Grethe Brandsø, leder av NJ-klubben i NTB.
Grethe Brandsø, leder av NJ-klubben i NTB.

Etter 14 forhandlings­møter endte det med brudd: NTB har sagt opp lokal­avtalen. Fagforenings­knusing, mener NJ

- De krever at vi skal øke arbeidstida uten å få mer betalt for det, sier klubbleder Grethe Brandsø.

Publisert

Det har lenge ulmet til storm i NTB, i forbindelse med at ledelsen i nyhetsbyrået har forhandlet med redaksjonsklubben om endringer i lokalavtalen - som blant annet regulerer spesielle arbeidstidsbestemmelser, velferdsgoder og annet. 

Og nå har stormen for alvor blåst opp: Torsdag ble det klart at ledelsen velger å si opp hele lokalavtalen. 

- I korte trekk handler dette om at ledelsen krever at vi skal øke arbeidstida vår, uten å få mer betalt for det, sier klubbleder Grethe Brandsø til Medier24. 

- Vi så oss nødt til å bli med i forhandlingene ledelsen ba om, men har samtidig vært tydelig på at vi ikke ser noe grunnlag for dette. Det er ingen akutte situasjoner i bedriften akkurat nå, mener klubblederen. 

Står uten lokalavtale fra 1. mai

- Vi har siden 26. januar forhandlet om endringer i lokalavtalen med redaksjonsklubben. Etter 14 forhandlingsmøter har ledelsen erkjent at vi ikke klarer bli enige og at neste steg dessverre er oppsigelse av avtalen, heter det i en melding fra NTB-sjef Mads Yngve Storvik, som er publisert på selskapets intranett torsdag.

Det vil etter alt å dømme si at fra 1. mai har ikke NTB-journalistene noen lokalavtale som regulerer dagens lokale vilkår og arbeidstidsbestemmelser. 

Etter hva Medier24 forstår har striden særlig stått om arbeidstid, hvor ledelsen har ønsket at journalistene skal jobbe mer enn i dag. 

- Fagforeningsknusing, sier NJ

Blant annet har journalistene i dag en lokalavtale som regulerer en øvre timegrense på 35 timer per uke - også for dem som ikke jobber turnus. Dette har ledelsen ønsket å endre på, men ifølge klubben uten å kompensere for det: 

- NTBs ledelse krever at vi skal jobbe flere timer i uka uten å få betalt for det. Tillegg for overtid, helgearbeid og ulempe skal kuttes, og de vil ikke lenger betale for helt nødvendige arbeidsverktøy. Det er selvfølgelig fullstendig uakseptabelt å gå med på å jobbe mer for mindre, sier klubbleder Grethe Brandsø. 

- Det er i realiteten en lønnsnedgang, mener Brandsø. 

I en pressemelding fra redaksjonsklubben i NTB uttaler også Norsk Journalistlag seg, i skarpe ordelag: 

- Det sier seg selv at når ledelsen fremmer slike krav, blir det umulig å lande på en fornuftig måte. Dette kan ikke oppfattes som noe annet enn et forsøk på å knuse den lokale fagforeningen, uttaler NJ-advokat August Ringvold. 

- Vi ser svært alvorlig på, og er provosert av, at NTB går til det drastiske skritt å si opp lokalavtalen. Her er betydelige verdier for våre medlemmer forankret, sier NJs nestleder Dag Idar Tryggestad. 

 

- Vi må snu på alle steiner for å sikre arbeidplassene, svarer NTB-sjef Mads Yngve Storvik

- Det er helt legitimt at en avtale mellom to parter kan tas opp til diskusjon og reforhandling. Jeg opplever at «fagforenings­knusing» blir vel store ord å bruke, sier sjefredaktør og administrerende direktør Mads Yngve Storvik i NTB. 

Sjefredaktør og direktør Mads Yngve Storvik i NTB.
Sjefredaktør og direktør Mads Yngve Storvik i NTB.

- Samtidig har jeg respekt for at man opplever dette som tøft, at vi ber om forhandling på opparbeidede rettigheter. 

- Men i den situasjonen vi og resten av medie-Norge er i, så må vi snu på alle steiner for å sikre arbeidsplasser, fortsetter NTB-sjefen. 

- Klubben mener det ikke er noen økonomisk situasjon som gir akutte behov akkurat nå?

- Hvis vi skal vente til situasjonen er akutt, så er det for sent. Det er mye bedre å tilpasse virksomheten før vi er på kanten av stupet, svarer Storvik. 

- Det er også slik at nyhetsbyråvirksomheten vår ikke er veldig lønnsom. Det er i beste fall et nullsumspill, hvor inntektene går ned og store kunder ber om reforhandling og lavere priser, fortsetter NTB-sjefen. 

- Ifølge NJ-klubben krever dere at journalistene skal jobbe mer uten å få mer lønn. Er det riktig?

- Det vil være respektløst av meg å ta forhandlingen ut i det offentlige rom. Men vi har aldri sagt at vi ikke kan se på kompensasjon. Imidlertid opplever vi at det er klubben som har stilt et ultimatum, og vi har nok litt forskjellig virkelighetsoppfatning om hva som skjedde i forkant av oppsigelsen av avtalen, sier Storvik. Han legger til: 

- Det er også en en femdel av verdiene i avtalen som lå til forhandling. Fire femdeler av den var ikke til diskusjon. 

 

Kjenner seg ikke igjen

Mens Storvik ikke kjenner seg igjen i klubblederens beskrivelser, kjenner Grete Brandsø seg ikke igjen i Storviks beskrivelse av et ultimatum. Hun sier følgende: 

- Jeg kjenner meg ikke igjen i Storviks framstilling om noe «ultimatum» fra klubben side. I forhandlingene ba vi om å få kompensert økt arbeidstid med lønn, noe som ble blankt avvist.

- Vi ble deretter innkalt til et nytt møte, og dette responderte vi positiv på. Fordi kun en i forhandlingsutvalget var på jobb på det aktuelle tidspunktet, ba vi i om at møtet måtte flyttes. I retur fikk vi beskjed på mail om at lokalavtalen var oppsagt, sier Brandsø. 

 

Powered by Labrador CMS