Innsyn i krisetider

Hun er bekymret for manglende innsyn. Sykehus ber om tid: – Er ikke dette noe som kan vente til vi får tilbake pusten?

Presseforbundet er bekymret for at innsynskrav nedprioriteres i krisetider. Pressevakta ved Oslo universitetssykehus ber mediene tenke seg om før de sender omfattende innsynsforespørsler under koronakrisen.

Publisert

I et brev til Statsministerens kontor løfter Norsk Presseforbund og Pressens Offentlighetsutvalg manglende innsynssvar fra norske offentlige etater i krisetid. 

I brevet skriver de blant annet:

«Norsk Presseforbund har de siste dagene fått en rekke henvendelser fra flere redaksjoner om at innsynskrav ikke prioriteres av forvaltningen nå, og at dette begrunnes i høyt arbeidspress». 

– Vi har stor forståelse for at det er en ekstraordinær situasjon, men vil advare mot at man fraviker offentlighetsloven og prinsippene for informasjonsflyt mellom staten og mediene, sier NPs generalsekretær Elin Floberghagen og leder av Pressens offentlighetsutvalg Trond Stand i en melding. 

De trekker blant annet fram Oslo universitetssykehus (OUS) Helse Bergen, Helse Stavanger, Sykehuset i Vestfold, Sykehusinnkjøp HF, Stortinget, Justisdepartementet, DSB, samt Oslo, Bergen og Eidskog kommune. I brevet ber de SMK ta grep, for å sikre gjennomsiktighet og god informasjonsflyt i krisetider:

«Vi ber om at SMK tar nødvendige grep for at retten til innsyn ikke svekkes og at innsynskrav fortsatt prioriteres høyt i både departementer og andre statlige etater. Dersom det må prioriteres mellom ulike innsynskrav, vil de som knytter seg til krisen ha en særlig offentlig interesse». 

– Et enormt press

At det er knapt med tid om dagen i kommunikasjonsavdelingene ved landets sykehus er ingen hemmelighet. Medier24 snakket i forrige uke med vakthavende pressevakt ved Oslo universitetssykehus (OUS), Anders Bayer, om problemstillingen knyttet til innsynsforespørsler i krisetid. 

Anders Bayer, pressevakt ved Oslo universitetssykehus.
Anders Bayer, pressevakt ved Oslo universitetssykehus.

OUS er blant instansene som trekkes fram i brevet fra Norsk Presseforbund angående manglende innsynssvar.

Han understreket da at han mener det ikke er god tidsbruk å prioritere store innsynsforespørsler i krisetid. 

– Sykehusene er for tiden under et enormt press og det håper jeg også norske journalister og redaktører kan ha i bakhodet, sier han til Medier24 og legger til: – Vi mottar nå innsynsbegjæringer som krever at vi setter av personell i timevis, kanskje flere dager, for å lete opp e-poster, brev, notater og planverk, som kanskje kan føre til en sak. Det er helt legalt for pressen å be om slikt innsyn, og vi som er statlige sykehus må selvfølgelig forholde oss til offentlighetsloven. Men det jeg har vondt for å se, er om dette er klok bruk av våre knappe ressurser slik situasjonen er nå.

Ber redaktørene tenke seg om

Han ber om tid og forståelse fra pressen og peker på at Oslo universitetssykehus har høyt sykefravær og rundt 100 av deres egne ansatte er smittet av Covid-19-viruset – samtidig som arbeidet med å sikre liv og helse må prioriteres. – Jeg har forståelse for medienes behov for å ettergå mange viktige sider ved håndteringen av situasjonen rundt Covid-19-pandemien. Men er ikke dette noe som kan vente til vi får tilbake pusten? Er det samfunnsbærende at vår ledelse, vår kriseledelse og våre ledende sykepleiere og leger nå må legge kritiske arbeidsoppgaver til side for å svare ut omfattende innsynsbegjæringer fra ivrige journalister? Eller det som i praksis skjer, jobbe enda flere timer utover kveld og natt fremfor å hvile, ivareta familie og egen helse? I tillegg til pågangen av alvorlig syke og smittsomme koronapasienter må vi også forholde oss til eget sykefravær og en situasjon der over 1400 ansatte er i karantene.Han peker på at de selvsagt vil svare på innsynsbegjæringer – og dele informasjon med pressen – på et senere tidspunkt, når situasjonen har roet seg og sykehusene har tid til å prioritere det.

– Men akkurat nå må vi ivareta liv og helse. Det er vår viktigste jobb i dag, og da er det for min del ingen logikk i omfattende innsynsbegjæringer. Det er per dato en risikabel ressursbruk, og jeg håper norske redaktører vil gjøre en ekstra vurdering av saken før de ber om nye store innsyn i denne perioden. Det er store og viktige ting vi samarbeider med media om hver eneste dag og kveld i disse ukene. Klok formidling av gode og dårlige nyheter, samt viktig forebyggende og ivaretagende samfunnsinformasjon. La oss her og nå heller samarbeide rundt disse betydningsfulle sakene. Det er som kjent nok å ta av, sier han. 

– Vår oppgave å avdekke

Seksjonsleder for VGs dagsordenavdeling, Anders Sooth Knutsen, sier til Medier24 at de kommer til å fortsette sitt innsynsarbeid i tiden framover. 

– Det er vår oppgave å avdekke og undersøke konsekvensene av det som skjer nå, og da er vi nødt til å ha relevant informasjon. Da er det naturlig å henvende seg til instansene og be om den informasjonen, sier han til Medier24. 

Sooth Knutsen understreker at informasjonsbehovet er skyhøyt om dagen – ikke bare for medienes del, men også blant befolkningen. 

Anders Sooth Knutsen, seksjonsleder i VGs dagsorden-avdeling
Anders Sooth Knutsen, seksjonsleder i VGs dagsorden-avdeling

– Behovet for informasjon er ikke mindre nå enn i hverdagen, og det er ikke vår oppgave å ta stilling til om de har utfordringer med å behandle innsynsbegjæringene.

Intervjuet med Sooth Knutsen ble også gjennomført før Medier24 fikk lest brevet fra presseorganisasjonene. 

Powered by Labrador CMS