Samferdselsminister Jon Georg Dale, her sammen med Klassekampen-redaktør Mari Skurdal, fra da hun, Nationen-redaktør Irene Halvorsen og Vårt Land-redaktør Bjørn Bore overleverte signaturer mot regjeringens foreslåtte endringer i postloven.
Samferdselsminister Jon Georg Dale, her sammen med Klassekampen-redaktør Mari Skurdal, fra da hun, Nationen-redaktør Irene Halvorsen og Vårt Land-redaktør Bjørn Bore overleverte signaturer mot regjeringens foreslåtte endringer i postloven.

Nå skal avisomdeling i distriktene ut på anbud: Stiller krav om levering før klokka 17

– Papiravisa fortsatt viktig for både avisbransjen og mange abonnenter, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Publisert

Samferdselsdepartementet inviterer til anbudskonkurranse om avisomdeling på lørdager og ukedager i distriktene, skriver de i en pressemelding. 

I meldingen skriver departementet at de i konkurransen har delt landet inn i to leveringsområder både for ukedager og lørdager, og skal derfor inngå totalt fire kontrakter om postlevering i perioden. Anbudet gjelder for avisomdeling i områder som ikke har annen avisdistribusjon. 

– Digitaliseringen fortsetter. Stadig flere bruker digitale løsninger. Likevel er papiravisa fortsatt viktig for både avisbransjen og mange abonnenter. Vi skal derfor sørge for at papiravisene kommer ut til folk i distriktsområder i hele landet både på ukedager og lørdager, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding. 

I juni ble det klart at man legger om postombæringen, og reduserer antallet dager med post – fra fem dager i uka, til 2,5 dager i uka.

I meldingen skriver departementet: «Endret postomdeling kan påvirke økonomien til avisene og tilbudet til avisleserne. Regjeringa foreslo derfor å kjøpe avisomdeling tre faste dager i uka (tirsdag, torsdag og lørdag) i en periode på tre år fra endringen i postloven trer i kraft», noe den etter planen gjør 1. juli 2020. 

Stortinget vedtok også at departementet kunne vurdere alternative løsninger til den løsningen de selv presenterte, gitt at den kunne løses innenfor den samme økonomiske og tidsmessige rammen.

Alternative modeller 

MBL og LLA presenterte et slikt forslag, og ifølge pressemeldingen er anbudskonkurransen innrettet for å også åpne for den løsningen MBL og LLA presenterte. 

De to organisasjonene ønsket en såkalt «motsyklisk modell», hvor de som vinner anbudet leverer aviser de ukedagene Posten selv ikke skal gjøre det. 

«For å følge opp Stortingets behandling, er konkurransen innrettet slik at de som leverer inn tilbud på ukedager skal by på både motsyklisk distribusjon mandag – fredag og på faste dager tirsdag og torsdag. Departementet vurderer at dette er nødvendig for å teste om motsyklisk distribusjon lar seg realisere innenfor samme økonomiske rammer som faste dager», skriver departementet i meldingen. 

Tilbudsfristen er satt til 9. desember, og fristen for å levere forespørsel om å delta i anbudskonkurransen er satt til 8. november, ifølge meldingen.

Deler Norge i to

I kravspesifikasjonen ligger det vedlagt et kart, som deler Norge i to ulike områder. 

 

Det skal altså deles ut totalt fire kontrakter, ifølge meldingen: Kontrakt for lørdagsutdeling av aviser i hvert av de to områdene, og kontrakt for ukedagslevering av aviser i hvert av de to områdene. 

Det nordlige leveringsområdet består av fylkene: Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal. 

Det sørlige leveringsområdet består at fylkene: Akershus, Buskerud, Østfold, Hedmark, Oppland, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Videre står det:  

«Distributøren står fritt til å velge om Tjenesten skal utføres ved dag- eller nattdistribusjon».

Det står også presisert i kravspesifikasjonen til avtalene at avisene skal være utlevert hos avisabonnentene senest klokka 17:00.

Powered by Labrador CMS