et års tid siden.

Omtrent på samme tid ble det klart at situasjonen var dramatisk også for byens lokalavis.

Har ventet i 10 år på moderniseringen

- Det e bare ei uka sia æ rydda her. Men det e vel sånn det skal se ut hos en journalist!

Journalist og klubbleder Yngve Grønvik er i godt humør når han unnskylder stablene med notatblokker på kontoret.

Og bekrefter at man må jo bare ha trua.

Kanskje også fordi det er litt lysere enn på lenge.

Akkurat for ett år siden kom de første varslene om hvor alvorlig situasjonen var:

I november 2015 var det snakk om at fire årsverk måtte gå, to av fem journalister.

Paradokset var at etter den planen ville lokalavisa få flere typografer enn journalister.

Det var en plan redaksjonen protesterte på, sier Grønvik:

- Jeg er ingen økonom, og jeg er ikke den riktige til å si akkurat hva som er det rette å gjøre. Men da det var snakk om å gjøre så dramatiske endringer i redaksjonen, uten å omorganisere produksjonen, ble det feil.

- Det ville bli som å selge malm uten å ha en gruve!

Det siste året beskriver han som tøft, med interne splittelser, rykter, tidvis begrenset informasjon og «mye merkelige beskjeder» i gangene.

Redaksjonsklubben har lenge jobbet for å omorganisere produksjonen i avisa, som fortsatt har en håndfull typografer på huset.

- Allerede for ti år siden begynte vi å snakke om malstyring, fordi vi så hvor andre aviser gikk og tenkte at det kunne gjøre arbeidet mer effektivt.

- På den tida hadde avisa god økonomi, og kunne gjort et bevisst valg om det. Men malstyring klang så dårlig at det nesten ble forbudt å snakke om det, forteller Grønvik.

Gjennom sommer og høst i år ble det klart at redaksjonen fikk «viljen» sin.

Avisas nye styre og midlertidige ledelse vedtok en kraftig omorganisering med oppsigelse av seks årsverk innen administrasjon og produksjon.

Den holder nå på å bli satt i verk.

- Ble det riktig til slutt?

- Det er selvsagt aldri bra at noen blir oppsagt. Men slik situasjonen var, måtte jo noe gjøres. Ellers ville avisa gå konkurs.

Dyr trykkpresse, millionunderskudd og store tap

Det siste året har det nemlig ikke manglet på overskrifter om mulig konkurs i avisa.

Redaktør og daglig leder Randi Fløtten Andreassen har vært sykemeldt siden i fjor høst, og flere vikarer har fylt posisjonen siden den gang.

I vår kastet det gamle styret kortene, og Odd Reidar Øie kom inn styreleder. «Mikro-Murdoch», som Dagens Næringsliv kalt ham da han begynte å kjøpe opp lokalavisaksjer på 90-tallet, hadde lenge vært en passiv aksjonær i avisa.

En periode var også medeier Altaposten ved daglig leder Tor Sara med på redningsteamet.

En redning som måtte til:

  • Sør-Varanger Avis AS har gått med store underskudd de seneste åra. På de fire årene 2011 til 2014 var resultat før skatt til sammen 4,8 millioner kroner i minus.
  • Noe av underskuddet skyldes et tap etter forsøket på å etablere en lokalavis i nabobyen Vadsø, en liten tretimers kjøretur unna.
  • Avisa tynges også av en langsiktig gjeld som i fjor var på 10,2 millioner kroner, som i all hovedsak gjelder en trykkpresse som ble kjøpt for fem-seks år siden.
  • Da verdien av denne ble nedskrevet med 4,5 millioner kroner i fjor, endte 2015 med et resultat før skatt på 5,4 millioner i minus.
  • I 2014 var egenkapitalen1 million kroner. Etter fjoråret er den nå på minus 4,3 millioner.

Annonsesvikt og krav fra banken

Og når avisa nå det siste året har kommet stadig nærmere konkurs, skyldes det primært to forhold:

  • Annonseinntektene har sviktet, og kostnadene har fortsatt vært for høye: Drifta har rett og slett gått i minus.
  • Avisa klarte dermed ikke sine forpliktelser overfor banken, som er største kreditor og stilte klare krav for videre drift.

Styreleder Odd-Reidar Øie forberedte i sommer en emisjon som måtte skaffe 1,5 millioner kroner for å sikre videre drift.

Han ville selv gå inn med penger, men bare hvis lokale aksjonærer også gjorde det.

Selv en uke før fristen i oktober så det mørkt ut, men så ramlet det inn mot slutten:

Øie - med nærstående og kontrollerte selskaper - gikk inn med en halv million kroner til sammen, mens 90 øvrige aksjonærer sørget for 1 million kroner til. Øie-familiens selskaper kontrollerer nå rundt 30 prosent av lokalavisa.

Blant større aksjonærer finner vi også trønder og avisgründer Svein Halvor Moe med sitt selskap Dronningberget AS, som gikk inn med hele 210.000 kroner i emisjonen

  • Se oversikt over emisjonen nederst i saken.

