Undersøkelse viser at 65 prosent av de spurte redaktører ikke frykter konkurransen fra NRK.
Undersøkelse viser at 65 prosent av de spurte redaktører ikke frykter konkurransen fra NRK.

101 redaktører svarer: 9 av 10 opplever ikke NRK som sin nærmeste konkurrent på nett

Undersøkelse viser at 65 prosent av de spurte redaktører ikke frykter konkurransen fra NRK.

Publisert

Medier24 har sendt ut en spørreundersøkelse til et stort antall redaktører i norske lokal- og regionaviser, og fikk 101 svar.

De fikk flere spørsmål som går på NRKs posisjon i sitt marked. Blant annet fikk de spørsmålet:

9 av 10 av de spurte sier de ikke opplever NRK som sin største konkurrent på nett. De aller fleste, over 50 prosent, opplever at annen lokalavis eller lokalmedia er sin nærmeste konkurrent og 26 prosent svarer regionmedia. Nesten seks prosent svarer riksmedia og 6,9 prosent sier «annet».

Hvilken av disse opplever du som din nærmeste konkurrent på nett i ditt nedslagsfelt?

Infogram

Flere redaktører har høylytt fortalt at de mener NRK er for dominerende i sitt nedslagsfelt. Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys skrev i en kronikk i januar:

«En statlig allmennkringkaster med et lisensfinansiert budsjett på 5,8 milliarder, som pøser store mengder gratis innhold inn i digitale norske avismarkeder, vil undergrave forretningsmodellen til lokale merkevarer over hele landet».

– Farlig utvikling

Han henviser til sjefredaktør Helge Nitteberg i samme avis til å kommentere saken.

NRK 3
Create pie charts

– NRK oppleves ikke som en farlig konkurrent for vår forretningsmodell slik det er i dag, fordi de har en relativt lav distribusjonskraft, fordi de smører tynt utover lineær-TV, radio, nett og sosiale medier. Men jeg ser tendenser til en utvikling som kan bli farlig hvis de satser mer på tekst og stills, sier han.

Helge Nitteberg, sjefredaktør i Nordlys.
Helge Nitteberg, sjefredaktør i Nordlys.

Han mener det er ytterligere problematisk at NRK bruker «store ressurser på å øke spredningen sin gjennom Facebook».

– Jeg har aldri uttalt at NRK ikke skal være på nett og mobil – det skal de selvfølgelig være. Men hvis de fortsetter å øke på med satsingen på tekstsaker som konkurrerer med det de kommersielle mediene tar betalt for, får vi en uheldig utvikling.

Tar ikke saker

Medier24s redaktørundersøkelse viser også at de fleste mener at NRK ikke tar saker fra deres publikasjon. Vi stilte spørsmålet:

«I hvilken grad opplever du at NRK siterer saker som din publikasjon har bak betalingsmur?»

Nesten 16.8 prosent svarer ikke i det hele tatt, 26 prosent sier i liten grad og 27.7 prosent i noen grad. Én prosent svarer i svært stor grad og 8,9 prosent sier i stor grad.

Dette står i skarp kontrast til hva flere har uttalt i debatten, hvor man har fryktet statskanalens omfattende «tyveri» av saker.

Infogram

– Er du overrasket, Nitteberg?

– Det er svært uheldig at stoffet tas når man har lagt ned ressurser. Senest denne uken har vi lagt ned to dagsverk i en sak som ble lagt bak mur, men som ble fyldig tatt av NRK og lagt ut gratis. Når publikum blir oppmerksom på at det finnes muligheter til å finne en del av det stoffer som vi tar betalt for - gratis hos NRK - får vi et problem.

– Ut fra denne undersøkelsen virker det som at dere står ganske alene om å mene at det er et problem. Innrømmer du at det kanskje ikke er det likevel?

– Det er ikke et stort problem i dag, men vi ser en tendens som ikke er bra, hverken for NRK eller oss. Her handler det om å ikke la det bli et problem i fremtiden og da må NRK ha en klar bevissthet rundt hvordan de kan bidra til mediemangfoldet i stedet for å gjøre det motsatte – å undergrave det.

NRK: – Bomskudd

Distriktsdirektør Grete Gynnild-Johnsen i NRK.
Distriktsdirektør Grete Gynnild-Johnsen i NRK.

Distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen i NRK får undersøkelsen presentert. Hun sier til Medier24 at den er i harmoni med signaler de har fått tidligere, blant annet fra LLA (Landslandet for lokalaviser).

– NRKs tilbud i distriktene er først og fremst regionalt, vi verken makter eller skal være ultralokale. Selvsagt ønsker vi å konkurrere om journalistikken i områdene vi er tilstede, det er bare inspirerende for mediemangfoldet. Men det å beskylde NRK for å hindre avisene i å tjene penger - det er et bomskudd. Det viser både denne og andre undersøkelser.

– Hvordan opplever dere kritikken?

– Det er ikke så mange som kritiserer oss for dette. Redaktørene i Nordlys vil ha oss vekk fra digitale medier regionalt, men nå har vi igjen fått bekreftet at vi ikke oppfattes som en som konkurrerer ut mediene.

Forstår ikke kritikken

– Jeg forstår ikke hva kritikken går ut på. Skjalg (Fjellheim) sitt motiv er at han mener NRK ikke skal være på digitale plattformer regionalt, på nett og mobil ut fra en medieøkonomisk begrunnelse. Jeg er uenig.

– Hvorfor det?

– Vi konkurrerer alle om publikums tid i en travel hverdag. Konkurransen er jo global - all den stund at folk går med innhold fra hele verden på mobilen i baklomma. Vår rolle - alle mediehusene - må være å gi et veldig godt innhold til norsk publikum, i verdensklasse fra Norge. Det gir ikke et  bedre norsk tilbud å fjerne NRK fra digitale plattformer.

Hun mener at mediene må finne ut hvordan de - i sunn konkurranse - kan befrukte hverandre på en best mulig måte.

– Vi har nå diskusjoner over hele landet med alle mediehusene om hvordan vi best mulig kan bistå hverandre i mediemangfoldets navn. Da opplever vi veldig god og positiv stemning fra alle hold. Fint at undersøkelsen bekrefter dette, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS