Helgelands Blad får kritikk i PFU for leder­artikkel

Utvalget gir avisa kritikk for fakta.

Publisert

I dag behandlet PFU en klage mot Helgelands Blad.

Klagerne er ordfører i Brønnøy og den navngitte kommunestyrerepresentanten, som også sitter i styret til Helgelandssykehuset.

Utvalget har nå konkludert med en midlere kritikk - og ikke et rent brudd.

- PFU har kommet fram til at Helgelands Blad har opptrådt kritikkverdig på 3.2 i Vær varsom-plakaten, uttalte PFU-leder Alf Bjarne Johnsen onsdag.

Bakgrunnen for klagen er en lederkommentar i Helgelands Blad som omtalte et ordførermøte i Brønnøysund om sykehuslokalisering.

I lederen sto det også at det forut for ordførermøtet fant sted et eget møte mellom Brønnøy-ordføreren, en delegasjon fra Vefsn og en navngitt kommunestyrerepresentant i Brønnøy.

I PFU-klagen heter det at klagerne mener at Helgelands Blad feilaktig ga inntrykk av at det fant sted et forhåndsmøte mellom nevnte aktører, hvor det ble inngått en enighet i forbindelse med sykehuslokaliseringen. Ifølge klagerne dreide møtet seg om noe helt annet, og delegasjonen fra Vefsn kom bare innom samme rom på grunn av en misforståelse.

Politikerne klagde inn avisa for to punkter i Vær varsom-plakaten:

  • 3.2 om kontroll av opplysninger
  • 4.14 om samtidig imøtegåelse.

Men utvalget endte kun opp med kritikk på den første. 

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL UTTALELSE (som ble vedtatt)

Klagen gjelder en lederkommentar i Helgelands Blad som omtalte et ordførermøte i Brønnøysund om sykehuslokalisering. I lederen sto det også at det forut for ordførermøtet fant sted et eget møte mellom Brønnøy-ordføreren, en delegasjon fra Vefsn og en navngitt kommunestyrerepresentant i Brønnøy.

Klagerne er ordfører i Brønnøy og den navngitte kommunestyrerepresentanten, som også sitter i styret til Helgelandssykehuset. Klagerne mener at Helgelands Blad feilaktig ga inntrykk av at det fant sted et forhåndsmøte mellom nevnte aktører, hvor det ble inngått en enighet i forbindelse med sykehuslokaliseringen. Ifølge klagerne dreide møtet seg om noe helt annet, og delegasjonen fra Vefsn kom bare innom samme rom på grunn av en misforståelse. I klagen vises det til Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.2 om kontroll av opplysninger og 4.14 om samtidig imøtegåelse.

Helgelands Blad avviser brudd på god presseskikk og oppfatter klagesaken som en definisjonsstrid knyttet til om seansen var et «møte» eller et «tilfeldig treff». Ifølge redaksjonen er poenget at dette møtet fant sted, og at flere reagerte på det. Videre mener redaksjonen at klagerne misforstår det omstridte avsnittet. Ifølge redaksjonen mente aldri lederen å påstå at det ble inngått noen slags enighet angående sykehuslokalisering i forkant av ordførermøtet. Redaksjonen er imidlertid enig i at den burde ha lagt inn et avsnitt mellom de to aktuelle setningene for å unngå misforståelser.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) oppfatter at det står strid om hvorvidt Helgelands Blad hadde dekning for sin fremstilling av møtet i forkant av ordførermøtet. Videre oppfatter utvalget at det også står strid om hva som er en riktig tolkning av den påklagede lederkommentaren.

Utvalget opplever ikke klagernes tolkning av det aktuelle avsnittet som søkt. Redaksjonen kunne ha formulert seg tydeligere, men PFU finner ikke at den uklare fremstillingen kan innebære et presseetisk overtramp i seg selv.

Det skal være stor takhøyde innen kommentarjournalistikk, og ordførere og politikere må tåle å bli fulgt tett av mediene. PFU mener at påstanden om et møte ikke fremstår som en åpenbart sterk beskyldning av faktisk art, og kan derfor ikke se at redaksjonen overtrådte VVP 4.14 om samtidig imøtegåelse. Til vurdering kommer det også at klagerne hadde et stående tilbud om å sende inn tilsvar, jf. VVP 4.15.

Det er umulig for PFU å vite hva som ble sagt og gjort under det såkalte møtet forut for ordførermøtet, men så langt PFU kan se, bestrider ikke redaksjonen, gjennom sitt tilsvar, klagernes beskrivelse av hendelsen. Om en legger til grunn det som har kommet frem i tilsvarsrunden, mener utvalget at det var misvisende av redaksjonen å skrive at partene «satt» på et eget møte. Teksten innbyr til at en ser det påståtte møtet, og hva enn som skjedde der, som relevant for det forestående ordførermøtet. Det er ikke blitt fremlagt noe som sannsynliggjør at møtet hadde en slik relevans, og utvalget forstår at denne delen av omtalen kan ha gjort lederkommentaren mer rammende for klagerne. Heller ikke kommentarjournalistikken er fritatt fra kravet til faktakontroll. Etter hva utvalget kan se, gjorde ikke redaksjonen nok for å sjekke at det var faktuelt grunnlag for fremstillingen, jf. VVP 3.2 om kontroll av opplysninger.

Helgelands Blad har opptrådt kritikkverdig på 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Powered by Labrador CMS