Generalsekretør i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, leder i Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad, og generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø.
Generalsekretør i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, leder i Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad, og generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø.

Overrasket og skuffet over kuttforslag

Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag med felles høringsuttalelse.

Publisert

Presseorganisasjonene kommer fredag med en fellesuttalelse der de reagerer på det foreslåtte kuttet i bevilgninger til menneskerettigheter.

I omprioriteringene til statsbudsjettet er det foreslått å redusere bevilgningen med 136.2 millioner kroner, til 535.5 millioner kroner.

– I en tid da demokratiske prinsipper, og ytrings- og pressefriheten trues både i Europa og mange andre deler av verden, er det både overraskende, skuffende og uklokt at det foreslås et så kraftig kutt i bevilgninger til menneskerettigheter. Vi ber derfor om at komiteen sørger for at ytrings- og pressefrihetsarbeidet blir skjermet fra kutt i kap. 152, post 70, skriver de i sin høringsuttalelse.

Med tanke på blant annet situasjonen i Russland skriver de at det blir et feil signal å redusere støtten til menneskerettigheter.

– Fra sin posisjon som verdens mest pressefrie land har vi i Norge et særlig ansvar for å bidra til å fremme demokratiske verdier som ytrings- og pressefrihet. I likhet med Mediebedriftenes Landsforening oppfordrer vi regjeringen til å løpende vurdere å støtte tiltak som kan bedre situasjonen - særlig når det gjelder muligheten for å drive fri og uavhengig journalistikk i Russland, skriver de.

Powered by Labrador CMS