Hovedpersonene i serien «Grenseland», som ble sendt på TV 2.
Hovedpersonene i serien «Grenseland», som ble sendt på TV 2.

Monster Scripted vant ankesak om «Grenseland»-rettigheter

Produksjonsselskapet Monster Scripted har vunnet ankesaken om retten til å distribuere krimserien «Grenseland» mot amerikanske Herrick TV.

Publisert

Begge partene saksøkte hverandre etter at det oppsto uenighet om hvem som hadde retten til å distribuere TV 2-serien «Grenseland» i land utenfor Norden og tyskspråklige europeiske områder. I tingretten fikk norske Monster medhold.

Herrick anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Utfallet av ankesaken ble imidlertid det samme som i tingretten, og anken ble forkastet.

Lagmannsretten konkluderte derimot med at Herrick TV hadde gode grunner til å få en ny vurdering av saken. Derfor slipper det amerikanske selskapet å betale erstatning og sakskostnadene for motparten.

– Saken har budt på tvil, og Herrick har etter lagmannsrettens syn hatt god grunn til å få saken prøvd. Lagmannsretten viser særlig til at Monster må anses å ha et betydelig medansvar for at både avtalen og tilleggsavtalen fikk en utforming som har gitt opphav til tolkningstvil, skriver lagmannsretten i dommen.

TV-serien, med skuespilleren Tobias Santelmann i hovedrollen, gikk på TV 2 høsten 2017. Siden er den blant annet også tilgjengelig på Netflix.

Powered by Labrador CMS