Marte Michelet.Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Marte Michelet.Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Gyldendal ut mot VG: Kritisk til anmelders dobbeltrolle

Guri Hjeltnes er direktør ved Holocaust-senteret og anmeldte Marte Michelets bok hvor norske krigshistorikere får gjennomgå. Forlaget mener det er uryddig. VG sier de lot kompetansen veie tyngst.

Publisert

Torsdag kom den nye boka til Marte Michelet, som tar et oppgjør med fortellingen rundt den norske okkupasjonshistorien og jødeforfølgelsen i Norge. 

VGs anmelder Guri Hjeltnes trillet fire på terningen

Nå reagerer Gyldendal-sjef Cathrine Sandnes på at det er nettopp Hjeltnes som har anmeldt boka. Hjeltnes er, i tillegg til å være anmelder i VG, direktør ved Holocaust-senteret og har tidligere skrevet flere bøker om krigshistorie.   

– Hvem er «vi»? 

I både anmeldelsen og boka er arkivet til 98 år gamle Ragnar Ulstein omtalt. Han har samlet intervjuer av over 900 personer som var tilknyttet motstandsbevegelsen på en eller annen måte – og får kritikk i boka for måten han har håndtert materialet. 

Hjeltnes skriver i anmeldelsen: «Den som får hardest behandling, er den eneste som lever. Det er legitim kritikk, men det framstår paradoksalt og uverdig i måten det gjøres på». 

Videre skriver hun: 

«Det har de siste par ukene gått ut varsler fra forfatter og forlag til etterkommere etter motstandsbevegelsen og Carl Fredriksens transport om at det vil komme sterk kritikk. Men etter det vi vet, har ingen ringt Ragnar Ulstein».

Sandnes sier at det ikke stemmer at det har gått ut varsler «de siste par ukene», men at dette arbeidet har pågått den siste uka. Det stemmer heller ikke at Ulstein ikke har blitt informert. 

– Et poeng i boka er påpekningen av at historieskrivingen har hegnet om omdømmer, og rolleblandingen til de som har skrevet historien. I det lyset er det svært interessant at VG og Hjeltnes velger å gjenta nettopp en slik rolleblanding ved å la en aktør som Hjeltnes anmelde boken. Dette kunne kanskje fungert fint, men passasjen om Ulstein illustrerer nettopp Martes poeng

Hun er også opptatt av hvordan anmelderen drar inn det menneskelige perspektivet. 

– Kritikeren finner det relevant å trekke inn den menneskelige behandlingen av kildene i en bokanmeldelse. Hun velger å fokusere på prosessen med kildene i noe som kan virker som en slags oppfordring til å skåne dem for fakta, av menneskelige hensyn. Svært besynderlig å ha med i en anmeldelse. Og problematisk gitt Hjeltnes sin rolle, sier hun. 

Det er også et ubesvart spørsmål: 

– I tillegg er det verdt å spørre seg hvem «vi» er i denne anmeldelsen, sier Cathrine Sandnes. 

Michelet selv ønsker ikke å kommentere. 

– Vi har tatt en vurdering

Nyhetsredaktør i VG, Tora Bakke Håndlykken, sier at de har hatt en diskusjon om Hjeltnes og hvorvidt det var riktig å sette nettopp henne til å anmelde boka, i forkant av at hun fikk oppgaven. 

– Vi drøftet det i redaksjonen og internt i VG i forkant av anmeldelsen, og konkluderte med at Hjeltnes sitter på en kompetanse som er viktig når man skal anmelde en bok som denne, sier Håndlykken til Medier24. 

Hun forteller at det i tillegg til kompetanse har vært to ting som har vært viktige i VGs vurdering av anmelderen: Hjeltnes anmeldte Michelets forrige bok og at de har vært åpne om posisjonen hennes som direktør ved Holocaust-senteret hele veien.

Nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken i VG.
Nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken i VG.

– Vi satt med vurderingen rundt det å velge en anmelder med tung kompetanse mot det å gå for en anmelder med mindre kompetanse på feltet, som ikke nødvendigvis har like god forståelse for materiellet som legges opp. Da landet vi på det første, sier Håndlykken. 

Til spørsmålet om hvem «vi» er, understreker Håndlykken at det er VG som erfarer hvordan det er og at de har drøftet den problemstillingen videre på redaksjonell plass.

De har snakket med Ulstein selv, som sier at han ikke mener Michelet har behandlet verken han eller kildematerialet hans på en god måte

Powered by Labrador CMS