Den gang i 2016: Kvinnefronten arrangerer mandag kveld en støttedemonstrasjon for Andrea Voldum etter at tre menn i juli ble frikjent for gjengvoldtekt i den såkalte Hemsedal-saken. Kvinnefronten krever at rettsvesenet blir bedre til å håndtere voldtektssaker
Den gang i 2016: Kvinnefronten arrangerer mandag kveld en støttedemonstrasjon for Andrea Voldum etter at tre menn i juli ble frikjent for gjengvoldtekt i den såkalte Hemsedal-saken. Kvinnefronten krever at rettsvesenet blir bedre til å håndtere voldtektssaker

VG beklager og trekker sak: Innrømmer svikt i rutinene i artikkel om Hemsedal-saken

VG innrømmer flere presseetiske feil og har nå fjernet artikkelen fra sitt arkiv.

Publisert

4. mars i fjor la avisa ut en artikkel der de hadde intervjuet den fornærmede kvinnen i saken og hennes støttespillere i den såkalte Hemsedal-saken.

Nå er artikkelen trukket - og VG beklager, skriver mediehuset selv.

Bakgrunnen for artikkelen var at lagmannsretten frikjente tre menn for voldtekt i 2016 - i en dom som fikk svært mye kritikk og skapte demonstrasjoner.

VG beklager.
VG beklager.

I sin beklagelse innrømmer VG at de har handlet i strid med de presseetiske prinsippene om samtidig imøtegåelse og kravet til en balansert fremstilling.

«Vi skulle ha gjengitt langt mer av mennenes tilsvar, særlig med tanke på sakens alvorlige karakter. Artikkelen burde vært mer balansert og tatt større forbehold. Den er nå fjernet fra vårt arkiv. VG beklager overfor mennene», heter det i VGs beklagelse.

 

Her er hele VGs beklagelse:

VG publiserte søndag 4. mars 2018 en artikkel om den såkalte Hemsedal-saken. Bakteppet for saken var at Borgarting lagmannsrett i 2016 frikjente tre menn for voldtekt. Dommen var omstridt og fikk bred omtale. De tre frikjente mennene ble navngitt i sosiale medier.

Artikkelen inneholdt blant annet et lengre intervju med fornærmede i saken, samt uttalelser fra hennes støttespillere. Hendelsesforløpet i Hemsedal ble gjenfortalt med utgangspunkt i lagmannsrettens dom, men VG videreformidlet også kvinnens vurderinger utover ubestridte forhold uten å presisere hva som var hva. Dette medførte at enkelte uttalelser fra kvinnen fremsto som om de var hentet fra dommen.

VG gjorde feil da mennene skulle få anledning til å imøtegå alvorlige anklager rettet mot dem. Ingen av dem ønsket selv å kommentere saken, men advokatene uttalte seg på mennenes vegne. Advokatenes uttalelser, inkludert korrigeringer og presiseringer, ble ikke i tilstrekkelig grad videreformidlet til VGs lesere. Flere sentrale poenger ble aldri publisert. VG beklager at så ikke skjedde.

Advokatene ønsket blant annet å gjøre leserne oppmerksomme på bevis som lå til grunn for frikjennelsen. Dette ble ikke trykket i artikkelen. Tilsvarene påpekte også at tidligere medieomtale hadde vært ødeleggende både for de frifunnende mennene og deres familier. Sistnevnte medførte at det var viktig for mennene at store deler av tilsvarene ble gjengitt i artikkelen slik at deres syn på saken kom tydelig frem.

I denne saken handlet VG i strid med de presseetiske prinsippet om samtidig imøtegåelse og kravet til en balansert fremstilling. Vi skulle ha gjengitt langt mer av mennenes tilsvar, særlig med tanke på sakens alvorlige karakter. Artikkelen burde vært mer balansert og tatt større forbehold. Den er nå fjernet fra vårt arkiv.

VG beklager overfor mennene.

Powered by Labrador CMS