Fotballdommer Svein-Erik Edvartsen vil gi TV 2 gult kort i presseetikk - klager mediehuset inn til PFU.
Fotballdommer Svein-Erik Edvartsen vil gi TV 2 gult kort i presseetikk - klager mediehuset inn til PFU.

TV 2 delte tips og «falske e-poster» med NFF. Men ikke med han de anklaget for å stå bak brevene. Nå går saken til PFU

Redaksjonen mente kildevernet hindret dem i å presentere faktiske påstander for samtidig imøtegåelse fra Svein-Erik Edvartsen. Fotballdommeren og hans advokat John Christian Elden klager nå TV 2 inn for Pressens faglige utvalg.

Publisert

- Gjennom min tid med mediekontakt, er det første gang jeg hører at dette skal være en vanlig journalistisk metode.

John Christian Elden har solid erfaring i å møte media.
John Christian Elden har solid erfaring i å møte media.

Det sier advokat John Christian Elden til Medier24.

Gjennom to forskjellige klager har han nå klaget TV 2 til Pressens faglige utvalg i forbindelse med den mye omtalte «dommersaken» og konflikten mellom Norges Fotballforbund og Svein-Erik Edvartsen.

Det dommeren og advokat Elden reagerer på er blant annet hvordan TV 2 delte et omfattende, upublisert materiale med Norges Fotballforbund.

I dette tilfellet e-poster som forbundet mente hadde falske avsendere, og kunne være sendt fra Edvartsen selv.

 

«Noe folk som vurderer å tipse TV 2, vil merke seg»

- TV 2 sin agenda i å lage saker i stedet for å dekke dem er verdt en egen studie. Men det som er mest overraskende presseetisk er påstanden om at det er vanlig i TV 2 å sende kritiske tips direkte videre til den som kritikken gjelder, med fulle navn og adresser, uten at materialet er publisert, sier Elden.

Vær varsom-plakaten:

3.4. Vern om pressens kilder. Kildevernet er et grunnleggende prinsipp i et fritt samfunn og er en forutsetning for at pressen skal kunne fylle sin samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig informasjon.

3.5. Oppgi ikke navn på kilde for opplysninger som er gitt i fortrolighet, hvis dette ikke er uttrykkelig avtalt med vedkommende.

3.6. Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres til utenforstående.

- Det er nok noe folk som vurderer å tipse TV 2, vil merke seg, legger advokaten til.

Det faktum at TV 2 sendte disse tipsene videre til Norges Fotballforbund er gjenstand for den ene PFU-klagen, hvor Elden mener TV 2 har brutt Vær varsom-plakatens punkter 3.4, 3.5 og 3.6 om kildevern og upublisert materiale.

- Forbundet har senere frafalt påstanden om at det aktuelle tips kan knyttes til Edvartsen. Men han er blitt rammet av dette også offentlig, ved at det er lekket til mediene at han skal kunne stå bak tipset, heter det.

Vedlagt denne PFU-klagen kan vi blant annet lese et brev fra TV 2s advokat Theo Jordahl til John Christian Elden, hvor det blant annet heter:

- I arbeidet med å finne frem til hva som lå bak denne strømmen av mailer, har det vært helt naturlig å fremvise enkelte av disse for Fotballforbundet for å a) finne ut om påstandene er korrekte, b) om NFF også er kjent med denne mailstrømmen og c) hvilke konsekvenser den vil kunne få.

 

TV 2s innklagede reportasje.
TV 2s innklagede reportasje.

Klager på tittelbruk og imøtegåelse

Disse e-postene har vært et sentralt punkt i konflikten mellom forbundet og Edvartsen, og fortsatt hevdes det at fotballdommeren har stått bak andre e-poster under falske navn.

Og etter det som kunne framstå som et samarbeid mellom NFF og TV 2, publiserte sistnevnte 30. september en omfattende artikkel.

