Trønder-Avisa markerer samlingen av Trøndelag med å yppe seg mot storebror Adresseavisen

I dag kommer T-A ut med to utgaver - den ene i fulldistribusjon mot hele Sør-Trøndelag.

Publisert Sist oppdatert

Trønder-Avisa har vært definert som «fylkesavis» i Nord-Trøndelag siden første utgave kom ut av trykkpressa.

Men 27. april vedtok de to fylkestingene å be Stortinget vedta et nytt og samlet fylke i Trøndelag.

Og det kan få konsekvenser for hvordan fylkesavisa jobber - når fylket ikke lenger eksisterer:

- Dette endrer på mange måter rammevilkårene som i 64 år har lagt klare føringer for hvordan vi har jobbet», sier sjefredaktør John Arne Moen i Trønder-Avisa i en melding om tirsdagens spesialutgave av avisa hans. 

Ypper seg mot storebror

Tirsdag markeres derfor mediehuset på Steinkjer, med en spesialutgave til nærmere 100.000 husstander i sørfylket, at man nå «nærmer seg en ny tidsregning».

Sjefredaktøren understreker at man ikke har noen planer om å bli allmennavis for hele Trøndelag – selv om fylkessammenslåingen nok tvinger fram ny og mer regional tenkning på enkelte områder.

- Tanken om en spesialavis tar utgangspunkt i at Trøndelag på mange måter er langt mer delt enn vi til daglig tenker over. Dette har ikke nødvendigvis noe med fylkesinndelingen å gjøre.

- Mange sørtrøndere har knapt vært i nord – og ser vi bort fra Trondheim og E6 sørover mot Ulsberg, er nok både kysten og innlandet i sør ukjent også for mange i nord. I spesialutgaven forteller vi både historien som har formet landsdelen og presenterer Trøndelag slik regionen framstår i 2016., sier Moen.

- Vi tenkte at vedtaket om å samle Trøndelag var den beste anledning vi kunne få til å gjøre trønderne litt bedre kjent i egen landsdel», sier han.

Kom til etter partipressefusjon

Trønder-Avisa har utgangspunkt i to lokalaviser på Steinkjer – «Inntrøndelagen» og «Nord-Trøndelag» - som begge opplevde at avishusene ble ødelagt under bombingen i 1940. Disse to hadde røtter i henholdsvis Venstre og Senterpartiet.

Ut av dette ble det skapt ei fellesavis som ikke bare varte gjennom krigsårene, men helt fram til 1952 – med to sjefredaktører som ikke var sidestilte, men som hadde ansvar annenhver dag og svarte for hvert sitt styre.

Da bestemte man seg for å etablere en ny merkevare – og Trønder-Avisa så dagens lys. Helt fram til i 1996 beholdt man imidlertid ordningen med to sjefredaktører som var ansatt av hvert sitt styre, og som hadde ansvar for dagsavisa Trønder-Avisa annenhver dag, og fortsatt kontrollerer de to gamle eierselskapene nærmere 90 prosent av aksjene. Den tredje eieren er Polaris Media.

LES MER om Trønder-Avisa på Medier24

  • Trønder-Avisa har siden 1960-tallet vært den dominerende medieaktøren i Nord-Trøndelag, og har de siste årene utvidet virksomheten betraktelig.
  • I dag eier man fullt ut dagsavisa Namdalsavisa, fire mindre lokalaviser og selskapet Trønderdistribusjon.
  • I tillegg eier det lille konsernet halvparten av Trønder-TV og en større aksjepost i Levanger-Avisa, et av to utgiverselskaper i avisa Innherred.

Powered by Labrador CMS