Hanna Relling Berg
Hanna Relling Berg

Debatt

Norsk Redaktørforening møter gjerne Helge Lurås til videre samtaler

«Påstanden om at Norsk Redaktørforening ikke vil ha meningsmangfold, faller på sin egen urimelighet», skriver Hanna Relling Berg i sitt svar til Magne Lerø.

Påstanden om at Norsk Redaktørforening ikke vil ha meningsmangfold, faller på sin egen urimelighet. Foreningen har medlemmer fra  Norgeidag, Cupido, Klassekampen, Document.no og Filter Nyheter, medier som står for helt ulike interesser, både politisk og livssynsmessig.

Når det gjeld medlemssøknader er det høyst uvanlig at vi gir detaljerte begrunnelser. Noen ganger er vurderingene enkle, andre ganger mer komplekse og sammensatte, som i dette tilfellet.

Styret har hatt kontakt med Helge Lurås over tid, og denne kontakten omfatter langt mer enn den epostutvekslingen som det er vist til i Klassekampen.

Når vi bruker ordet «helhetsvurdering» inkluderer det ulike forhold, som ikke nødvendigvis er likt vektet hos alle styrets medlemmer. Det faktum at styret diskuterte søknaden i over to timer, viser at det var en vanskelig sak, der mange ulike spørsmål ble vurdert.

Norsk Redaktørforening er alltid åpen for dialog, og møter gjerne Helge Lurås til videre samtaler.

Powered by Labrador CMS