NJ fortsetter å tape penger i rekordfart: Styrer mot 10 mill. i minus på sju års drift

– Vi må bruke mer penger for å hjelpe medlemmene våre, svarer NJ-leder Hege Iren Frantzen.

Publisert

På sakslista til landsstyremøtet for Norsk Journalistlag (NJ), som holdes tirsdag og onsdag, står budsjettet for 2019 på agendaen. 

I budsjettnotatet, som er lagt ved innkallingen, kommer det fram at Arbeidsutvalget (AU) legger opp 49.166.000 kroner i driftsinntekter og 52.136.000 kroner i utgifter. 

Det utgjør et driftsunderskudd på 2.970.000 kroner. 

2019 vil i så fall være det fjerde året i rekken hvor NJ går på et driftsunderskudd. 

– God økonomistyring

Dette driftsmessige underskuddet begrunnes i notatet blant annet med en ekstraordinær kostnad knyttet til landsmøtet som holdes i 2019. Landsmøtet er budsjettert til å koste 2,1 millioner kroner. NJ har landsmøter annethvert år. 

Overfor Medier24 hevder NJ-leder Hege Iren Frantzen at NJ aldri har hatt så solid egenkapital - og i forlengelsen av det «at landsstyrene de siste årene har gjort kloke valg og bidratt til god økonomistyring».

– Vi har mistet mange medlemmer, fordi det har vært nedbemanning i bransjen. Derfor har vi fått mindre inntekter. Vi har vært kloke og passet på utgiftene, og tatt ned driften hele tida, sier hun. 

I budsjettnotatet står det at de i 2019 budsjetterer med 100 færre helårsmedlemmer på ordinær kontigent.

Antallet medlemmer  som betaler ordinær kontigent er per 15. oktober 2018 det samme som ved årsskiftet. Det var da 6009 ordinære medlemmer av 8019 totalt. 

Det er dessuten 75 flere studentmedlemmer enn i fjor, noe AU mener trolig skyldes at det har blitt brukt flere ressurser på NJ Student. 

«Kontingentinntektene for 2019 budsjetteres dermed med 900 000 kr i økte inntekter sett i forhold til hva vi budsjetterte for 2018.», står det i budsjettnotatet. 

Overfører midler fra 2018

Ettersom NJ i har 2018 budsjettert med 1.594.000 kroner til ulike formål som de ikke har gjennomført, har de i samråd med sin revisor overført de midlene til 2019 når prosjektet er planlagt å bli gjennomført.

Det betyr at de «i praksis» reduserer underskuddet ned til 1.385.000 kroner i 2019-budsjettet. Det betyr også at underskuddet for 2018 reduseres tilsvarende som det som overføres til neste år. 

Pengene som overføres til 2019 settes inn som overføringer med selvpålagte restriksjoner i egenkapitalen, står det i notatet. Pengene skal brukes til ferdigstilling av nye nj.no (225.000 kroner), nytt medlemssystem (630.000 kroner) og på NJs verveprosjekt (739.000 kroner). 

 

7,65 millioner i minus

I 2018 styrte NJ mot 4,6 millioner kroner i underskudd. Prognosen etter tredje kvartal er derimot at driftsunderskuddet blir på 3,43 millioner kroner, ifølge budsjettnotatet. 

I perioden 2013 til 2017 har NJ styrt hatt et underskudd på 4.610.743 kroner. I 2015 gikk organisasjonen 390.520 i overskudd. 

Dersom de siste prognosene for 2018 viser seg å stemme, vil dermed det totale tapet for NJ i perioden 2013 til 2018 være på om lag 7,65 millioner kroner.

– Dersom vi skal gjøre ting som ikke er ordinær drift, som å oppgradere nettsidene for eksempel, er vi nødt til å bruke av egenkapitalen, sier Frantzen i NJ. 

Hun påpeker også at Norsk Journalistlag også hadde ekstraordinære utgifter ved flytting til nye lokaler på Grønland i Oslo. 

Balanse i 2020

Ifølge NJ-leder Frantzen er planen at budsjettet skal være i balanse i 2020. 

