Regionredaktør Jannicke Engan i NRK Øst.
Regionredaktør Jannicke Engan i NRK Øst.

Østlandssendingen er ikke i mål med nedbemanning. Fem personer er «ikke innplassert» og kan bli sagt opp

De har nå fått beskjed om at de er overtallige på distriktskontoret for Oslo og Akershus. NRKJ varsler rettssaker om noen mister jobben ufrivillig.

Publisert

I januar varslet NRK at distriktskontoret i Oslo må nedbemanne med 9,9 årsverk, for å komme på det samme bemanningsnivået som andre lignende kontor i NRK.

I ettertid har dette blitt oppjustert til 10,2 årsverk, noe som berører i alt 11 ansatte. Ledelsen varslet at Østlandssendingen var minst 10 flere ansatte enn de skulle være.

Fem personer er overtallige

30. januar gikk fristen for å søke sluttpakke ut.

Regionredaktør Jannicke Engan i NRK Øst forteller Medier24 at de har kommet fram til en frivillig løsning for seks av dem.

– Fem personer har fått beskjed om at de ikke er innplassert i ny organisasjon og er dermed overtallige, sier hun.

Engan forteller at de jobber på spreng med å finne løsninger, så ingen mister jobben.

– Det prøver nå å finne jobber for de andre også, eller at de kan benytte seg av en sluttpakke. Det tilbudet står – så lenge vi fremdeles er overtallige, sier hun til Medier24.

– Hvordan ser du på situasjonen for de overtallige nå?

– Dette er prosesser vi står midt oppi nå. Men jeg har troen på at vi skal finne gode løsninger for flere enn det vi har gjort så langt.

Regionredaktøren ønsker ikke å garantere at alle vil kunne få en frivillig løsning. Hvis de ikke lykkes med det:

– Vil det i ytterste konsekvens si at det blir styrte sluttpakker. Men målet er å finne andre løsninger, før vi havner der, fortsetter Engan.

– Hvordan vil du karakterisere situasjonen?

– Slike prosesser er alltid tøffe. Det er vondt og vanskelig for alle involverte, så vi prøver å opptre så ryddig som mulig. Jeg er skikkelig stolt over de ansatte som hver dag møter på jobb og gjør en solid innsats, til tross for at vi står oppi dette. Det står det respekt av i en slik krevende periode, sier hun.

 

– Trykket stemning på huset

Klubbleder Nils Gelting Andresen i NRK Østlandssendingen sier til Medier24 at stemningen på huset er trykket.

Leder Richard Aune i NRKJ, journalistforeningen i NRK.
Leder Richard Aune i NRKJ, journalistforeningen i NRK.

– Akkurat nå er den ganske matt. Vi er mest opptatt av å få gode nyheter for de som er overtallige. Det vil hjelpe på alle sitt humør å vite at det finnes jobber for dem, sier han og fortsetter:

– Vi er alle sammen opptatt av at NRK gjør hva de kan for å sikre at de beholder kompetansen til de som er definert som overtallige. Dette er mennesker med kunnskap og flerkulturell kompetanse som NRK har behov for.

 

Klar til å gå til retten

Leder Richard Aune i NRKJ forteller at han forventer at NRK løser dette på en frivillig måte.

– Nedbemanningene er av en slik størrelse og andel at vi forventer at det løser seg med naturlig avgang. NRK er en stor bedrift og derfor bør dette være helt håndterlig.

– Hvordan ser du på situasjonen i Østlandssendingen?

– De som jobber i Østlandssendingen har en kompetanse som åpenbart kan benyttes i mange andre avdelinger i NRK. Det er bare en trikketur unna Marienlyst. Allerede i dag utveksles det folk og saker mellom avdelingene, som illustrerer veldig godt at man må se hele NRK under ett når man skal nedbemanne, sier han.

Aune er konsekvent på at NRK ikke skal få lov til å nedbemanne isolert ved de ulike distriktskontorene, men at de må se på hele NRK under ett.

– Det er urimelig og lovstridig å håndtere dette utelukkende sett fra Østlandssendingen. Vi vil bestride enhver eventuell oppsigelse som måtte komme.

– Er dere klar til å gå til retten om nødvendig?

– Vi rigger oss til å være klar på å ta kampen og vi både tror og håper at vi skal unngå det. Men vi er fullstendig klar og NJ er både varslet og rigget til å håndtere det hele veien i rettsapparatet, om det blir behov for det, avslutter han.

Powered by Labrador CMS