Med anklager at Edvartsen stod bak slike anonyme e-poster og tips, som kritiserer en rekke dommere, Fotballforbundet og særlig dommersjef Terje Hauge.

Vær varsom-plakaten:

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

Blant annet knyttes e-postene til det som hevdes å være IP-adressen til Edvartsens hjem.

Denne artikkelen er gjenstand for Edvartsen og Eldens andre klage mot TV 2, hvor det hevdes at VVP er brutt på punktene 4.4, 4.10 og 4.14, om dekning for titler, bildebruk og samtidig imøtegåelse.

 

Ville ikke vise e-postene, påberopte seg kildevern

Et sentralt punkt er i hvilken grad de hadde fått en reell anledning til samtidig imøtegåelse.

En av TV 2s e-poster til advokat Elden i forkant av publiseringen.
En av TV 2s e-poster til advokat Elden i forkant av publiseringen.

Ifølge klagen er det eneste advokaten og fotballdommeren fikk anledning til å svare på, et teknisk spørsmål om hvorvidt en konkret IP-adresse stemmer overens med en adresse Edvartsen skal ha brukt for å bestille IKT-utstyr til NFF.

TV 2 skal ikke ha stilt andre spørsmål om de konkrete anklagene og beskyldningene som den publiserte artikkelen retter mot edvartsen.

Da Elden ba om å ytterligere dokumentasjon på anklagene, og e-postene som skulle knytte Edvartsen til denne IP-adressen, svarte TV 2s journalist Tore Rørtveit at denne informasjonen «er beskyttet av kildevernet og er heller ikke påkrevd av oss i vårt frie journalistiske arbeid».

- Vi kan selvsagt ikke oppgi denne typen informasjon, verken e-postene, IP-ene, eller rapporten vi har fått utarbeidet, svarte Rørtveit.

 

- Ville fått svar

Elden kommenterer i klagen denne arbeidsmåten slik:

«Jeg hørte ikke mer fra TV 2 før artikkelen var publisert med brask og bram den 30. september, uten at det var stillet flere spørsmål eller foreholdt Edvartsen konkrete påstander med anmodning om kommentarer.

Som en del av artikkelen ble også de to e-poster de påsto at Edvartsen sto bak publisert, til tross for at de dagen før nektet for at de kunne oversendes eller forevises Edvartsen av hensyn til kildevernet.

Svaret fra TV2 kan for øvrig ses i sammenheng med en annen klage mot TV2 som jeg har inngitt på vegne av Edvartsen tidligere i dag, der TV2 påstår at det er «vanlig journalistisk metode» å utlevere slikt materiale til den som skal intervjues.»

Elden og Edvartsen har hevdet, og gjentar i PFU-klagen, at den aktuelle IP-adressen ikke tilhører fotballdommerens blig.

Advokaten mener TV 2 valgte å publisere «udokumenterte og så langt vites uriktige påstander, uten å ha gitt anledning til tilsvar på konkrete spørsmål, og med positiv kunnskap om at de ville få svar når de kom med konkrete spørsmål i stedet for løse teorier».

 

- Ser fram til presseetisk drøftelse

På spørsmål fra Medier24 om TV 2s fremgangsmåte, kommenterer Elden dette slik:

- At de påberoper kildevern for å hindre at Edvartsen får kjennskap til materiale som gjelder han, og som de planlegger å offentliggjøre samme dag, taler for seg. Noen imøtegåelsesadgang skaper det i alle fall ikke.

- Og vi ser fram til drøftelsen av de prinsipielle, presseetiske sidene i denne saken, sier advokaten.

Fotballdommeren selv ønsker ikke å kommentere denne saken utover å bekrefte klagen:

- Jeg kan bekrefte at John Christian Elden nå på mine vegne har sendt inn to klager mot TV 2-sporten til PFU, skriver han til Medier24.

 

  • TV 2 har ikke hatt anledning til å kommentere denne saken de siste dagene, og viser til at de vil komme tilbake til den i kanalens tilsvar til PFU.
Powered by Labrador CMS