TV 2 brøt god presseskikk ved å utlevere upubliserte intervjuer med Jim Solbakken til Josimar

Det konkluderte PFU med tirsdag. - Foreligger ingen særlige grunner til å utlevere upublisert materiale, sier utvalget.

Publisert Sist oppdatert

Pressens Faglige Utvalg vedtok tirsdag en uttalelse der man konkluderer med at TV 2 brøt god presseskikk i kjølvannet av den såkalte «overgangssaken» mot Stabæk. 

TV 2 felles for at fotballbladet Josimar fikk tilgang til det som på det aktuelle tidspunkt var upublisert materiale og et opptak av et intervju med fotballagent Jim Solbakken.

Saken har sammenheng med magasinets utgave fra tidligere år som i sin helhet var viet den omstridte overgangssaken. I bladet publiserte Josimar informasjon som Jim Solbakken hadde gitt i intervjuer til TV 2

LES MER om saken: 

Den aktuelle informasjonen var på det tidspunkt ikke publisert av TV 2, og Solbakken har dessuten hevdet at samtalen var «off record» og ikke en intervjusituasjon.

TV 2 har for øvrig i ettertid, gjennom en dokumentar sendt på TV forrige uke, publisert informasjonen i de aktuelle samtalene.

Men det hindrer ikke at TV 2 nå felles for brudd på god presseskikk for at Josimar tidligere fikk tilgang til disse samtalene. Deler av samtalene skal også være gitt under fortrolighet, konkluderer PFU. 

PFU vedtok enstemmig sekretariatets forslag til uttalelse hvor TV 2 felles for brudd på punktene 3.4, 3.5 og 3.6 i Vær varsom-plakaten: 

3.4. Vern om pressens kilder. Kildevernet er et grunnleggende prinsipp i et fritt samfunn og er en forutsetning for at pressen skal kunne fylle sin samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig informasjon.

3.5. Oppgi ikke navn på kilde for opplysninger som er gitt i fortrolighet, hvis dette ikke er uttrykkelig avtalt med vedkommende.

3.6. Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres til utenforstående.

- Ingen særlige grunnlag

I uttalelsen, som blir tilgjengelig senere tirsdag, slår PFU fast at det ikke foreligger noen særlige grunnlag for å fravike fra unntaket om å utlevere upublisert materiale.

TV 2 har i sine tilsvar påpekt at Josimar er en redaksjon som følger Vær varsom-plakaten, men utvalget påpeker at dette er to selvstendige redaksjoner.

- Klager skal ikke godta at det han har sag til en redaksjon, og som aldri ble publisert, flere år senere skal dukke opp i andre medier, slår PFU fast.

Utvalget var i både vedtak og debatt enstemmig, og slo fast at det ikke var formildende for TV 2 at kanalen nylig har publisert materialet selv.

- Mediet skal felles for situasjonen på det aktuelle tidspunkt, og da var det et brudd på god presseskikk å utlevere dette, konkluderte PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

Utvalgsmedlem Henrik Syse satte også ord på det utvalget og uttalelsen kanskje antyder:

- Mye av svarene fra TV 2 bærer preg av etterrasjonaliseringer, mente han.

  • Saken blir oppdatert - blant annet med utvalgets uttalelse i sin helhet. 
Powered by Labrador CMS