NRKs Folkeopplysningen: Får PFU-kritikk etter klage fra Greenpeace

Forsker hevdet Greenpeace hadde sagt at 600.000 døde som følge av Tsjernobyl-ulykken. Det benektet Greenpeace å ha sagt – og NRK kunne ikke dokumentere det.

Publisert

Greenpeace har klagd inn NRK-programmet «Folkeopplysningen» til PFU. I programmet ble det stilt spørsmål om hvor farlig atomkraft egentlig er, og om det kan være løsningen på klimaproblemet. 

Klager mener NRK har framstilt det som om miljøbevegelsen er upålitelig og feilinformerer om radioaktiv stråling.

Greenpeace mener at de skulle fått imøtegått flere forhold. 

Klager mener at NRK ikke har gjort klart premissene for programmet tilstrekkelig, og at redaksjonen har ført miljøbevegelsen bak lyset.

NRK avviser at redaksjonen har brutt Vær varsom-plakaten – og mener premissene for intervjuet med Greenpeace ble klargjort tydelig. 

3.2 og 4.14-smell

I programmet uttaler en forsker at Greenpeace har påstått at 600.000 døde bare i Ukraina som følge av Tsjernobyl-ulykken.

Her mener PFU-leder Alf Bjarne Johnsen at NRK ikke har gjort jobben sin og at de har et presseetisk problem, ettersom PFU ikke kan se at NRK har klart å dokumentere påstanden og Greenpeace avviser å ha brukt et slikt tall. 

– Det som er sentralt her er om Greenpeace har sagt at 600.000 døde, eller ikke. Så greier de ikke finne dokumentasjon på det. Det blir tynt, sa han. 

Utvalget minner her om punkt 3.2 i VVP: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.».

Sekretariatet innstilte på at NRK ikke hadde brutt god presseskikk etter en samlet vurdering. 

– Forsøket på opplysningskontroll som Greenpeace forsøker på, blir ikke forsøkt rettet opp i annet enn at de benekter å ha kommet med et slikt tall, sa Johnsen. 

Dermed konkluderer PFU med at NRK får kritikk for brudd på 3.2 i VVP.

PFU-representant Øyvind Kvalnes tok dissens. 

PFU mener for øvrig at NRK kunne vært romsligere med å ta imot tilsvar fra Greenpeace, som ønsket å publisere et innlegg. 

– Hvor langt må en redaksjon gå?

Kristin Taraldsrud Hoff, PFU-representant for allmennheten kom med et spørsmål:

– Hvor langt må en redaksjon gå for å være sikre på at det et intervjuobjekt sier stemmer? 

PFU-leder Johnsen svarer: 

– Når en påstand blir benektet, må vi ta en vurdering om hvordan den brukes, særlig når den blir sentral i programmet. Sånn som denne påstanden om bruken av dette tallet blir i denne saken. 

Øyvind Kvalnes, også representant for allmennheten, er imidlertid uenig med Johnsen, og mener denne uttalelsen blir parkert tidlig i programmet. 

– Jeg hadde sansen for konseptet og måten NRK har gått fram på. Og jeg syns dette var et spennende program. 

Jonsen repliserer igjen:

– Det kan være spennende og samtidig være pressetisk problematisk. 

– De feilinformerte oss

Medier24 har tidligere omtalt klagen fra Greenpeace. Da sa kommunikasjonssjef i Greenpeace, Eirik Martiniussen, at de mener det er brudd på fire punkter i Vær varsom-plakaten: 3.2, 3.3, 4.14 og 4.15. 

De fire punktene er knyttet til kildebredde og opplysningskontroll, premisset for intervjuet, samtidig imøtegåelse og tilsvarsrett. 

– For det første så feilinformerte dei oss om premissene for intervjuet. Dei lata som om dei skulle lage eit opplysningsprogram om atomkraft, kor Greenpeace kunne leggje fram sitt syn, men så viste det seg at dei var ute etter å fastslå at miljøorganisasjonene har feilinformert om Tsjernobyl og kjernekraft. Dei sa det ikkje skulle handle om Tsjernobyl, men det gjorde det, sa Martiniussen i november. 

I sakspapiret til PFU står det blant annet:

«Klager reagerer for det første på en uttalelse i programmet fra fysiker Brit Salbu, som blir intervjuet. Slik klager ser det, beskylder hun Greenpeace for å overdramatisere konsekvensene av Tsjernobyl-ulykken. Klager skriver: «For å underbygge dette, hevder hun Greenpeace har sagt at 600 000 mennesker har dødd bare i Ukraina som følge av ulykken (16.57 minutter ut i programmet). Det medfører ikke riktighet. Programledelsen i Folkeopplysningen visste det, men lot likevel påstanden stå uimotsagt. Riktignok blir det sagt i en voiceover at Greenpeace er uenig i påstanden, men som vi skal komme tilbake til, holder ikke det som samtidig imøtegåelse».

NRK avviste brudd på god presseskikk i november, og fastholder dette i sakspapirene til PFU. Blant annet står det: 

«NRK avviser at redaksjonen har brutt noen av de anførte punktene i Vær varsom-plakaten. NRK mener premissene for intervjuet med Greenpeace ble klargjort tydelig, at klager fikk god mulighet for samtidig imøtegåelse i programmet, og at det derfor ikke kan være et krav at klager også skulle få tilsvar». 

Powered by Labrador CMS