Leder Richard Aune i NRKJ.
Leder Richard Aune i NRKJ.

Journalistleder Richard Aune mener NRK brøt avtaleverket da distrikts­nyhetene ble lagt om. Nå klager NJ arbeidsgiveren inn til Spekter

- Vi beklager på det sterkeste at NRK valgte å ikke drøfte denne saken med de tillitsvalgte før beslutningen ble tatt, sier Aune.

Publisert

Det blåser kraftig rundt NRKs omlegginger av distriktssendingene, hvor de har gått fra en hovedsending på 15 minutter og en kortsenidng - til tre kortere sendinger på 4-5 minutter.

Nå går også NRKs Journalistlag ut og reagerer på prosessen. Leder Richard Aune mener at avgjørelsen var uklok:

- Vi beklager på det sterkeste at NRK valgte å ikke drøfte denne saken med de tillitsvalgte før beslutningen ble tatt. Det er både uklokt og i strid med hovedavtalen. Derfor har også NJ vedtatt å klage denne prosessen inn for NRKs arbeidsgiverorganisasjon Spekter, forteller Aune til Medier24.

Han mener at beslutningen om å endre DK-sendingene må svares på av NRK-ledelsen alene.

- Vi som tillitsvalgte ble ikke involvert i denne beslutningsprosessen, selv om dette har fått betydning for både arbeidstider og arbeidsforhold. Vi mener i denne saken som alle andre at resultatet ville blitt bedre og uroen mindre ved at tillitsvalgte hadde blitt tatt med på råd i forkant, fortsetter Aune.

Reaksjonene mot endringene har vært høylytte i sosiale medier - og det har kommet inn 122 klager til NRK på e-post og noen titalls direkte på Facebook - i tillegg til 35 klager til Kringkastingsrådet.

På Facebook har endringene vært mest høylytte og folk har vist sin misnøye mot at distriktssendingene har blitt kortere.

NRK-ledelsen har forsvart endringene med at de må prioritere kanalene der publikum er, som for eksempel å lage innhold til nett. 

- En påstand NRK er absolutt uenig i

Distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen reagerer på påstanden fra NRK-journalistene og Richard Aune:

- Det er en påstand fra hans side som vi er absolutt uenig i. De tillitsvalgte har vært kjent med arbeidet som har foregått det siste året, men de har ikke vært forespurt om de er enige i at vi bør gjøre endringer i sendeskjema, forteller direktøren.

DISTRIKTSDIREKTØR: Grethe Gynnild-Johnsen, sjef for distriktsdivisjonen i NRK.
DISTRIKTSDIREKTØR: Grethe Gynnild-Johnsen, sjef for distriktsdivisjonen i NRK.

I NRKs hovedavtale står det at beslutninger om hvilke programmer som skal sendes, deres lengde, plassering og innhold er unntatt fra reglene om drøftinger.

Dette hører med til kringkastingssjefens redaktøransvar, mener hun.

- Endringene i distrikts-TV har likevel vært informert om og diskutert med tillitsvalgte hele det siste året. Det var også både ledere og medarbeidere med i arbeidsgruppa som jobbet konkret med formatering av de nye sendingene.

- De tillitsvalgte har også vært veldig opptatte av at vi som ledelse må prioritere når vi gir nye oppgaver. Og vi mener at vi må ha et klart tydeligere fokus på mer viktig journalistikk fra hele landet på alle plattformer, fortsetter Grethe Gynnild-Johnsen.

- Mye unødvendig støy internt

Aune er ikke enig med distriktsdirektøren. Han mener det hele har skapt unødvendig mye støy internt:

- Denne beslutningen ble tatt av NRKs ledelse uten at endringene ble drøftet med tillitsvalgte, noe som har medført stor intern uro fordi omleggingen også griper inn i både arbeidstid og arbeidsforhold.

Han er enig med henne i at sendeskjemaet ikke skal drøftes med de tillitsvalgte, men planer om endringer som får betydning for arbeidsbelastning, organisering av arbeidet og arbeidstider skal etter avtaleverket drøftes før beslutning tas.

- Det er ikke gjort i dette tilfelle og det har vakt sterke reaksjoner blant medlemmer over hele landet. Jeg er sikker på at en god involvering av de tillitsvalgte ville gitt et bredere og bedre beslutningsgrunnlag og mindre uro i redaksjonene, avslutter Aune.

Powered by Labrador CMS