Første rekke frå venstre: Jarle Grivi Brenna, Einar Otto Stangvik, Jari Bakken.Andre rekke frå venstre: Sondre Nilsen, Tom Byermoen og Øyvind Engan. Innfelt er VG sin koronaspesial.
Første rekke frå venstre: Jarle Grivi Brenna, Einar Otto Stangvik, Jari Bakken.Andre rekke frå venstre: Sondre Nilsen, Tom Byermoen og Øyvind Engan. Innfelt er VG sin koronaspesial.

Korona-spesialen tidenes mest leste VG-produkt

– Varmar i nerdehjarta å sjå at VG si best leste side nokosinne er ei samling med tal og grafar, seier utviklar Jari Bakken.

Publisert

VG si spesialsak om koronaviruset har snart 125 millionar sidevisingar og er det mest leste produktet i avisa si historie.

– Me er veldig nøgd med tala og måten spesialen er laga på, seier utviklingsredaktør Øyvind Brenne i VG til Medier24.

 

Starta i eit rekneark

I spesialen har dei løpande oppdateringar om koronasituasjonen både nasjonalt og globalt.

– Den kom tidleg etter koronautbrotet. Denne var blant VG sine suksesskriterium. Me identifiserte behovet tidleg og byrja å oppdatera veldig tidleg, og heile tida gitt den nye features. Først var det talet på smitta, og kvar, medan verdssituasjonen og sjukehuskapasitet nasjonalt no har blitt sentralt, held han fram.

Øyvind Brenne. utviklingsredaktør i VG
Øyvind Brenne. utviklingsredaktør i VG

– Det starta i eit enkelt rekneark, og no har det blitt eit heilt back end-system, som står stødigare. Det er produktutvikling akkurat slik me ynskjer det, legg Brenne til.

VG har ei eiga avdeling for redaksjonell utvikling, som lagar «kremen på kaka», ifølgje Brenne. Dei er fristilt frå lengre løp, og bidreg når ting skjer.

Spesialen vart lansert 3. mars, ni dagar før Norge vart stengt ned som eit tiltak mot smittespreiing.

 

– Rå dugnadsånd

Utviklar Jari Bakken er glad for responsen spesialen har fått.

– Det er utruleg motiverande for alle som jobbar med spesialen å sjå interessa hos lesarane. Sjølv om temaet ikkje er så muntert, varmar det i nerdehjarta å sjå at VG si best leste side nokosinne er ei samling med tal og grafar. Samstundes seier det noko om alvoret, at harde fakta blir så viktige i krisetider, legg han til.

Jari Bakken og Faktisk.no vant pris for årets digitaljournalistikk for liten redaksjon under årets NONA-konferanse.
Jari Bakken og Faktisk.no vant pris for årets digitaljournalistikk for liten redaksjon under årets NONA-konferanse.

– Kva er det viktigaste i arbeidet med spesialen?

– Som vanleg kjeldekritikk. Me jobbar hardt for å ha så oppdaterte og korrekte tal som mogleg. Det er elles litt uvant å jobba med eit redaksjonelt prosjekt med denne type tidshorisont, som truleg skal leva ute hos lesarane i mange månader. Det gjer at me skrur oss annleis og undervegs finn nye måtar å jobba på.

– Kor mykje jobb er det med den?

– Det har vore mykje jobb, og ein rå dugnadsånd i samarbeidet mellom VG si breakingavdeling og oss på redaksjonell utvikling. Me er to-tre redaksjonelle utviklarar som held i spesialen, men me har støtte og hjelp frå heile huset.

Brenne rosar er full av lovord om teamet bak spesialen.

– VG har mange heltar i koronadekninga, og gjengen på redaksjonell utvikling er blant dei største. Når ein veit at VG sin ambisjon er å vera primær nyheitsdestinasjon i Norge, og òg å vera leiande på historieforteljing, er det ikkje rart at denne spesialen er ekstremt høgt verdsett òg internt på huset og på heimekontor rundt om kring.Gjengen bak spesialen evnar å kombinera nyheitsteft, blikk for brukarbehov og formidling blanda med teknologi på ein eineståande måte, seier Brenne.

Powered by Labrador CMS