Journalist Lars Taraldsen i Teknisk Ukeblad, leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass under journalistkonferansen Svarte Natta.
Journalist Lars Taraldsen i Teknisk Ukeblad, leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass under journalistkonferansen Svarte Natta.

Svarte Natta:

– Det er skandaløst at pressen ikke dekker olje­næringa bedre, mener Schjøtt-Pedersen. Frykter kunnskaps­løse journalister

- Det er noen svært få journalister i Norge som skjønner olje og gass, uttalte Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass under en heftig debatt om olje og journalistikk.

Publisert

Er norsk pressedekning av olje- og gassektoren basert på fakta eller følelser?

Det var tema for debatten da journalister og redaktører møttes til metadiskusjon på journalistkonferansen Svarte Natta i Tromsø lørdag.

Frykter kunnskapsløse journalister

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass er ikke nådig i sin kritikk mot norsk presse. Han ønsket seg mer kritisk journalistikk på feltet.

– Journalisters manglende kunnskap om olje og gass er både sjokkerende og dramatisk. Det er en veldig liten dekning sett opp mot den enorme betydningen som olje og gass har i norsk økonomi og i samfunnet, sa han i debatten.

Svært mange journalister og redaktører ville høre debatten om olje og journalistikk.
Svært mange journalister og redaktører ville høre debatten om olje og journalistikk.

Oljelobbyisten mente at pressen dekker som regel de enkle konfliktsakene - sett bort fra nisjemedier som følger næringen til daglig.

– Når du har en sektor som står for 14 prosent av statsbudsjettet og verdiskapningen i landet, er det krevende at det er ikke dekkes med en dypere innsikt og bedre forståelse. Det fører til at en del myter får feste seg, mente Schjøtt-Pedersen.

Han blir oppringt av journalister hver eneste dag med spørsmål, men innrømmer at det er for det meste generalister som ikke har inngående kunnskap om bransjen. Det blir med andre ord en del voksenopplæring, innrømte han.

– Jeg har aldri vært redd for journalister som vet hva de snakker om, jeg er redd for de som ikke aner hva de holder på med. Og i denne sektoren er de i flertall.

Han fikk støtte fra leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet:

– Olje og gass er en vanvittig viktig næring for Norge og skaper mye penger og risiko, så det er klart vi må ha en ordentlig journalistisk dekning, for vi har ikke det i dag. Det er noen få journalister og medier som følger næringa og svært få her i Nord-Norge, bortsett fra enkelte kommentatorer. Det skaper mangelfull forståelse for hva som skjer i sektoren, mente hun.

En hær av kommunikasjonsfolk

Journalist Lars Taraldsen i Teknisk Ukeblad er en av få journalister i Norge som følger næringa tett.

I forkant av debatten hadde han gjort en opptelling som viste at det var drøyt 20 journalister i Norge som hadde olje og gass som spesialfelt.

Til sammenlikning var det i 2014 195 kommunikasjonsmedarbeidere i Statoil, sa han (alle jobber ikke med medier, understrekte han).

– Industriskandalen Goliat skulle koste 30 milliarder kroner, men har kostnadsoverskridelser som gjør at prosjektet er på 50 milliarder. Dette skjer i bakhagen til finnmarkingene, men det skjer langt ute på havet og da forsvinner det litt for folk. Her burde lokalmediene vært mye mer på ballen, for investeringene er jo enorme.

Han fortalte at det var et svært vanskelig fagfelt å dekke:

– Det er komplekst, har et ekstremt byråkratisk språk, tar lang tid å forstå det og i tillegg møter man en hær av kommunikasjonsfolk, sa Taraldsen.

Alle debattantene mente at det var overraskende at ikke NRK var mer på ballen her og at de ikke hadde en egen dedikert olje- og gassjournalist.

Distriktsredaktør Morten Ruud i NRK Finnmark reiste seg opp i salen og sa at det var et komplekst fagfelt, men at de hadde satt ned en gravegruppe som nettopp skulle se på slike tema.

  • (For ordens skyld: Taraldsens arbeidsgiver Teknisk Ukeblad Media AS eier 15 prosent av Medier24 AS. Redaksjonene er samlokalisert i Oslo)
Powered by Labrador CMS