Medieutvalg vil ta pressestøtte fra de store og gi til de små. Det er lokalavisene fornøyd med

Åmås-utvalget foreslår et tak for de største avisene, og et nytt «gulv» for de minste. - Vi har aldri hatt et medieutvalg som har vist så stor forståelse for lokalavisenes betydning, sier LLA-sjef Rune Hetland.

Publisert

Mediemangfoldsutvalget ledet av Knut Olav Åmås la i dag fram sin rapport, etter 18 måneders arbeid. De store pengene i rapporten foreslås brukt på å gi nyhetsmedier fritak for arbeidsgiveravgift, noe som i så fall innebærer en indirekte støtte på rundt 500 millioner kroner. 

Men utvalget foreslår også en omfordeling blant de små og mellomstore mediene, ved å endre kriteriene for avisene som får pressestøtte:

I 2016 deler 151 aviser på 313 millioner kroner i pressestøtte, men fem aviser på toppen får alene halvparten - 165 millioner kroner. Øverst troner Vårt Land og Klassekampen, med rundt 40 millioner kroner hver, men også lokalaviser som Bergensavisen (25 millioner) får store tilskudd. 

Åmås-utvalget foreslår to tiltak som vil begrense støtten til avisene som får mest: Det ene er å fjerne den spesielle satsen for de store lokalavisene, de største «nummer 2»-avisene. Det gir en innsparing på 10 millioner kroner. 

Så vil utvalget også sette et tak slik at ingen medier kan få mer pressestøtte enn 27 prosent av selskapets driftskostnader. Det vil ramme noen av de største mottakerne. 

På den andre siden vil utvalget bruke 39 millioner kroner på å sette et gulv for de minste avisene, slik at ingen av avisene som får pressestøtte, får mindre enn 750.000 kroner. I Nord-Norge vil dette gulvet være på 1,2 millioner. 

FÅR MER PENGER: LLA-general Rune Hetland, styreleder og lokalavisredaktør Roar Osmundsen, Kvinnheringen-redaktør Tomas Bruvik og Hilde Eika Nesje, i denne sammenheng medlem i Mediemangfoldsutvalget. Hun er til daglig redaktør i Bø Blad.
FÅR MER PENGER: LLA-general Rune Hetland, styreleder og lokalavisredaktør Roar Osmundsen, Kvinnheringen-redaktør Tomas Bruvik og Hilde Eika Nesje, i denne sammenheng medlem i Mediemangfoldsutvalget. Hun er til daglig redaktør i Bø Blad.

Det gjør naturlig nok lokalavisene fornøyd.

  • Se videointervju øverst i saken med reaksjoner fra generalsekretær Rune Hetland LLA, styreleder Roar Osmundsen, til daglig redaktør i Søgne og Songdalen Budstikke - og Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø Blad - og medlem i mediemangfoldsutvalget.
Powered by Labrador CMS