Porno-sketsjen var ikke brudd på god presseskikk. «Så absurd og tullete at det må være innenfor»

PFU slår fast at listen for å felle humor og satire skal ligge høyt.

Publisert Sist oppdatert

Oslo (NTB-Jan-Morten Bjørnbakk): Listen for å felle humor og satire skal ligge høyt, og langt over den krenkelsen Kari Jaquesson måtte føle etter den såkalte hevnpornosketsjen, mener Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Det var ingen som tok til orde for at NRK-programmet Trygdekontoret burde felles for den andre av to pornosketsjer som ble sendt i vårsesongen.

Treningsinstruktøren Kari Jaquesson kritiserte den første pornosketsjen i Trygdekontoret og ba om at den ble etterforsket som brudd på sexkjøpsloven.

Trygdekontoret hadde grensene for ytringsfrihet som tema i sin sending 7. april. I programmet ble den kvinnelige innleide pornoskuespilleren framstilt som «Kari Jack Off-son» og hennes uttalelser kommentert.

Fakta om NRKs pornosketsj

  • Kari Jaquesson ble i Trygdekontorets sending 7. april parodiert av en innleid pornoskuespiller.
  • Jaquesson hadde sterkt kritisert at NRK tidligere på året hadde brukt lisenspenger til å leie et par i California til å spille inn en pornofilm etter manus fra programleder Thomas Seltzer.
  • Jaquesson ba påtalemakten etterforske om NRK brøt sexkjøpsloven.
  • Kringkastingsrådet fikk mange klager og kom med kritikk mot Trygdekontoret for å ha bommet på satiren og for å være kvinnediskriminerende.
  • Kvinnefronten klaget innslaget der Jaquesson blir parodiert inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) som kvinnediskriminerende og som hevn mot en kritiker.
  • Mandag avviste PFU klagen på den såkalte hevnpornosketsjen, som utvalget mener er innenfor hva vi må tåle av satire og humor.

– Ligner mobbing

Kvinnefronten mente sketsjen krenket kvinner generelt og at den ble sendt som en hevnaksjon overfor Jaquesson. Kvinnefronten klaget saken inn for PFU.

– Jeg følger klageren langt på vei her. Det er noe som ligner litt på mobbing i dette innslaget. Men så mener vi at det er innenfor satirens høye tak, sa utvalgsmedlem Eva Sannum som representerer offentligheten i selvdømmeorganet.

Diskutabel humor

Flere andre medlemmer ga uttrykk for at de også skjønner at Jaquesson kunne føle seg krenket, men ingen var i tvil om å avvise klagen som var begrunnet i Vær Varsom-plakatens bestemmelse om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Flere uttrykte at humoren i innslaget kan være diskutabel, men ser det ikke som PFUs oppgave å være smaksdommer innen humor og satire.

Kritikk fra Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet behandlet det samme innslaget i sitt junimøte, etter å ha mottatt 600-700 klager. Rådet kom med kritikk av Trygdekontoret for å ha gjort det vanskeligere for kvinner å delta i den offentlige debatten.

Flere påpekte at innslaget bar preg av mangel på folkeskikk og måtte oppfattes både som hevn mot Kari Jaquesson og som kvinnetrakassering.

– God satire beveger seg på grensen for det akseptable og etiske, og av og til bommer den. Det siste skjedde i dette tilfellet, het det i uttalelsen fra Kringkastingsrådet.

Absurd og tullete

PFU avviste å behandle Kvinnefrontens anførsler om at pornosketsjen er kvinnediskriminerende, og konsentrerte seg om hvorvidt Jaquesson ble behandlet på en måte som er i strid med god presseskikk.

– Utvalget sier generelt at lista må ligge høyt for humor og deretter at dette innslaget er så absurd og tullete at det må være innenfor, heter det i uttalelsen.

I sin uttalelse problematiserer PFU at det kan oppfattes som om NRK bruker sin mediemakt til å slå tilbake mot en kritiker. I uttalelsen minner PFU derfor om at redaksjonene må vise stor romslighet overfor sine kritikere.

Powered by Labrador CMS