YS: Norske arbeidstakere er «klare for omstilling og nye utfordringer». Men få vil flytte på seg eller gå ned i lønn

Det viser Arbeidslivsbarometeret 2016 fra YS. – Arbeidstakerne er klare for omstilling og er rede til å være med på betydelige endringer, sier YS-leder Jorunn Berland.

Publisert Sist oppdatert

Oslo (NTB-Jan-Morten Bjørnbakk): Norske arbeidstakere er klare for omstilling og rede til å ta nye utfordringer.

Men bare til en viss grense: Få vil flytte på seg og gå ned i lønn, viser en omfattende spørreundersøkelse fra YS.

Sju av ti sier seg villige til å ta på seg nye eller flere arbeidsoppgaver for å beholde jobben.

Fire av ti tror de kan bli nødt til å ta mer utdanning for å beholde jobben.

Svarene kommer i Arbeidslivsbarometeret for 2016 fra YS, der nesten 3.000 arbeidstakere har deltatt.

Forberedt

YS-leder Jorunn Berland mener undersøkelsen viser at forutsetningen for å få til omstilling absolutt er til stede.

– Arbeidstakerne er klare for omstilling og er rede til å være med på betydelige endringer. Når sju av ti sier de tror de vil måtte ta på seg nye oppgaver, viser det at mange er forberedt på endringer, sier Berland til NTB.

Undersøkelsen viser at det er under 10 prosent som ikke er villig til å ta på seg nye arbeidsoppgaver. Det er ikke store forskjeller mellom aldersgruppene, men yngre arbeidstakere er generelt litt mer villige til å prøve noe nytt enn eldre.

Nesten tre av ti svarer at de i sitt yrke må være forberedt på å bytte arbeidsgiver.

– Dette er kraftige signaler om omstillingsvilje og en beskjed om at vi kan få til de omstillingene som er nødvendige i arbeidslivet hvis vi bare er tydelige på hva vi skal omstille oss til, og ikke minst på hva slags måte vi skal gjøre det, sier Berland.

Vil beholde lønn

Det butter mer imot når de samme arbeidstakerne blir spurt om de er villige til å gå ned i lønn.

Mer enn halvparten er lite villig, og bare en av fem sier seg enig i at det er aktuelt å gå ned i lønn for å beholde jobben.

Størst er uviljen blant dem mellom 30 og 60, mens menn er litt mer villige enn kvinner til å akseptere lønnskutt.

– Jeg oppfatter at man er villig til å gjøre mange ting, godta store endringer før en går ned i lønn. Vi har ikke tradisjon i Norge for å gå ned i lønn, bortsett fra hvis du ønsker å bytte arbeidsfelt, sier Berland.

Få vil flytte

Arbeidstakerne er også spurt om hva de er villige til å gjøre dersom de mister jobben.

Det er flest som da vil ta utdanning. Hvis du først har mistet jobben, er nær halvparten villig til å ta en dårligere betalt jobb. Men bare en av fire sier de er villige til å flytte på seg.

– Dette var mer overraskende i undersøkelsen. Jeg trodde vi var mer mobile. Men ved nærmere ettertanke er det ikke så unaturlig. Jeg tror mange er villige til å pendle eller ta tiden til hjelp og håpe på at konjunkturene snur, sier Berland.

Hun understreker at det er tre ting som er viktig for arbeidstakernes vilje til å flytte på seg: familiesituasjonen, situasjonen for barn, og mulighetene for ny jobb på et senere tidspunkt der du bor.

Powered by Labrador CMS