Kommentar

Rollen og potensialet til norske medier er større enn noensinne

Mediene som den fjerde statsmakt er viktigere enn noen gang, skriver Martin Bentzen.

  • MARTIN BENTZEN, CEO i mediebyrågrupperingen GroupM

2019, ett nytt år nærmer seg med stormskritt. I den forbindelse har jeg blitt spurt av Medier24 om å gjøre meg noen refleksjoner rundt mediemarkedet.

Det er ingen tvil om at vi befinner i oss i en verden med store endringer hvor teknologi og data er sentralt.

Medieåret

  • Hvordan blir neste år? Hva kan vi lære av 2018?
  • Medier24 inviterer gjennom romjul og nyttår et utvalg stemmer innen medier og kommunikasjon til å dele spådommer, håp og frykt - for året vi la bak oss, og det som kommer - gjerne fra eget perspektiv og ståsted. 

Det er en realitet vi alle må forholde oss til om vi jobber med redaksjonell eller kommersiell virksomhet.

Vi orienterer oss i andre kanaler enn vi gjorde for kun få år siden. Parallelt med dette har falske nyheter blitt et ord alle har et forhold til. 

Falske nyheter er et stort problem i vårt samfunn og det er voksende. Det er et stort demokratisk problem som er større enn vi liker å ta inn over oss lokalt og globalt.

I de fleste tilfeller blir dette diskutert i relasjon til de store teknologi gigantene og plattformer som er skreddersydd til å distribuere innhold.

Man kan mene mye om rollen til disse aktørene og stille spørsmålet om f.eks.arc Zuckerberg gjør det som må forventes av en tjenesteleverandør/innholdsdistributør (Facebook, Instagram og WhatsApp) så sentral i folks nyhetsinnhenting som disse har blitt globalt.

Denne debatten er viktig og er godt i gang fra myndigheter og viktige meningsbærere globalt!

Dette er en global og lokal utfordring vi ikke kan legge til side når man skal skrive om Mediene sin rolle i Norge.

Mediene som den fjerde statsmakt er etter min vurdering viktigere enn noen gang og er en uoffisiell betegnelse som referer til medienes selvpålagte rolle som samfunnsovervåker.

Pressen skal avsløre maktmisbruk gjennom den såkalte «vaktbikkje-rollen», samt gi innbyggerne et balansert nyhetsbilde basert på fakta.

Med utgangspunkt i dette tillater jeg meg å tro at rollen og potensialet til norske medier er større enn noensinne. Det gjelder både den redaksjonelle styrken samt den kommersielle verdien til mediehus og enkeltmedier i vårt langstrakte land.

Ambisjonen bør hektes på det sterke behovet for god balansert kvalitetsjournalistikk som engasjerer og involverer leserne. Personlig synes jeg vi allerede ser en positiv utvikling hvor enkelte medier tar ballen og leverer fantastisk kvalitet som også er tilpasset hvordan man konsumerer nyheter i dagens tilkoblede hverdag.

Potensialet er stort og ikke minst viktig!

Det har kommet til mange nye flater å kommunisere i for annonsørene. Det sammen med at forbrukerne har en mer fragmentert hverdag gjør at det er vanskeligere å påvirke til ønsket handling.

En av de største feilene jeg mener blir gjort, gang på gang, er at man ikke kobler sammen de kontaktflatene/plattformen man har valgt med den kreative prosessen. Her ligger det et stort potensial for annonsørene i tiden framover.

Mediekanalene kan være med på denne prosessen i enda større grad og vil på denne måten også kunne få økt bruker tilfredshet. Dette mener jeg er undervurdert.

Videre vil dette være et viktig langsiktig fokus for å sikre bedre avkastning for annonsør og mediene – ikke glem at her kan våre lokale medier har større fleksibilitet enn noen andre.

Dokumentasjon er også essensielt – at budskapet er sett, forstått, gitt effekt på ønsket handling samt gitt kommersiell verdi for annonsøren. Den digitale annonseøkonomien har gitt oss noen utfordringer da ”alt” kan dokumenteres – vi har nok som bransje gått oss noe vill i alle muligheter, istedenfor å fokusere på de grunnleggende målene som gir resultater på kort og ikke minst lang sikt.

Her har jeg stor tro på at bransjen har blitt mer moden, fokuserer i større grad på det viktigste nemlig effekt for kunden og deres målsettinger.

Nåtidens brukere/lesere har en helt annen forventning til enkelhet, relevans og verdi enn tidligere generasjoner. Man får noen sekunder på seg og møter man ikke forventningene innen den tid, vil man lett bli byttet ut av noen andre aktører som klarer nettopp det.

Dette er realiteten som vi alle må ta på alvor – det er mange år siden enkelte tenkte ”mobile first” men mange henger fortsatt etter. Hvordan vil stemmestyring og taleassistenter påvirke hvordan vi konsumerer innhold hva kan mediene og annonsørene gjøre for å ligge i forkant?

Det å lede i et slikt landskap er spennende og krever mer av oss som operer i slike posisjoner. Vi er helt avhengig av ett solid team med ulik kompetanse og bakgrunn. Samtidig må man være beslutningsdyktig og raskt til å foreta grep som kundene forventer.

Kundeorientert ledelse er ett stikkord vi bruker mye i GroupM. Det gjør at vi til enhver tid tar beslutninger som ikke handler om internpolitikk men om det som betyr noe for våre kunder. I en slik prosess er man helt avhengig å lytte og stole på alle våre dyktige kollegaer som har innsikt og tydelige meninger om hvor skoen trykker.

Utrolig spennende å være med på samtidig krevende å sikre at vi får de gode tankene fram og med i beslutningsgrunnlaget.

For så sikre av man gjennomfører dette er det en stor fordel med et diversifisert team som ser problemstillinger fra ulike sider – det å etablere et slikt team anbefaler jeg på det sterkeste!

Personlig ser jeg på framtiden med stor optimisme. Det kommersielle mediemarkedet i Norge ser ut til å ha en liten vekst for 2019, slik vi i GroupM ser det. Norske Mediehus har stort potensial på å inspirere med sitt kvalitetsinnhold i flere kanaler enn de gjør i dag.

Vi er i en tid hvor man må ta grep som sikrer at vi først og fremst leverer verdi for våre kunder. Et marked med så mange muligheter skal man lete lenger etter og vi er jo alle i det for å vinne – det kan jo umulig bli et kjedelig 2019. 

Det er opp til oss alle som en, som jobber i bransjen. Vi er med på å skape framtiden – alle sammen!

God jul og ett riktig godt 2019! 

Powered by Labrador CMS