Anita Krohn Traaseth (t.v.).Foto: Mariam Butt / NTB scanpix
Anita Krohn Traaseth (t.v.).Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

PFU-møte:

PFU mener E24 ikke har brutt god presseskikk i Innovasjon Norge-saken

PFU mente det ikke var brudd på god presseskikk å omtale Innovasjon Norges Anita Krohn Traaseth og HR-direktøren som venner.

Publisert

Innovasjon Norge har klaget inn E24 for dekningen av ansettelsen av HR-direktør . De mener at E24 har brutt god presseskikk på en rekke punkter, blant annet i  omtalen av at Traaseth og HR-direktøren er venner. 

Pressens Faglige Utvalg behandlet saken i dag, og konkluderte med følgende etter en kort diskusjon: 

– E24 har ikke brutt god presseskikk, sa utvalgets nestleder Anne Weider-Aasen da utvalget konkluderte. 

– Ikke store nok feil

– Det er enkelte sleiver her, og de må følge opp det de sier når det gjelder småfeilene. Men jeg mener de ikke er store nok til at det må være brudd, sa Bjøntegård. 

– Vi har et kjent begrep: «Gutteklubben grei», og her får vi vel på en eller annen måte vist at det også finnes en «Jenteklubben grei», sa Liv Ekeberg, som mente Innovasjon Norge kunne brukt anledningen til å vise at alt var i orden rundt ansettelsen, men som Innovasjon Norge ikke har brukt den muligheten. 

Flere viste til formuleringen om at Traaseth og HR-direktøren er venner, men at det også er gjennomsiktig hva det er som er bakenforliggende her, og at omtalen derfor ikke kan regnes som brudd. 

– Dette er i kjernen av pressens samfunnsoppdrag, sa Ekeberg videre. 

– Akseptabelt

I sin uttalelse skriver PFU: 

«PFU mener E24 heller ikke har gått lenger enn det er dekning for, jf. punkt 4.4 i VVP. Slik utvalget ser det, måtte E24 kunne karakterisere relasjonen som et vennskap ut fra de presenterte opplysningene. Synliggjøringen av hva E24 baserte påstanden på, gjorde dessuten at også publikum selv hadde mulighet for å vurdere relasjonen», skriver de i sin uttalelse

De skriver også at de mener det er akseptabelt å navngi medarbeidere i HR-avdelingen: 

«Etter utvalgets mening var det også akseptabelt å navngi medarbeidere i omtalen av prosessen som førte til ansettelsen av Katharina Andresen. Utvalget forstår at det kan oppleves ubehagelig, i lys av de kritiske spørsmålene som var stilt til ansettelsen. Samtidig konstaterer PFU at E24 verken retter direkte kritikk mot de omtalte eller konkluderer med at det er begått feil. I publiseringen forsøker E24 derimot å peke på fakta om prosessen, etter at redaksjonen har gått gjennom relevant kommunikasjon mellom partene», skriver de. 

Klager på identifisering

Innovasjon Norge har klaget på at de mener E24 har brutt to punkter i Vær varsom-plakaten, når de identifiserte fire medarbeidere i HR-avdelingen i omtalen av Andersen-saken.

De klaget også på omtalen av relasjonen mellom Traaseth og HR-direktøren. 

I klagen skriver de: 

«Vi mener dette er i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 4.1 og 4.7. Vår oppfatning er at navnene på våre medarbeidere ikke har offentlighetens interesse. De navngitte medarbeiderne er konsulent, rådgivere og avdelingsleder i Innovasjon Norge, bare en av dem har lederansvar, som avdelingsleder.» Slik klager ser det, kan navngivningen ikke begrunnes i et «berettiget informasjonsbehov», skriver Innovasjon Norge. 

Anita Krohn Traaseth (t.v.).Foto: Mariam Butt / NTB scanpix
Anita Krohn Traaseth (t.v.).Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

I sitt tilsvar skriver E24 at de mener at hovedregelen er at alle skal omtales med navn, og mener derfor at identifiseringen ikke kan sees på som brudd på god presseskikk. 

«E24 mener å ha jobbet i kjernen av sitt samfunnsoppdrag i publiseringene om Innovasjon Norge, og at journalistikken har vært grundig. Hva gjelder navngivningen, som klager har reagert på, mener E24 at hovedregelen er at «alle som omtales som hovedregel omtales med navn», skriver de. 

Powered by Labrador CMS