iTromsø skreiv at samisk språksenter var flyttet: Brøt ikke god presseskikk

Gáisi språksenter klagde inn iTromsø-artikkel. Etter en samlet vurdering konkluderte PFU med at det ikke var brudd på god presseskikk. 

Publisert

Klagen gjelder en artikkel publisert på nett og papir av iTromsø hvor det ble oppgitt at et samisk språksenter var blitt flyttet fra Lakselvbukt til nye lokaler i Tromsø sentrum.

Flere kilder sa seg kritiske til prosessen, og det ble også satt et kritisk søkelys på at to lokale samiske foreninger hadde mistet sine plasser i språksenterets styre.

Klager er Gáisi språksenters styre, som klager på vegne av seg selv og daglig leder. De er kritiske til avisenes faktakontroll og avviser at senteret er flyttet fra Lakselvbukt. 

Klager mener i tillegg at avisen mistenkeliggjorde daglig leder og styret, blandet inn egne synspunkter i omtalen og trakk inn opplysninger om etnisitet som var saken uvedkommende.

Klager viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.13 og 4.14.

iTromsø på sin side avviser brudd, og mener de hadde grunnlag for å skrive at språksenteret var flyttet. De innrømmer at saken inneholder feil, men viser til at opplysningene var hentet fra språksenterets egen nettside. De kom senere med korrigeringer.

– iTromsø har etter en samlet vurdering ikke brutt god presseskikk, sa PFU-leder Alf Bjarne Johnsen. 

I PFU-uttalelsen står det: 

«Utvalget stiller seg imidlertid undrende til at redaksjonen tilsynelatende ikke har redigert den påklagede nettpubliseringen, verken ved å rette opp teksten eller ved å tydelig lenke til relevant korrigering i annen publisering. I sum mener likevel utvalget at iTromsøs grep for å korrigere feilen var innenfor det presseetisk akseptable, gitt feilens alvorlighetsgrad.»

Powered by Labrador CMS