Innsyn i krisetider

Presseforbundet har fått svar: «Offentleglova gjelder uinnskrenket i denne situasjonen»

Presseforbundet har fått svar på sitt brev om innsynsutfordringer i krisetider, hvor departementsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet understreker at offentlighetsloven gjelder.

Publisert

Mandag sendte Norsk Presseforbund og Pressens Offentlighetsutvalg et brev til Statsministerens kontor. Der ber de SMK ta grep, for å sikre at mediene får innsyn i informasjon av allmenn og samfunnsnyttig interesse - også mens korona-pandemien herjer. 

 Vi har stor forståelse for at det er en ekstraordinær situasjon, men vil advare mot at man fraviker offentlighetsloven og prinsippene for informasjonsflyt mellom staten og mediene, sa Norsk Presseforbunds generalsekretær Elin Floberghagen og leder av Pressens offentlighetsutvalg Trond Stand i en melding mandag. 

Nå har de fått svar av Eivind Dale, som er departementsråd i kommunal- og moderniseringsdepartementet. I en e-post til Norsk Presseforbund, som Medier24 har fått tilgang til, skriver han: 

«Vi anerkjenner fullt ut pressens viktige samfunnsoppdrag generelt, og i denne situasjonen spesielt. Offentleglova, som fastsetter pressens og allmennhetens rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter, gjelder uinnskrenket i denne situasjonen».

Han skriver videre at mange offentlige insatnser nå jobber med å sikre liv og helse, og peker på at mange institusjoner nå står i en helt ekstraordinær situasjon. 

Han ber derfor mediene om å være tålmodige med forvaltningen, men understreker at man skal få svar: 

«Alle innsynskrav skal behandles i tråd med offentleglova. På grunn av ressurssituasjonen som beskrevet over, og det store antallet omfattende innsynskrav departementene og andre offentlige virksomheter mottar, ber vi imidlertid om forståelse for at saksbehandlingen i en del saker vil kunne ta noe lenger tid enn normalt. I situasjoner der organet mottar et stort antall innsynskrav, kan det være adgang til å prioritere hvilke innsynskrav som skal behandles, utover ren tidsprioritet. På generelt grunnlag er det imidlertid vanskelig å si at noen innsynskrav har større offentlig interesse enn andre. Utgangspunktet må derfor være at det enkelte innsynskrav skal behandles «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 29 først ledd». 

– Svært viktig

Leder av pressens offentlighetsutvalg, Tron Strand, gleder seg over tilbakemeldingen fra departementet

– Det er svært viktig når regjeringen slår fast at «Offentleglova, som fastsetter pressens og allmennhetens rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter, gjelder uinnskrenket» i den situasjonen landet står i som en følge av koronaepidemien, sier leder for Pressens offentlighetsutvalg, Tron Strand i en melding og legger til: 

– Dette betyr at statlige etater ikke kan bruke koronaepidemien som unnskyldning for ikke å behandle innsynsbegjæringer. Når det forutsettes at innsynsbegjæringer må håndteres «uten ugrunna opphald», tolker vi dette som en klar beskjed om at den enkelte etat må sørge tilstrekkelig saksbehandlingskapasitet til å håndtere innsynskrav fra mediene.

Powered by Labrador CMS