Lasse Olsrud Evensen og Märtha Louise.
Lasse Olsrud Evensen og Märtha Louise.

Debatt

Hva får Rikstoto igjen av pengene de legger i prinsesse Märtha Louises YouTube-kanal? Ingenting

«Faktum er at mye av innholdet er produsert like mye for å tilfredsstille en sponsor som seerne», skriver Lasse Olsrud Evensen.

  • LASSE OLSRUD EVENSEN, samfunnsdebattant

Rikstoto har inngått en avtale med prinsesse Märtha Louise sin Youtube-kanal «Hest360». Avtalen skal etter sigende være verdt 11 millioner over en periode på fem år. Men hva får egentlig Rikstoto igjen for denne avtalen? Forsvinnende lite dersom man måler interessen på Hest360 sine plattformer samt prinsessens omdømme i det norske folk.

På prinsessens egen Youtube-kanal er det lagt ut til sammen 180 reportasjevideoer fra oppstarten januar 2018 og fram til starten av juli 2019. Av disse handlet ti innslag om trav i 2018. Så langt i 2019 er det produsert tre videoer relatert til travsporten. Det vil si at om lag 7 prosent av «Hest 360» sine videoinnslag på YouTube handler om trav.

Det er heller ikke imponerende seertall på kanalen. «Hest360» har cirka 3900 abonnenter (subscribers), den mest sette saken om trav har 8200 visninger mens den laveste er helt nede i 517 visninger. I gjennomsnittet har travreportasjene 3000 visninger. Den mest sette saken på «Hest360» har 22.000 visninger. Den nest mest sette har 14.000. De fleste ligger rundt 2–3000 visninger i gjennomsnittet.

På «Hest360» sin Facebook-side er det lagt ut 86 saker fra 20 mai 2019 og fram til nå. Kun åtte av disse handler om trav. I all hovedsak er det Norges Rytterforbund med sine grener som får mest oppslag.

«Hest 360», hvor Geir Kamsvåg står som styreformann og prinsesse Märtha Louise står som styremedlem, kan ikke ha klart å skaffe travsporten ønsket profilering på sine egne plattformer. Dersom Rikstoto er fornøyd med tallene, står det neppe i stil til investeringen.

Dersom man sammenligner «Hest360» på YouTube opp mot andre, og mye mer populære «Youtubere», er «Hest360» ingen kommersiell suksess målt i antall visninger. Rent økonomisk derimot, er det en braksuksess for prinsessen og Kamsvåg.

Ei heller preges Facebook-siden av mange kommentarer og/eller diskusjoner. Dersom det vises video på Facebook-siden, linkes disse som regel rett til Youtube-kanalen.

Det kan også synes som om Youtube-kanalens popularitet synker dersom man måler antall visninger. De har gått ned i 2019 kontra 2018 hvor interessen – og ikke minst oppmerksomheten rundt prinsessens TV-kanal, var stor. Det er dessverre andre ting rundt prinsessen som tiltaler norsk presse mer enn at hun er over gjennomsnittet interessert i hest og har sin egen tv-kanal.

I forbindelse med at prinsesse Märtha Louise besøkte travbanen, tok kuske og monte-lisens, og kjørte løp, ble det gode reportasjer både i aviser, nettaviser og tv-kanaler. Dette er en oppmerksomhet som travsporten trenger og hvor hun absolutt kunne gjort flere stunts. Det var bra når det sto på og virket som et scoop fra sportens side. Men det hele virket lite gjennomtenkt uten en klar strategi bak. Noe som også skulle vise seg å være tilfelle.

