MBL legger penger på bordet til mediehus som vil dedikere ansatte til innovasjon

- Vi må forløse litt av den innovative kraften som ligger i organisasjonene selv, mener Rolf Dyrnes Svendsen.

Publisert Sist oppdatert

12 norske lokalaviser er engasjert gjennom et nytt relevansprosjekt i MBL.

Og nå legger bransjeorganisasjonen ytterligere 400.000 kroner på bordet - for å frikjøpe medarbeidere som skal teste ut lokale initativ.

Det forteller Rolf Dyrnes Svendsen, som leder MBLs Nettforum. Til sammen satser MBL nærmere én million kroner på prosjektet.

- Vi prøver å bygge et nettverk av bedrifter som vil jobbe sammen med innovasjon og utvikling. Da tror vi at frikjøp av medarbeidere er en vei å gå - slik at vi kan forløse litt av den innovative kraften som ligger i organisasjonene, sier Dyrnes Svendsen til Medier24.

Han mener det er viktig å synliggjøre det som skjer av innovasjon, ikke minst for å vise at mediebransjen ikke er en «sutrebransje».

- Vi må prøve å synliggjøre noen av de innovasjonsprosjektene som foregår rundt omkring - ut fra lokale initativ, offentlige tilskudd, forskning og utvikling.

- Men det er krevende å drive innovasjon midt i den daglige drifta. Da må vi løfte i flokk og se på de digitale utfordrignene som en mulighet, mener Dyrnes Svendsen.

Gir innsikt, nettverk og erfaring

Og det omtalte relevans-prosjektet er altså en del av dette.

- Relevans-prosjektet gir innsyn og benchmarking om rollen som nav i lokalsamfunnet. Vi vil bidra til at medier jobber sammen i nettverk og prøver ut ideene, sier Rolf Dyrnes Svendsen.

Han har selv mangeårig erfaring med utvikling, innovasjon og ledelse i Adresseavisen. I dag er han engasjert gjennom og styreleder for medienettverket NxtMedia, som har sitt utspring fra Trondheim og har NTNU og MBL som hovedpartnere.

Nettverket bistår nå i relevansprosjektet, som hadde sin oppstart forrige uke og vil pågå gjennom hele 2016.

- Deltakerne vil kunne jobbe i et prosjektnettverk der man har klarert medarbeidere og organisasjon til å teste og prøve ut ideer på tvers, enten egne eller andres. De har et slags "innovasjons-svanemerke", sier Dyrnes Svendsen.

Det gjør han altså fra Trondheim og miljøet rundt NxtMedia. Samtidig ser vi Bergen bygge noe stort rundt NCEMedia-klyngen og snart MediaCity.

Hva da med Oslo? Klarer ikke hovedstadens mediebransje å samarbeide?

- Ja, Oslo har nok et marked som har vært mer konkurransepreget. Det har vi selvsagt i de andre byene også, men det har vært lettere å komme i gang med samarbeidsprosjekter, sier Dyrnes Svendsen.

Samtidig mener han det skjer mye, blant annet med utgangspunt i MBL, i Oslo også framover. Og håper på enda mer samarbeid mellom både Oslo, Bergen, Trondheim - og resten av landet.

Powered by Labrador CMS