Debatt

Nordlys svarer politiker: «Hilmarsen skal få tro, mene og spekulere som han måtte ønske»

«Innlegget hans inneholder imidlertid faktiske feil og omtrentligheter som Medier24 sine lesere fortjener å få beriktiget», skriver Nordlys-redaktør Helge Nitteberg.

Den snart avgåtte lokalpolitikeren Øyvind Hilmarsen (H) er kritisk til Nordlys, som han mener er for lite kritisk til Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen.

Hilmarsen skal få tro, mene og spekulere som han måtte ønske. Innlegget hans inneholder imidlertid faktiske feil og omtrentligheter som Medier24 sine lesere fortjener å få beriktiget:

  • Hilmarsen skriver at vår politiske reporter, Øystein Barth-Heyerdahl, har drevet et selskap sammen med nevnte Wilhelmsen. Det er i beste fall en tilsiktet omtrentlighet. For det Hilmarsen ikke nevner med ett ord, er at Barth-Heyerdahl jobbet som informasjonssjef i Tromsø kommune på det aktuelle tidspunktet, i 2004. I kraft av sin stilling representerte han kommunen i styret til Arctic Challenge, hvor Wilhelmsen var styreleder. Barth-Heyerdahl har altså aldri drevet et selskap med Gunnar Wilhelmsen samtidig som han jobbet som journalist i Nordlys. Det er nå 15 år siden Barth-Heyerdahl sluttet i kommunen og styrevervet. Det første halvåret etter tilbakekomsten til Nordlys hadde Barth-Heyerdahl for øvrig karantene som politisk reporter.
  • Hilmarsen trekker fram at Nordlys har leid lokaler av Wilhelmsen. Det er riktig at Nordlys en tid leide Nordlysbygget gjennom Wilhelmsens selskap. Leieforholdet ble avsluttet i 2007. Dette er nå 12 år siden. Hvordan dette skal kunne påvirke vår journalistikk i dag, får bli opp til Hilmarsen å forklare.
  • Hilmarsen hevder Nordlys unngår å stille kritiske spørsmål til gårdeier Wilhelmsen i en oppfølgingssak om Tromsø sentrum. Høyre-politikeren skriver: «Det er etablert svært mange turistbutikker av ymse kvalitet i Storgata i Tromsø de siste årene. Leseren av Bladet Nordlys satt igjen med inntrykk av at ordførerkandidat og næringslivsmannen Gunnar Wilhelmsen er en edel hederskar, som ikke leier ut til slike aktører. Nordlys spør overhodet ikke hvorfor han leier ut til en turistbutikk rett over gata. Hvorfor ikke? Det er jo et opplagt oppfølgingsspørsmål».

Det Hilmarsen kritiserer Nordlys for ikke å ha gjort – er nettopp det Nordlys har gjort i denne artikkelen. Nemlig stilt kritiske spørsmål til Wilhelmsens utleie av sentrumsarealer til turistbutikker.

At Wilhelmsen i artikkelen bedyrer at han ikke skal leie ut dette gateplanet til turistbutikker, er fordi journalisten i inngangen til artikkelen henviser til at eiendomsaktør Wilhelmsen nå har leid ut til både Hurtigruten og til Atle Brynestad sin Tromsø Giftshop i Storgata, og stiller spørsmålet:

- Du er altså med på å fylle Storgata med turistrettet virksomhet?

Dette er ikke noe som står langt nede i saken, det er første delen av artikkelen. Wilhelmsen svar er at han ikke skal leie dette gateplanet til turistbutikker.

  • Hilmarsen skriver videre: «De store habilitetsproblemene ordførerkandidat Wilhelmsen dekkes i svært liten grad, spesielt i løpende politiske saker. Kanskje Bladet Nordlys velger å ignorere dem? Det kan virke som om ordførerkandidat Gunnar Wilhelmsen med sine gode kontakter i nettopp Bladet Nordlys, har kommet i en posisjon der avisa i stor grad logrer og smisker med kandidaten, istedenfor å gjøre jobben med å stille kritiske spørsmål, avdekke kritikkverdige forhold og opplyse leserne. Det rigges debatter og selges inn saker».

Faktum er følgende: Da det ble kjent at Wilhelmsen lå an til å bli Aps ordførerkandidat, var dette en av de første sakene som ble publisert. Den handlet nettopp om de mulige rollekonfliktene og nettverket til Wilhelmsen:

Rollekonfliktene har også Nordlys tidligere omtalt, da Wilhelmsen var aktuell som finansbyråd etter forrige valg:

Det er for øvrig syv måneder igjen av valgkampen som nettopp er i kommet i gang. Jeg kan med stor grad av sikkerhet si at det ikke er siste gang Nordlys lager kritisk og undersøkende journalistikk på (potensielle) rollekonflikter for Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Gunnar Wilhelmsen, og eventuelt andre lokalpolitikere med habilitetsutfordringer.

  • Hilmarsen etterlyser kritisk journalistikk i sammenheng med ordførerkandidat Wilhelmsens utspill om å utnytte arealet rundt Alfheim svømmehall. Her skal det nevnes at vi kort tid etter Wilhelmsens utspill, hadde en kritisk oppfølgingssak. I denne saken peker Venstre-politiker Morten Skandfer på utfordringer ved Wilhelmsens idé, og Wilhelmsen blir i samme sak konfrontert med disse utfordringene. 
  • Hilmarsen skriver også: «For en observant leser er det ikke vanskelig å se den gryende «bromancen» mellom ordførerkandidat Wilhelmsen og ledende ansatte i Nordlys. Den vokser og vokser og det er mange som bare venter på at den skal slå ut i full blomst».

Dette er en udokumentert og uriktig påstand. Bevisbyrden ligger hos Hilmarsen.

Det er også grunn til å stille spørsmål til Medier24 om en så ubegrunnet påstand hadde fått plass i en ordinær nyhetsartikkel i Medier24.

Powered by Labrador CMS