Hva sliter så travsporten med? De sliter med at det er færre besøkende på travbanene, færre spillere, færre hester, lavere premier i løp og liten rekruttering sportslig. Dette er alvorlig for travsporten i Norge som i liten grad har fornyet seg de siste 20 årene. At de forsøker å finne en løsning med prinsesse Märtha Louise, må sees på som prisverdig. Problemet ligger i at de har skrevet en langsiktig økonomisk avtale med «Hest360» som savner sidestykke i norsk travsport. Sett i lys av at travtrenere over hele landet sliter livet av seg for å få endene til å møtes samt at kostnadene rundt det å eie en travhest er høye kontra inntjeningsmulighetene, har Rikstoto møtt skyhøy kritikk fra medlemsmassen den siste tiden.

Det føles derfor mer enn merkelig når Rikstotos styreformann, styrtrike Jan Petter Sissener, skylder på at ledelsen i Rikstoto ikke har informert styret skikkelig om avtalens omfang. Det kan kun bety en ting: styreleder Sissner har ikke lest avtalen før den ble underskrevet med «Hest360». Burde han ikke det?

Ikke lenge etter at avtalens innhold ble kjent i mediene, trakk daglig leder, Harald Dørum, seg fra stillingen med øyeblikkelig virkning. Å skylde på at han ville finne på noe annet etter mange år i tjenesten for norsk hestesport, blir søkt. Sissner & Co kan fort mistenkes for å finne syndebukken for å reflektere lyset vekk fra seg selv.

Rent tv-faglig, hvor god er egentlig «Hest360» på YouTube? Det er alltid vanskelig å kombinere journalistikk med kommersielle interesser. For det første er blandingen av sponsorering og redaksjonelt innhold dårlig merket. Det er grunn til å tro at man etter hvert bør forlange like god merking av dette på Youtube-kanaler som for bloggere og andre influensere. Faktum er at mye av innholdet er produsert for å like mye tilfredsstille en sponsor som seerne. Når det gjelder reportasjene om trav, føler jeg likevel at de «Hest 360» har gjort en brukbar jobb rent innholdsmessig.

Det er selvfølgelig urettferdig å sammenligne en Youtube-kanal med de store broadcasterne. Dersom man sammenligner med andre Youtubere, er kvaliteten på innslagene gode. Dersom man sammenligner med norske tv-kanaler, holder reportasjene god lokal-tv-standard.

Prinsesse Märtha Louise er en flink programleder. Hun er løs og ledig, har et velutviklet godt språk og er folkelige. Makkeren hennes, Geir Kamsvåg, holder ikke samme programledernivå. Men begge skal ha en ting: de brenner for hest. Prinsessens omsorg for dyr er ekte og stråler gjennom skjermen.

Det er bare et problem: undersøkelser har vist at prinsessens omdømme er svekket i det norske folk. Den kommersielle bindingen til hennes kjæreste, Sjaman Durek, har fått masse negativ oppmerksomhet. For mange kan det føles merkelig at hun den ene dagen holder et høytsvevende åndelig foredrag om ånder og engler, den andre dagen skal være morsom og saklig programleder om hest.

I den forbindelse hadde jeg en merkelig samtale med en bedriftsleder som hadde blitt forespurt om han ville sponse «Hest 360» – og det før saken om sjamanen ble kjent. Han sa:

«Jeg sa nei til det av en enkelt grunn: prinsessen finner stadig på nye ting som kan sette et sponsorat i et dårlig lys. Plutselig kan hun dukke opp med en ny kjæreste som vil vekke negativ oppmerksomhet eller hun kan gå av skaftet rent åndelig`

To uker etter kom nyheten om sjaman Durek, først i Skavlan, deretter som kjærestepar.

Det er betimelig med følgende spørsmål: hadde styret i Rikstoto, eller avisene som avdekket avtalens innhold, vært like kritiske mot avtalen dersom prinsessen fortsatt hadde vært singel og ikke sammen med en sjaman?

En samlet vurdering vil nok for mange gi følgende konklusjon: å bruke 11 millioner kroner på at Märtha Louise skal bruke sin hesteinteresse og sin prinsessetittel på å markedsføre travsporten, er feil sett i lys av hva Rikstoto og travsporten får igjen av markedsføring i mediene.

Powered by Labrador CMS