Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund. Til høyre: Håvard Melnæs. Nederst: Pål Asbjørn Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund
Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund. Til høyre: Håvard Melnæs. Nederst: Pål Asbjørn Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund

Elin Floberghagen slakter Josimar i sin PFU-klage

Generalsekretæren i Norsk Presseforbund klager inn fotballmagasinet Josimar på punktene 3.4 og 3.5  i Vær varsom-plakaten.

Publisert

18. juni i år ble det klart at generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund bruker initiativretten sin for aller første gang ved å klage inn fotballmagasinet Josimar til PFU.

Hun mener at magasinet har brutt kildevernet ved å blåse generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund som kilde, etter at han klagde de inn til PFU for å ha publisert informasjon han selv var anonym kilde til.

Saken det gjelder er «Elefanten i kenguru-retten», som ble publisert i mai.

Slik er PFU-klagen

Nå har klagen kommet og den viser at Floberghagen klager dem inn på følgende punkt i Vær varsom-plakaten:

  • 3.4. Vern om pressens kilder. Kildevernet er et grunnleggende prinsipp i et fritt samfunn og er en forutsetning for at pressen skal kunne fylle sin samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig informasjon.
  • 3.5. Oppgi ikke navn på kilde for opplysninger som er gitt i fortrolighet, hvis dette ikke er uttrykkelig avtalt med vedkommende.

I sin klage vektlegger Floberghagen blant annet at «saken klages inn fordi den erav stor prinsipiell interesse. Josimar, ved redaktør Håvard Melnæs, tilkjennegir at mediet bevisst bryter kildevernet, og viser svært liten forståelse for dette grunnleggende premisset i presseetikken og journalistikken».

Videre skriver Floberghagen at:

«Artikkelen er skrevet som en kommentar fra redaktøren, med en begrunnelse for hvorfor kildevernet ikke skulle gjelde i denne situasjon. Josimar går her ut med kilden, som har snakket med mediet «off record». Redaktøren begrunner dette blant annet med at kildevernet er «ment for å avdekke maktmisbruk, ikke tildekke det». Og «...vi mener, i motsetning til PFU, at man må tåle en grundig debatt om kildevernet». Generalsekretæren mener dette er et farlig sidespor, som kan bidra til å svekke både kildetilfanget og tilliten til pressen generelt».

Generalsekretæren skriver i klagen at hun mener at Josimar-redaktøren tolkning av presseetikken, kan føre til en svekkelse i selvdømmeordningen ved at «potensielle klagere ikke tør klage eller legge frem relevante opplysninger i klagen, i frykt for at mediene bruker det mot dem».

Hun konkluderer i sin klage med at : «Josimar har bevisst valgt å bryte kildevernet og utfordret hvorvidt det er et absolutt presseetisk prinsipp. Derfor benyttes initiativretten til å reise klagen inn for Pressens Faglige Utvalg, med påstand om brudd på god presseskikk på Vær Varsom-plakatens pkt. 3.4 og 3.5».

  •  Medier24 har vært i kontakt med Josimar-redaktør Håvard Mælnes. I en SMS skriver han at han ikke ønsker å uttale seg om saken før den er blitt behandlet av PFU.  

 

Avvist brudd på god presseskikk 

Josimar har ved en tidligere anledning avvist brudd på god presseskikk. Redaktør Håvard Melnæs har fortalt overfor Medier24 at han er glad for at saken kommer opp - da han mener det er flere ting PFU må ta stilling til

– Jeg tenker det er en del spørsmål vi trenger svar på. Skal en kunne bruke pressen sine egne instrument for å sverte et medium med falske beskyldninger? Skal en kunne gjemme seg bak kildevernet når en maktperson opptrer på denne måten? Skal PFU tillate slik maktmisbruk? Floberghagen og PFU har aktivt forsøkt å dekke over misbruk av kildevernet, uttalte han til Medier24 i juni.

 

– Oppsiktsvekkende

I mai kommenterte Bjerketvedt saken overfor Medier24.

 – Jeg synes det er oppsiktsvekkende at de gjør dette. Om det er ett presseetisk prinsipp som står sterkt, er det kildevernet. At et medium underlagt Presseforbundet og Vær Varsom-plakaten gjør det, er mildt sagt oppsiktsvekkende, sa Bjerketvedt da.

Josimar mener også at at Bjerketvedt mistet retten sin til kildevern ettersom han selv er den anonyme kilden.

Til det svarte Bjerketvedt:

– Klagen er unntatt offentligheten, og ved oppstarten av behandlingen gjorde PFU-leder (Alf Bjarne Johnsen, journ.anm) det krystallklart at det ikke skal referes fra møtet eller behandlingen. Spesielt ikke den delen som er unntatt offentlighet.   Jeg ønsker ikke å si noe om behandlingen eller dokumentet, sa Bjerketvedt.

Han la også til:

– Jeg er sjokkert og uenig i det de påstår. Men det er et underordnet faktum at de faktisk brykter kildevernet.

Powered by Labrador CMS