Pressens faglige utvalg (PFU) tirsdag 19. juni.
Pressens faglige utvalg (PFU) tirsdag 19. juni.

Jarlsberg Avis felt i PFU: Utvalget mener avisen har brutt god presseskikk ved behandling av debattinnlegg

- Jeg synes det er åpenbart og udiskutabelt at dette er et brudd på de presseetiske reglene

Publisert

I dag behandlet PFU en klage fra en privatperson mot lokalavisen Jarlsberg Avis i Vestfold.

Utvalget har konkludert med at avisen har brutt god presseskikk for punkt 4.15: 

- Åpenbart  brudd

4.15. De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form. Tilsvar kan nektes dersom den berørte part, uten saklig grunn, har avvist tilbud om samtidig imøtegåelse i samme spørsmål. Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.

Klagen gjelden en lederartikkel og et redaksjonelt tilsvar.

Ansvarlig redaktør og daglig leder Pål Nordby i Jarlsberg Avis.
Ansvarlig redaktør og daglig leder Pål Nordby i Jarlsberg Avis.

Bakgrunnen for artiklene var en Facebook-melding som opprinnelig var basert på en tilfeldig samtale mellom en privatperson (klager) og avisens ansvarlige redaktør.

- Jeg synes det er åpenbart og udiskutabelt at dette er et 4.15-brudd, sa Anne Weider Aasen, som representerer redaktørene i utvalget.

Flere i utvalget sier de er forundret over språkbruken i det publiserte materialet fra redaktøren.

- Det er et åpenbart brudd, konkluderte Stein Bjøntegård.

Klagde inn avisen på fem punkter

Tema i Jarlsbergs Avis sine oppslag var planene om å etablere et mottak for farlig avfall i Brevik til erstatning for det snart fulle mottaket på Langøya i Holmestrandfjorden.

Klager hadde referert fra samtalen i en lukket Facebook-gruppe, men en av deltakerne i denne gruppa hadde postet dette videre, med egne kommentarer, i en større og åpen gruppe, heter det i saksdokumentene.

Slik klager ser det, brøt Jarlsberg god presseskikk da avisen på lederplass kommenterte samtalen hun hadde hatt med redaktøren. Hun mener avisen brøt med kravet om å klargjøre premissene.

Videre mener hun at samtalen ikke er korrekt gjengitt, at redaktøren har tilsidesatt kravet til saklighet og omtanke, og at hun skulle fått anledning til samtidig imøtegåelse.

Videre har hun, med samtykke fra den som viderepostet hennes kommentar på Facebook, også innklaget avisen for å ha publisert et tilsvar som framstår som en polemisk replikk til hans innlegg i avisen.

Privatpersonen klagde inn avisen på i alt fem punkter, men avisen ble kun felt på ett av dem. Disse punktene ble avisen klagd inn for:

  • 3.3 - klageren mener Jarlsberg ikke har klargjort premissene da avisens redaktør hadde en kort samtale med henne på butikken. Hun opplyser at hun ikke oppfattet samtalen med redaktøren som et intervju som skulle ende opp på trykk i Jarlsberg. Det framgår av klagen at klageren sendte en e-post til redaktøren et par dager etter samtalen på butikken, med spørsmål om hva han mente med at folk på Facebook snakker skit, og at redaktøren da svarte at han skulle skrive en lederartikkel om dette i neste dags avis.
  • 3.7 - sitatene som er tillagt klageren var ikke korrekte.
  • 4.1 - klageren mener Jarlsberg har framstilt henne som en «slags idiot» og dermed ikke vektlagt saklighet og omtanke.
  • 4.14 - klageren mener lederartikkelen utløste hennes rett til samtidig imøtegåelse.
  • 4.15 - klageren har innhentet samtykke fra en annen person, Ivar Dahl Larsen. Hun mener leserinnlegget 3. februar, referert over, er en form for polemisk hale som rammer Larsen i strid med dette punktet. Et innlegg fra nevnt Larsen står på samme side i avisen.

I tilsvaret til klagen avviste Jarlsberg Avis det hele. Avisens redaktør viste til at samtalen han hadde med klageren, ikke var et intervju, og at det ikke var noen premisser å klargjøre.

Videre viste han til at det er snakk om en kommentarartikkel, der avisen gir uttrykk for meninger, og at den ikke utløste noen rett til samtidig imøtegåelse.

Siden kommentaren ikke handlet om klageren personlig, mener avisen dessuten at den verken var usaklig eller omtankeløs. Med hensyn til klagepåstanden om at redaktørens tilsvar var en polemisk replikk, kommenterer redaktøren denne som både frekk og komisk.

PFU-sekretariatets forslag til uttalelse (blir noe endret):

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at den foreliggende klagen dreier seg om avisen Jarlsbergs egne kommentarartikler, en lederkommentar og et tilsvar. De presseetiske reglene, nedfelt i Vær Varsom-plakaten, gjelder også for meningssjangrene, og utvalget vil understreke at det praktiserer stor takhøyde for disse. En av pressens viktigste oppgaver er nettopp å formidle egne og andres meninger og å fremme debatt i alle typer saker.

 Den påklagede lederartikkelen er et resultat av en tilfeldig samtale, men den hadde trolig ikke blitt skrevet og publisert i den form den fikk, uten videreformidlingen av klagerens egen Facebook-publisering. Ingen kan frata redaktøren retten til å ta til motmæle når avisen blir kritisert, men PFU er noe forundret over at avisen ikke utviste større tilbakeholdenhet i møte med reaksjoner fra klageren. Utvalget har tidligere uttalt at journalister og redaktører, som har et spesielt ansvar for å fremme ytringsfrihet, må avfinne seg med at de utsettes for sterk kritikk fra publikum.

På den annen side er det klart at det er snakk om en kommentarartikkel som ikke utløste noen rett til samtidig imøtegåelse for klageren, men derimot en åpenbar rett til tilsvar, noe klager raskt benyttet seg av. At redaktøren så også svarer på dette, er heller ikke i strid med god presseskikk. Utvalget forstår at klageren ønsker at avisen opptrer mer kritisk overfor virksomheten på Langøya, som også kan bli etablert i Grenland, men medier har full rett til å ta stilling i samfunnsspørsmål, også på tvers av eventuelle folkemeninger. Utvalget forstår også at klager reagerer på at lederartikkelen refererer til en privat samtale, men mener likevel ikke dette utgjør et brudd på kravet om saklighet og omtanke i Vær Varsom-plakaten (VVP), gitt klagerens egne ytringer på Facebook.

Videre merker utvalget seg at et innlegg signert den som videreformidlet klagers Facebook-post, ble inntatt i avisen sammen med, og på samme side som, redaktørens tilsvar til klagerens tilsvar. I tilsvaret kritiserer redaktøren også innlegget på samme side, noe klager mener rammes av Vær Varsom-plakatens punkt 4.15, der det blant annet heter: «Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk». Slik utvalget ser det, er den samtidige publiseringen nettopp et eksempel på et slikt misbruk av redaksjonell makt.

Jarlsberg har brutt god presseskikk på punkt 4.15 i Vær Varsom-plakaten.

Powered by Labrador CMS