- Jeg synes jo det er morsomt med disse lokalavisene, sier Øie til Medier24 på telefon fra Spania denne uka.

- Det er viktig å ha lokale medier som kan drive viktig og undersøkende journalistikk. Facebook og Google kan ikke avsløre ting, og jeg ser selv som lokalpolitiker i Bærum hvor viktig lokalavisen er.

Øie kjøpte sin første aksje for mange år siden og jobbet seg opp fra å være avisbud til eiendomssjef i Asker og Bærums Budstikke.

Siden gjorde han gode penger på blant annet aksjer i Stavanger Aftenblad, og har i dag eierinteresser i rundt 30 mediehus landet rundt.

Det meste gjennom Amble Investment, som i 2015 hadde et resultat før skatt på 44,3 millioner kroner og en egenkapital på 219 millioner.

- Men Sør-Varanger Avis var ikke noen finansiell investering for deg?

- Nei, du kan si: Jeg har ikke så store ambusjoner om å få dem igjen.

- Men jeg har ambisjoner om at lokalavisa skal overleve, sier Øie.

- Nå må vi begynne å se framover

Denne jobben begynner nå for fullt.

I vinter reduseres bemanningen med hele seks årsverk, og nytt produksjonssystem kommer på plass.

Mangeårig journalist Tor Sandø ble tidligere i år konstituert som redaktør - den tredje på ett år.

Nå kan han snart begynne å se framover:

- Vi har ærlig talt ikke rukket så mye av det ennå. Men nå må vi begynne å heve blikket.

- Det siste året har dere fryktet for jobbene?

- Ja, det var en overhengende fare for konkurs. Til tider følte vi at det kunne skje på dagen; vi gikk på jobb og fryktet at avisa var borte neste dag.

- Da er det ganske tøft å se positivt på det, og samtidig lage journalistikk som leserne vil ha, sier Sandø.

- Så hele dette året har vært kjempetøft.

Trønderen kom til Kirkenes på 90-tallet, var en liten tur i lokalradioen og har jobbet i lokalavisa siden 1994 - med noen korte avbrekk i NRK og Heimevernet.

- Tenkte du på noe tidspunkt at dere skulle gi opp?

- Nei, ikke jeg i hvert fall. Det er klart: Da vi hørte at få hadde tegnet seg til emisjonen, så det mørkt ut. Og så ble vi desto mer overrasket over at det faktisk endte godt, sier Sandø.

Men posisjonen er det ingenting å si på

Annonseinntektene svikter og kostnadene har vært for høye. Det siste gjør man nå noe alvorlig med.

Og det får effekt, forteller konstituert daglig leder Ola Finseth.

Han er tidligere direktør i Amedias regionaviser i Finnmark, og ble i høst supervikar og daglig leder i 20 prosent stilling for Sør-Varanger Avis.

- Vi sparer noen millioner kroner på nedbemanningen, når vi kommer over på malstyrt produksjon. Så det vil få en effekt.

67-åringen satt fram til 2013 som direktør for Finnmarken og Finnmark Dagblad, i et A-pressen som i likhet med hele bransjen effektiviserte og omorganiserte avisproduksjonen.

En effektivisering som aldri nådde den uavhengige Sør-Varanger Avis, bekrefter Finseth:

- Det er selvsagt lett å være etterpåklok, men her har man ventet alt for lenge med å gjøre grep.

- Hvorfor ville du trø til som daglig leder i en overgangsperiode?

- Jeg syntes det var verdt et forsøk på å berge avisa, som lå med brukket rygg. Det er bra for Sør-Varanger å ha en lokalavis, og det er bra at Finnmarken ikke får dominere alene.

- Det ville ikke vært bra for noen - verken Finnmarken, Sør-Varanger Avis, næringslivet - og aller minst leserne, sier Finseth.

Med bakgrunn som sjef for den konkurrerende regionavisa, vet han også godt hva som er oppsida til Sør-Varanger Avis:

En unik posisjon i dekningsområdet. Mens Finnmarken har en husstandsdekning på 17 prosent i Sør-Varager kommune, har lokalavisa nær 70 prosent.

Kanskje er det også litt fordi nettavisa ikke kom før i 2013 at papiravisa har holdt seg overraskende godt:

Fra et opplag på 4126 i 2006 har det falt med bare drøyt 500, til 3594 i fjor.

Fortsetter med eget trykkeri

- Vi har en god posisjon her. Det viser også emisjonen, hvordan folk støtter opp om avisa.

Slik forteller konstituert redaktør Tor Sandø om opplevelsen av å være en konkurstruet lokalavis.

Journalist Yngve Grønvik oppsummerer situasjonen slik:

- Hver gang jeg er ute og gjør en jobb, er alle glade for at vi overlevde. Så dette står ikke på posisjonen eller på leserne, men hvordan vi organiserer oss.