– Vi har en ganske stor ekstrautgift i budsjettet på to millioner annethvert år med landsmøtet. Vi kan ikke ta opp og ned aktiviteten annethvert år for å komme i balanse, sier hun. 

På spørsmål om det er levedyktig for organisasjonen å gå i underskudd så mange år på rad på sikt, svarer Frantzen: 

– På sikt er det viktig at vi er nøye på hvordan vi bruker pengene og har kontroll på utgiftene, sier hun.

Og fortsetter:

– Samtidig kan vi ikke slutte med den aktiviteten vi har. For det er behov blant medlemmene, blant annet på det å digitalisere NJ. 

Hun sier videre: 

– Når mediebransjen strever, skal vi ta ned aktiviteten, eller passe på at vi har nok advokater? Vi må bruke mer penger for å hjelpe medlemmene våre, sier hun. 

– Har tatt ned driften

NJ-leder Frantzen påpeker at journalistlaget har et solid konfliktfond og vederlagsfond. 

Ifølge årsregnskapet for 2017 som er levert til Brønnøysundregistrene var beholdningene slik ved utgangen av fjoråret: 

  • Konfliktfondet: 78.366.851 kroner
  • Vederlagsfondet: 26.562.290 kroner
  • Journalistens egenkapital: 918.144 kroner
  • Annen egenkapital: 19.517.559 kroner
  • Sum egenkapital: 129.364.844 kroner

Konfliktfondet er ventet å være mindre ved utgangen av 2018. Ifølge Journalisten ville NRK-streiken tidligere i år koste Norsk Journalistlag 1,4 millioner kroner per dag i streikebidrag til journalistene.

Det vil si at streiken kan ha kostet fagforeningen rundt 12 millioner kroner. 

LES OGSÅ: NRK-journalistene streiket i ni dager – fikk 0,2 prosent­poeng. Ble tilbudt like­behandling av vikarer også før streiken

I 2015 og i 2017 ble i det overført til sammen 11,65 millioner kroner fra konfliktfondet til drift av organisasjonen. 

Skal bruke mer vederlagspenger

NJs vederlagsfond er ventet å ha inntekter på til sammen 16,3 millioner kroner i 2019. Fondet er i dag på 26,5 millioner kroner. 

Inntektene er fra forskjellige kopivederlag og andre typer vederlag. 

Landsstyret har vedtatt at fondet skal ned til ett års inntekt. Ifølge notatet har de tatt utgangspunkt i at det skal gjøres over en tiårsperiode. Dermed øker de forbruket til 17,3 millioner kroner i forbruk i 2019. 

Pengene skal i hovedsak brukes til forskjellige arrangementer, reisestipend, Institutt for Journalistikk og lignende. 

Slik har det gått historisk

I budsjettnotatet er det sammenstilt en liste over driftsresultater fra 2001 til 2017:

År Overskudd Underskudd
2001 1.925.741 kr  
2002   -1.77.033 kr
2003 1.480.633 kr  
2004 2.088.441 kr  
2005 1.632.812 kr  
2006 2.717.673 kr  
2007 1.437.421 kr  
2008 1.684.240 kr  
2009 285.051 kr  
2010 1.861.116 kr  
2011 333.536 kr  
2012 1.021.145 kr  
2013   -2.093.788 kr
2014   -2.036.639 kr
2015 390.520 kr  
2016   -103.754 kr
2017   -376.552 kr
SUM 16.858.319 kr -6.387.776 kr

Kilde: NJs budsjettnotat for 2019. 

I notatet står det: 

«Det var medlemsbladet vårt som først møtte vanskelighetene, og i 2012–2014 bevilget vi til sammen 5,6 mill. ekstra til Journalisten, og NJ gikk med vel 4,1 millioner i underskudd i 2013–2014. Også i 2016 bevilget vi 1,1 mill. ekstra til Journalisten. Men i 2017 (landsmøteår) gav NJs øvrige drift også negativt utslag.»

  • Merk: Journalist Ole Gunnar Onsøien er medlem av Norsk Journalistlag, uten at det har hatt noen påvirkning på journalistikken i denne saken. 
Powered by Labrador CMS