Mobiltelefonen er blitt vår viktigste kilde til nyheter. Sosiale medier spiller en rolle, men vi besøker fortsatt våre faste sider.
Mobiltelefonen er blitt vår viktigste kilde til nyheter. Sosiale medier spiller en rolle, men vi besøker fortsatt våre faste sider.

85 prosent av oss leser nyheter daglig. Vi har tillit til mediene. Og sosiale medier er ikke noe rent ekkokammer

Årets Reuters-rapport forteller ikke om noen krise for journalistikken: Nordmenn er interessert i nyheter, og vi er verdensmestre i å betale for det.

Publisert

Nordmenn er de mest betalingsvillige nettavisleserne i verden.

Det viser den årlige rapporten fra Reuters Institute of Journalism, som blir lansert torsdag.

– Det er bare en firedel som har betalt, men man må se det i sammenheng med resten av verden, sier Hallcvard Moe, medieforsker ved Universitetet i Bergen, til Dagens Næringsliv, som også omtaler rapporten torsdag.

Mens Norge er på verdenstoppen med en andel på 26 prosent som har betalt for nettnyheter det siste året, ligger for eksempel Storbritannia langt bak.

Der svarer bare 6 prosent at de har betalt for nyheter på nett det siste året.

Hvorfor er Norge på toppen?

Rapporten peker blant annet på at mange betaler for abonnement som kombinerer med papir og nett - med andre ord: Nullmoms og digitalisering av den tradisjonelle avisleseren har gitt gode resultater. 

 

- Mer digitale enn andre

Hovedrapporten på engelsk er på 136 sider, mens det i år er laget en delrapport på norsk om bruksmønstre for digitale nyheter - på «bare» 43 sider.

De to rapportene fra Reuters og de norske medforskerne.
De to rapportene fra Reuters og de norske medforskerne.

Bak den står Hallvard Moe, Hilde Sakariassen og Jan Fredrik Hovden.

Blant hovedfunnene der er at nordmenn (fremdeles) er «mer digitale i sin nyhetsbruk enn de fleste andre europeere».

Og slik oppsummerer rapporten nordmenns forhold til mediene - som ikke er så galt:

Tradisjonelle nyheter om politikk, internasjonale forhold og lokale nyheter er blant de som flest sier seg interesserte i. Kun få prøver å unngå nyheter, og de er oftere kvinner, folk uten høyere utdannelse og med lav inntekt.

Nordmenn flest har høy tillit til nyheter generelt , og lav tillit henger sammen med det å aktivt unngå nyheter.

Undersøkelsen viser også hvordan folk finner sterke sider ved ulike nyhetsmedier: Noen nyhetsmedier er nyttige når komplekse problemstillinger skal forstås, andre verdsettes for sterke meninger, mens andre igjen er viktigere for underholdning og hygge.

Hele 85 prosent av oss bruker nyheter daglig, tre av fire flere ganger om dagen.

 

Nyanserer bildet av «filterbobler»

Rapporten peker også på at sosiale medier er blitt en viktig vei til nyheter for mange, men den er ikke utbredt som hovedkilde til nyheter.

Og: De sosiale mediene fungerer ikke nødvendigvis som «filterbobler» eller såkalte ekkokammer.

- Én av fire oppgir at de via sosiale medier kommer over nyheter fra formidlere de vanligvis ikke benytter seg av, heter det i rapporten.

Samtidig skiller nordmenn seg ut med at 7 av 10 helst går direkte til «faste sider» når vi skal finne nyheter på nett, mens andre EU-borgere i større grad googler eller finner nyheter i sosiale medier.

 

LES MER:

 

Powered by Labrador CMS