Redaktør og daglig leder Kjetil Kolsrud i Rett24.no
Redaktør og daglig leder Kjetil Kolsrud i Rett24.no

Rett24 nektes innsyn av regjeringen i anbud for å skrive ny lov

Regjeringen har bedt private aktører om å lage utkast til en ny lov for foreninger, men vil ikke gi innsyn i tilbudene som er kommet inn i anbudskonkurransen.

Publisert

Konkurranseutsettingen av lovarbeidet har allerede vakt oppsikt, og har blitt møtt av kritikk fra opposisjonen. Rett 24 skriver at to team har meldt sin interesse for å skrive utkastet til den nye loven, som skal legge rammene for hvordan foreninger i Norge skal opprettes, drives og avvikles.

Rett 24 har bedt om innsyn i de to tilbudene, men har fått avslag fra Næringsdepartementet.

Avslaget er begrunnet med henvisning til offentlighetslovens paragraf 23 (3). Denne paragrafen sier at departementet, etter fritt skjønn, kan nekte innsyn i tilbud gitt i anskaffelseskonkurranser, inntil konkurransen er avsluttet.

Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum ved Universitetet i Oslo har tidligere kritisert bruken av anbudskonkurranse i lovprosessen. Han mener hensynet til offentlighetens interesse tilsier at departementet burde gitt innsyn.

– Gitt den situasjonen vi er kommet i, bør det spilles med mest mulig åpne kort. Her bør alle hjemler brukes til å åpne prosessen, ikke lukke den. Dette handler om allmennhetens tillit til arbeidet, og med én gang man nekter innsyn, så melder det seg jo et spørsmål om hvorfor, sier han.

Tidligere har både Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet reagert på praksisen med å konkurranseutsette lovarbeidet.

– Det er en privatisering av lovprosessen som vi ikke har sett før. Jeg er veldig, veldig skeptisk, sa Geir Pollestad (Sp) til Klassekampen i juni.

Powered by Labrador CMS