Jan M. Moberg, publisher i TU Media.
Jan M. Moberg, publisher i TU Media.

Debatt

Nå er det på en måte nok!

«Vi har på en måte nådd et metningspunkt», skriver Jan M. Moberg.

  • JAN M. MOBERG, administrerende direktør og ansvarlig redaktør i Teknisk Ukeblad Media

Vi har på en måte nådd et metningspunkt. Det er på en måte nok nå.

Uansett hvor du snur deg er det på en måte det samme. Innen idrett, politikk, næringsliv eller på en måte presse og media. Det er så voldsomt irriterende at vi på en måte ikke kan ha det slik lenger. Det bare renner  på en måte over.

Vi har holdt på en måte på i årevis. Vi kan på en måte si at det har blitt en epidemi. Det tar på en måte over hele budskapet. Uansett hva det på en måte snakkes om.

Dersom du for eksempel lytter til en eller annen som på en måte skal fremstå som en autoritet eller ekspert. Eller om du hører på en eller annen som på en måte er kjendis eller kommentator, så renner det på en måte over. Heller ikke hvermansen klarer på en måte å holde fred.

På en måte løyer det ikke om vi endrer tema heller. Eller om folk er sinte, bilde, tilfredse eller på en måte bare tar tingene som de kommer. Uansett, så er det på en måte nok. I lange baner på en måte. Så irriterende er det, at selve budskapet på en måte forkludres. Det drukner på en måte.

Kanskje kan på en måte teknologien hjelpe. Kan noen av de store – Apple, Samsung eller Google – lage et filter som vil gjøre at vi på en måte slipper dette? På en måte i all fremtid? Det er på en måte en tjeneste jeg vil være villig til å betale for. For jeg har på en måte fått mer enn nok.

På en måte helt definitivt nok.  

Powered by Labrador CMS