Løvebakken og Stortinget i Oslo sentrum.
Løvebakken og Stortinget i Oslo sentrum.

I dag gjemmer Stortinget seg i kinosalen og må legge fra seg mobiltelefoner før de diskuterer terrorsikring

Strenge sikkerhetstiltak og hemmelighold når Stortinget diskuterer rapport fra Riksrevisjonen.

Publisert

Mandag er det klart for en sjeldenhet på Stortinget. I et lukket møte skal de folkevalgte diskutere manglene i politiets og forsvarets sikring av viktige bygg.

Saken som skal behandles er den mye omtalte rapporten fra Riksrevisjonen, som slår fast at politiet og Forsvaret verken sammen eller hver for seg er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en trusselsituasjon. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har holdt både en åpen og en lukket høring om saken og levert en åpen og en hemmelig innstilling.

Med til historien hører en langvarig krangel mellom Stortinget og regjeringen, som ikke ville frigi Riksrevisjonens sammendrag som var laget for å kunne offentliggjøres.

Det er over 20 år siden Stortinget behandlet noe tilsvarende, en gradert sak som er blitt komitébehandlet og munnet ut i en gradert innstilling, opplyser Brit Brenno, leder for konstitusjonell avdeling på Stortinget.

Riktignok har det hendt flere ganger at Stortinget har hatt lukkede møter, for eksempel saker fra den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen.

– Sakene vil typisk gjelde informasjon som er gradert av hensyn til rikets sikkerhet, forteller hun.

 

Sperret av

Møtet begynner klokka 8 og vil bli holdt kinosalen, som ligger i toppetasjen på Stortinget. Det vil foregå på vanlig måte, med innlegg, replikker og votering. Men hele etasjen vil bli sperret av og representantene må legge fra seg mobiler og andre digitale dingser utenfor. Nasjonal sikkerhetsmyndighet bistår med sikkerhetsopplegget.

Representantene har hatt tilgang både til sammendraget og den fullstendige rapporten og har fått utlevert et nummerert eksemplar av komiteens hemmelige innstilling om saken.

Tirsdag vil Stortinget behandle den åpne innstillingen fra kontrollkomiteen i et vanlig stortingsmøte. Her heter det at alle partier utenom regjeringspartiene mener de alvorlige funnene viser at "regjeringen ikke har evnet å følge opp Stortingets vedtak og forutsetninger om objektsikring". Opposisjonen, inkludert KrF, mener dette er "sterkt kritikkverdig", men Venstre vil ikke slutte seg til denne strenge dommen.

 

Beskytte seg mot kritikk?

Både riksrevisor Per-Kristian Foss og opposisjonen har vært kritisk til hemmeligholdet, og mener årsaken er at regjeringen vil beskytte seg mot kritikken. Men regjeringen mener folk med onde hensikter vil kunne utnytte informasjonen. Sammendraget har imidlertid blitt kjent gjennom Dagens Næringsliv.

Diskusjonen fikk en ny vending lørdag, da Høyres Heidi Nordby Lunde avslørte på Facebook at stortingsrepresentantene har fått med seg hemmeligstemplede dokumenter hjem.

– What could possibly go wrong …?, spurte hun retorisk.

Sps Per Olaf Lundteigen synes lite om kommentaren.

Han påpeker at stortingsrepresentantene har fått beskjed om å passe på at ikke andre får lese det som står der.

– Det får være grenser for hemmelighold, sier han til Dagbladet, og legger til at man må stole på representantene.

Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier skriver i en kommentar til Lunde at hun selv har brutt sikkerhetsloven ved å omtale saken.

Powered by Labrador CMS