Redaktør Jørund Kopren i TV Vest.
Redaktør Jørund Kopren i TV Vest.

TV Vest får gebyr på 10.000 for politisk reklame

– Politisk tv-reklame er forbudt etter norsk lov, og Medietilsynet må derfor reagere på lovbruddet, sier avdelingsdirektør Hanne Sekkelsten i Medietilsynet.

Publisert

I høst varslet Medietilsynet sanksjoner mot TV Vest for brudd på kringkastingsloven sitt forbud mot politisk reklame. Det skjedde på bakgrunn av at kanalen sendte reklame for Sosialliberalt Parti og Fremskrittspartiet i forkant av lokalvalget i år.

Nå melder Medietilsynet at kanalen får et gebyr på 10.000 kroner.

– Dette er i kjernen av det bestemmelsen er ment å skulle forhindre, sier avdelingsdirektør Hanne Sekkelsten i Medietilsynet.

Også i 2003 sendte TV Vest reklame for et politisk parti, den gangen for Pensjonistpartiet. Daværende Statens medieforvaltning fattet vedtak om sanksjon for brudd på kringkastingsloven. Vedtaket ble imidlertid ikke iverksatt, da saken endte i den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Domstolen konkluderte med at det var brudd på ytringsfriheten å forby mindre partier å komme til orde i den politiske debatten gjennom betalt reklame på tv.

Regjeringen valgte i etterkant av dommen å opprettholde det norske forbudet mot politisk reklame på tv, men gjennomførte samtidig flere tiltak for å sikre at mindre, politiske partier skulle gis bedre ytringsadgang. NRK fikk blant annet utvidet ansvar for å sikre en bred og balansert valgdekning, og Frikanalen fikk støtte for å tilrettelegge for at partier og lister skulle få komme til orde på tv i forbindelse med valgkamp.

– Vi ser naturligvis at medieutviklingen har vært betydelig siden den første TV Vest-saken. Men i denne saken mener vi at det ikke er i strid med ytringsfriheten å håndheve forbudet, og da er det Medietilsynets ansvar å reagere på lovbruddet, sier Sekkelsten.

TV Vest kan klage på vedtaket.

Powered by Labrador CMS