VG mener egen Giske-rapport ikke bryter med god presseskikk

Mediehuset avviser at de har brutt de presseetiske reglene når det kommer til å utlevere upublisert materiale.

Publisert

VG har levert sitt tilsvar til PFU-klagen fra kilden Sofie etter den såkalte Giske-saken, hvor VG skrev en sak om en bekymringsmelding sendt til Arbeiderpartiet, etter at det ble tatt en video av at tidligere nestleder Trond Giske danset med Sofie (27) på Bar Vulkan i Oslo.

VG har fått krass kritikk for saken, og de har beklaget overfor både Sofie, Trond Giske og egne lesere. For noen måneder siden ble det klart at Sofie klager VG inn for brudd på god presseskikk

Avviser utlevering av upublisert materiale

Nå har mediehuset levert sitt tilsvar, og opplyser at PFU-klagen mot dem ikke har endret noe i VGs tidligere konklusjoner hva angår saken. VG har tidligere sagt at de er glade for at saken havner hos PFU, og har vært forberedt på PFU-fellelse for presseetiske brudd. 

I sitt tilsvar skriver de at de langt på vei er enig med Sofies vurderinger, men de avviser å ha utlevert upublisert materiale. Sofie og hennes advokat har klaget dem inn for brudd på 3.6 i Vær varsom-plakaten, i forbindelse med publisering av den interne granskningsrapporten, som kom i etterkant av saken.

I tilsvaret fra VG står det: 

«(..) Hva gjelder de deler av klagen som omhandler evalueringsrapporten, har VG en annen oppfatning av hvordan de presseetiske bestemmelsene kommer til anvendelse. VG mener det ikke foreligger brudd på punkt 3.6 i VVPs omhandlende utlevering av upublisert materiale»

Sofie har sagt at hun mener at VGs rapport ikke gjenspeiler nok hennes versjon av det som skjedde.

I Sofies PFU-klage skriver hun følgende:

«Jeg forstår at rapporten er laget for VG selv, og at de bestemmer hvordan og hva som er relevant å ha med i egen evaluering. Men, siden veldig mye av dette også omhandler meg og skulle publiseres offentlig, skulle jeg ønske de kunne tatt med mer fra min fremstilling av saken som detaljer, dialog osv. Ikke bare sammendraget fra Håndlykken og deler av intervjuet fra TV2».

Dette omtaler også VG i sitt tilsvar til PFU, der de avviser å ha brutt god presseskikk på punkt 3.6:

«Vi er ikke enige i at evalueringsrapporten utgjør et brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.6. Sofies advokat har presisert i sitt brev på side 3 siste avsnitt at det siterte avsnittet over retter seg mot VVPs 3.6 og prinsippet om at upublisert materiale som hovedregel ikke skal utleveres til utenforstående».

Videre skriver de:

«Sofie ble i forkant orientert om evalueringen og at den ville bli offentliggjort. Hun leste gjennom rapporten og merknadene hennes ble inntatt i rapporten. Premissene for rapporten og gjennomgangen av innholdet har vært tydelig fra vår side. Vi har som tidligere skrevet satt pris på Sofies bidrag til vår evaluering.»

Videre i sin konklusjon skriver VG:

«Det fremgår av dette tilsvaret at vi er enige med Sofie i at VG har brutt god presseskikk i dekningen av Giske-videoen, jf VVPs punkt 3.2, 3.3 og 3.7, 3.9 og 4.13. VG kan ikke se at VVPs punkt 4.2 omhandlende kravet til et tydelig skille mellom kommentarer og faktiske opplysninger kommer til anvendelse. Vi er imidlertid ikke enige i at den etterfølgende evalueringen er et brudd på VVPs 3.6. Som det fremgår av evalueringen del IV, har vi allerede startet med konkrete læringspunkter og tiltak som skal sikre at VGs etiske standard ivaretas og styrkes. Vårt arbeid med dette er ikke over verken etter evalueringen eller PFUs vurdering av saken», skriver VG.

Er klaget inn for brudd på syv punkter i VVP

I klagen står det at Sofie klager inn avisen for brudd på syv punkter i Vær Varsom-plakaten.

  • 3.2: Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.
  • 3.3: Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter.
  • 3.6: Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres til utenforstående.
  • 3.7: Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.
  • 3.9: Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen.
  • 4.2: Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.
  • 4.13: Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

I etterkant av at Sofie sendte klagen, skrev VGs sjefredaktør Gard Steiro følgende i en sms til Medier24: 

«Vi har mottatt klagen og synes - som vi har sagt tidligere - det er bra at Sofie bringer saken inn for PFU. Nå skal vi sette oss grundig inn i klagen og sende vårt tilsvar på normal måte. VG har allerede erkjent at det er gjort feil både før og etter publisering. Vi har uten forbehold beklaget overfor Sofie, Trond Giske og andre impliserte.»

Powered by Labrador CMS