TV 2s «Haterne» brøt god presseskikk da de presenterte engasjert Farmen-seer som netthater

- TV 2 har utsatt klager for en opplevelse han burde vært foruten, mener Pressens Faglige Utvalg.

Publisert Sist oppdatert

TV 2-programmet «Haterne» har fått mange gode tilbakemeldinger, mye skryt og er blitt blant kanalens mest sette nettserier.

Programmet gikk også i en spesial på TV i desember.

Men programmet har også møtt kritikk for hvordan noen av «netthaterne» er blitt møtt. Nå også fra pressens etikkvoktere:

Forrige uke ble Haterne felt i PFU for brudd på god presseskikk.

Oppsøkte engasjert Farmen-seer på døra

Klagen gjaldt en såkalt netthater som ytret seg negativt om Farmen-deltaker Olav Harald Ulstein, og som skal ha meldt seg inn i en Facebook-gruppe for dem som «hater Farmen-Olav».

Personen valgte imidlertid ikke å stille opp på programmet, og reagerte med sinne da TV 2 troppet uanmeldt opp på døra, som vi fortsatt kan se på TV2.no.

I etterkant reagerte personen på hvordan han ble framstilt, og tilnærmet identifisert på TV - selv om ansiktet hans ikke var synlig, mente mannen seg identifisert gjennom bilder fra nabolaget og at programmet omtalte hvilket fylket dette skjedde i.

Klageren skal ha sagt nei da TV 2 i etterkant kontaktet ham om hvordan bildene ville bli brukt i serien, «men det var ikke noe hjelp i», kan vi lese av PFUs sammendrag av klagene.

- Problemet er at alle kjenner meg igjen. Huset er heller ikke sladdet. Dette har nå blitt en stor belastning særlig for min familie, skriver mannen i PFU-klagen.

TV 2 brukte i dette tilfelle skjult kamera, noe han også reagerer på.

Og om selve temaet for programmet, skriver klageren:

- Jeg har ikke noe forhold til ‘Farmen Olav’. Langt mindre hater jeg han, det var figuren i programmet Farmen jeg tilfeldig kommenterte. Da er det drøyt og vise frem kona mi og meg med nedlastbar fil og på TV 2 med overskriften: Her klikker det for hateren.

PFU: - Skulle ikke vært konfrontert på denne måten

TV 2 har til PFU avvist at de har brutt god presseskikk, mener mannen selv oppsøkte offentligheten, og viser at man også forsøkte å ha kontakt med ham i ettertid.

PFU sier seg enig i at ytringer på nettet er en del av samfunnsdebatten, og noe pressen «i utgangspunktet har rett til å informere om».

Men reagerer her på hvilken sammenheng og kontekst dette ble presentert, og hvordan mannen ble kontaktet.

I uttalelsen konkluderer PFU slik:

Utvalget konstaterer at bakgrunnen for at klager ble oppsøkt av TV 2, handler om hva han skal ha skrevet om en annen person på nett, en tidligere Farmen-deltaker, som har fremstått som kontroversiell og vekket både debatt og harme etter sine handlinger i realityserien. Det er altså en karikering klager har kommentert, en karikatur som dessuten er skapt av TV 2 gjennom vinklingen i programmet Farmen.

Ut fra det som fremkommer i tilsvarsrunden, registrerer utvalget at TV 2 har valgt å konfrontere en engasjert tv-seer, men at vedkommende ikke har uttrykt trusler eller hat i kommentarene. Utvalget stiller seg derfor kritisk til at nettopp klager er valgt i denne sammenheng.

Utvalget registrerer at TV 2 mener at det ikke foreligger brudd på noen av Vær Varsom-plakatens punkter. Utvalget synes likevel det er åpenbart – på bakgrunn av hva klager har ytret og i hvilken kontekst dette er fremsatt – at vedkommende ikke skulle vært konfrontert på denne måten, jf. Vær Varsom-plakatens krav til saklighet og omtanke (punkt 4.1), og at klager heller ikke skulle vært gjenkjennelig for en nær krets som følge av publiseringen, jf. VVp-punkt 4.7.

Videre viser utvalget til VVp-punkt 1.5 om at det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep. I denne saken mener utvalget at TV 2 har satt dette punktet på hodet og tvert imot utsatt klager for en opplevelse han burde vært foruten.

 

 

Disse paragrafene i Vær varsom-plakaten ble TV 2 felt for:

1.5: Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

4.1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

4.7. Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.

Powered by Labrador CMS