En endring har avisa allerede gjort; da lørdagsdistribusjonen viste seg å bli vanskelig sørøst i Finnmark, tok det bare ett forsøk før avisa bestemte seg på å flytte lørdagsavisa til fredag.

Dermed kommer avisa nå ut tirsdag, torsdag og fredag.

Noe som lot seg endre raskt, med det mye omtalte trykkeriet i eget hus.

Som er dyrt å eie, men vanskelig å selge.

Og til syvende og sist billigere i drift enn å trykke i for eksempel Alta med 50 mils transport. Derfor blir det ikke noe av å selge trykkpressa til Afrika

Mediehuset har også noen lokale trykkeoppdrag, og de trykker lokalavisa Østhavet i Vardø, som Sør-Varanger Avis også eier 37 prosent av.

- Da jeg så på regnestykkene, så jeg jo at det ville vært galskap å legge ned trykkeriet nå, kommenterer Ola Finseth.

Jakter ny leder

Etter et år med flere vikarer og konstitueringer, jakter avisa i disse dager på ny sjef.

Styreleder Odd-Reidar Øie har lyst ut stilling som redaktør og daglig leder, og leter fortsatt etter gode kanddiater.

Konstituert redaktør Tor Sandø (49) vurderte å søke på jobben - det ga litt mersmak - men bestemte seg for at han ikke vil fortsette

- Jeg er nok mest journalist, og er ikke så mye daglig leder.

Men han håper han og kollegene får en ny sjef som kan lede avisa videre:

- Det er et stort potensiale her. Avisa har fortsatt økonomiske utfordringer og harde tak, men det tror jeg vi skal klare, sier han.

Klubbleder Yngve Grønvik er opptatt av å få en ambisiøs redaktør og daglig leder, som også har digital kompetanse. Og kan ta avisa inn i framtida:

- Det er mye nytt som skal skje på kort tid her. Det blir viktig å ha noen langsiktige strategier og tenke hva Sør-Varanger Avis skal være framover, utover å komme ut med det vi rekker å lage den uka.

- Det handler om å ta klare valg og prioriteringer, og trengs kanskje en ledelse med noen tydelige visjoner.

Med andre ord: Gjøre det avisa ikke har hatt kapasitet til å tenke på det siste året, sier Tor Sandø:

- Det er det vi må gjøre nå, legge en plan for framtida. Fram til nå har det handlet om å berge avisa.

Hvorfor lånte banken Sør-Varanger avis over 10 millioner kroner til et nytt trykker i Kirkenes? «Her man kan selvsagt være etterpåklok»

Sparebank1 Nord-Norge var den som kunne valgt å slå Sør-Varanger Avis konkurs i år, da avisen for alvor begynte å slite med økonomien og dermed også renter og avdrag på lånet til banken.

Men 1,6 millioner i aksjekapital kom på plass, og lokalavisa klarte bankens krav. Det er også SNN glade for, sier kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås til Medier24:

- Vi ønsker aldri å slå kunder konkurs. Ei heller i dette tilfellet. Men vi stiller krav om sikring også gjennom en drift som er forsvarlig økonomisk.

- Hvor nære var dere å slå avisa konkurs?

- Slik situasjonen er nå føler vi oss trygg på at dette er tilfelle. Hvorvidt vi vær nære på eller ikke blir det derfor feil å si noe konkret om.

Men det var også banken selv som i sin tid valgte å låne mediehuset over 10 millioner kroner for fem-seks år siden for å utvide trykkeriet med noen flere fargesider.

- Hvor lurt var det egentlig å låne så mye penger til et trykkeri for å trykke én liten og en bitteliten lokalavis?

- Her kan man selvsagt være etterpåklok. Men mye har forandret seg i løpet av årene etter dette fant sted. Hadde initiativet kommet litt senere enn det gjorde hadde kanskje responsen fra vår side vært annerledes.

- I dag ville det selvsagt vært svært lite aktuelt for oss å finansiere et avistrykkeri. Men avgjørelser som dette tas der og da – og ikke i et retroperspektiv, sier Loftås.

Disse kjøpte aksjer i høstens emisjon

Sør-Varanger Avis AS hadde tidligere 6000 aksjer - nå er det skrevet ut 15.970 nye.

Det vil si at tidligere aksjonærer er kraftig vannet ut, og står for 27,3 prosent av avisas nye eierskap.

Flere av de nye aksjonærene eide også aksjer fra før, med Odd Reidar Øie og nærstående, samt Altaposten / Polaris Media og Kjell / Ellen Wickstrand som de største tidligere aksjonærene. Altaposten ble ikke med på emisjonen. Wickstrand kjøpte en begrenset post i den nye emisjonen.

Ny aksjeprotokoll med samlet oversikt over eiersituasjonen er foreløpig ikke utarbeidet.

For ordens skyld: Informasjonen om eierskap med mer i faktaboksen under er basert på regnskapet for 2015.

Powered by Labrador CMS