Hilde Stray Due og Ingrid Stakkestad i Storebrand. Her på Social Media Days i 2019.
Hilde Stray Due og Ingrid Stakkestad i Storebrand. Her på Social Media Days i 2019.

Social Media Days:

– Sosiale medium bør ikkje vere ei ad hoc-greie lenger. Då lagar ein innhald kunden ikkje vil ha

Hilde Stray Due og Ingrid Stakkestad i Storebrand delte sine suksesskriterium på Social Media Days tysdag.

Publisert

– For få våger å dele korleis dei jobbar for å oppnå dei fantastiske resultata sine, sa Hilde Stray Due og Ingrid Stakkestad innleiingsvis i sitt føredrag «5 ting vi skulle ønske flere snakket om på Social Media Days» på nettopp Social Media Days, som vert arrangert i Oslo Kongresshus tysdag og torsdag denne veka.

Stray Due er leiar for innhaldsavdelinga til Storerband, som er blant Norges største selskap for langsiktig sparing og forsikring. Ho var spesielt oppteken av at ein ikkje berre måler trafikk frå innlegg i sosiale medier – men konkrete resultat.

Resultat

– Nummer éin er at ein må vise til resultat. Fungerer det, genererer det sal, og aukar det kjennskap til merkevara? Me har fått god kontroll på dette, sa ho.

– Facebook er hovudkanalen, sidan dei dei fleste stadig er her. Me postar relevant innhald der, og det er ein genial kanal for å vekkje interesse og merksemd.

Hilde Stray Due i Storebrand. Her på Social Media Days i 2019.
Hilde Stray Due i Storebrand. Her på Social Media Days i 2019.

– Me sel ikkje shampoo eller sjokolade. Pensjonssparing er ganske tørt – vanskeleg – og veldig langsiktig. For dei som ikkje har tenkt over det vert ikkje pensjonssparing kjøpt på impuls, sa ho vidare.

– Det held ikkje å vite kor godt posten går, om du klarar å spore tilbake til kva kunden gjorde på nettsida di, sa ho.

Innsikt

Ifølgje Stray Due treng deira produkt 12 «påverknader» for eitt kjøp, medan snittet elles er sju påverknader.

– Fleire vaknar frå pensjonsdvalen. Me nyttar Facebook, Twitter, LinkedIn og Instagram for å vekke dei frå den dvalen, sa ho.

– På LinkedIn har me employer branding, på Twitter diskuterer me nyheitsbiletet og på Facebook har me fokus på kva me kan tilby kunden, la ho til.

Kollega Ingrid Stakkestad, som er redaktør for sosiale medium i Storebrand, seier vidare at Storebrand jobbar «innsiktsbasert» i sosiale medium, og at ein er nøydd til å bruke informasjon om kunden for å treffe dei best mogleg.

– Eit hovudelement i ein kampanje med den store sparegrisen var innsikta i folk sin pensjonsvegring. To av tre ikkje har peiling på kva dei har i pensjonssparegrisen. Det fann me ut av ei landsomfattande undersøking me gjorde.

– Ein må vere litt journalist og lage innhald og postar som løyser problem kundane har. Tenk på kva undersøkingar, nyheiter og fun facts, som kan skape originalt innhald i kanalane dine, seier ho vidare.

– Bruk bedriftas data

Ho held fram med at dei aldri kjem fasiten på den ultimate Facebook-posten, men at dei nyttar ulike verktøy for å få best mogleg i innsikt i kva som fungerer.

– Kvar dag kjem me nærmare suksessoppskrifta i Facebook Ads Manager. Me nyttar bilete tett på personar, «case» med folk som har gjort smarte ting, og tabloide inngangar for å få brukarane engasjert.

Ingrid Stakkestad i Storebrand. Her på Social Media Days i 2019.
Ingrid Stakkestad i Storebrand. Her på Social Media Days i 2019.

Vidare oppmodar ho om å nytte bedriftas eigne data om kunden for å laga mest mogleg målretta innhald.

– Bedriftas eigne data om kunden din må du bruke. Ikkje mot dei, og ikkje i strid med GDPR, men som ein inngang til å gjere innhald relevant for dei. Alder er ein strålande trigger i sosiale medium. 

– Sosiale medium bør ikkje vere ei ad hoc-greie lenger. Då lagar me innhald som kundane ikkje vil ha. Been there, done that, sa ho.

Powered by Labrador CMS