NJ vurderer nå hva de skal gjøre med Journalisten. Det kan være aktuelt å finne nye eiere

- En av flere strategiske veier vi jobber med, sier fungerende styreleder Katrine Strøm.

Publisert Sist oppdatert

Under NJs landsstyremøte onsdag og torsdag denne uka, behandlet journalistlagets nest øverste organ en sak med den noe kryptiske tittelen Nye eiere av Journalisten?.

Selve saken er merket såkalt B-sak, hvilket i NJ betyr unntatt offentlighet og ingen dokumenter i NJs ellers ganske offisielle sakspapirer.

NJ-leder Thomas Spence vil heller ikke kommentere hva som ble sagt, gjort eller vedtatt om dette på landsstyremøtet.

- Det kan jeg ikke kommentere, før det eventuelt er en sak som er klar for offentliggjøring.

- Vi har så mye åpenhet som vi kan, men noen gang er det saker vi ikke har åpenhet rundt - av hensyn til strategier, ansatte eller andre hensyn, sier Spence til Medier24.

«En statusoppdatering for strategiarbeidet»

Spence henviser videre til Katrine Strøm, som også er landsstyremedlem i NJ og for tida fungerende styreleder i Journalisten.

Journalisten er imidlertid ikke noe eget selskap lenger, men fra 2015 formelt en egen avdeling i Norsk Journalistlag. Redaksjonen har likevel et eget styre, for å holde en viss avstand til NJ.

Strøm sier til Medier24 at landsstyrets sak denne uka ikke inneholdt noen vedtak eller «dramatiske vendinger».

- Journalistens styre har lagt en strategi for den perioden vi er inne i noe, som blant annet handler om å vurdere redaksjonelt samarbeid med andre redaktørstyrte medier, med formål om å nå ut til et bredere publikum, sier Strøm.

- Inn under det punktet ligger det at vi fortløpende også ser etter strategiske samarbeidspartnere for Journalisten. Det er en strategi landsstyret har stilt seg bak tidligere, og hadde bedt om en statusoppdatering på hva som skjer innen 1. juni 2016. Den rapporten har de nå fått.

- Men tittelen «nye eiere av Journalisten» er vel ikke valgt helt tilfeldig - hva ligger bak den nå?

- Hvorfor den er satt opp slik, vet jeg ikke. Det er ingenting konkret eller formelt på gang nå, men det er en av flere strategiske veier vi jobber med, sier Strøm.

Kraftige kutt de seneste åra

Journalisten la i desember 2014 ned papirutgaven, og 2015 var første hele år som ren nettavis. Driftsregnskapet for 2015, viser en omsetning på 6,287 millioner kroner, hvorav 3,9 millioner kroner kommer som indirekte abonnement - overføringer fra NJs medlemmer.

Annonseinntektene på 2,37 millioner kroner var en halv million bak budsjett, og hele 2 millioner bak 2014 - da avisa også kom ut på papir. Det kommer fram av regnskapet for 2014.

I sum fikk Journalisten et overskudd i 2015 på 35.936 kroner. Den største kostnaden er lønn- og personal, med 3,6 millioner kroner i rene lønnskostnader.

Journalisten nedbemannet i 2014 2,5 årsverk. I år gikk et årsverk til, da nettstedet la ned sin egen annonseavdeling og satte ut dette arbeidet til et byrå.

I dag har redaksjonen fire årsverk, samt en ansatt i administrasjon.

- Hvordan går driften av Journalisten nå?

- Vi har demmet opp for den utviklingen som har rammet oss økonomisk. Journalisten lever av stillingsannonser i en bransje der stillingsannonser ikke vokser på trær. Vi har gjort en god del på kostnadssiden, ligger på budsjett, og har lyktes med å sette i gang tiltak for å motvirke ytterligere inntektsfall, sier Strøm.

Vurderer også form og drift

Og blant de strategiske vurderingene som nå gjøres, er ikke bare strategiske samarbeid eller nye eiere.

Det kan også handle om form og produkt, sier Strøm:

- Vi har som premiss for Journalisten at det skal jobbe for å øke kunnskapen for norske journalister, om forhold for pressen og være premissleverandør for norsk mediedebatt. Når det ikke lenger er en fysisk papirutgave forbeholdt våre medlemmer og andre betalende, så må vi fortløpende se på hva vi kan gjøre for å holde produktets kvalitet og tyngde oppe.

- Det vi har sett på tidligere, er for eksempel muligheten for å lage en plussutgave.

- Men Journalisten er jo indirekte en abonnementsbasert produkt, der NJs medlemmer betaler 4 millioner kroner i året?

- Ja, og den modellen må forsvares. Vi betaler det, og alle andre betaler det ikke. Så Journalisten må også forsvare bruken av disse pengene, overfor våre medlemmer, sier Strøm.

Hva disse vurderingene kan føre til, kan ikke Strøm si i dag. Hun sier styret og NJ ikke har noen tidsfrist å jobbe etter, men jobber videre med vurderinger etter den vedtatte strategien.

Powered by Labrador CMS