Sjefredaktør Gard Steiro og nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken.
Sjefredaktør Gard Steiro og nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken.

Sofie (27) tar VG til PFU: – Steiro opptrådte hissig

Kvinnen på dansevideoen med Trond Giske vil ha VGs dekning av saken behandlet av Pressens Faglige Utvalg.

Publisert

Klagen ble sendt mandag, skriver Dagbladet.

I klagen som Medier24 har fått tilsendt av PFU skriver Sofie (27) innledningsvis:

«Jeg føler meg presset, uthengt og dårlig behandlet av VG. Mediet har skrevet et sitat jeg ikke kan stå inne for, som jeg flere ganger har prøvd å endre/fjerne. Jeg mener at mediet (og fagforbundet) har brukt meg til fordel for et politisk spill jeg aldri ville ta del i.»

Det var i midten av mars at Sofie sto frem på TV 2 og fortalte sin versjon av møtet med Trond Giske på Bar Vulkan, og hvordan hun følte seg behandlet av VGs journalist Lars Joakim Skarvøy, som først omtalte videoen der kvinnen danser med Giske på utestedet.

Sjefredaktør Gard Steiro i VG snakket foran flere hundre mediefolk om journalistikk – og det å bli utsatt for et kritisk søkelys.
Sjefredaktør Gard Steiro i VG snakket foran flere hundre mediefolk om journalistikk – og det å bli utsatt for et kritisk søkelys.

Saken fikk stor oppmerksomhet, og det hele kulminerte i at Skarvøy fikk seks måneders permisjon, mens avisen gjennomførte en omfattende intern granskning, som de presenterte på en pressekonferanse.

  • Det har ikke lykkes Medier24 å nå Sofie sin advokat, Knut-Asbjørn Solevåg, mandag kveld.

Klagen er på totalt rundt 13 sider og inneholder både en lang begrunnelse og en tidslinje for hendelsesforløpet.

I en sms til Medier24 skriver sjefredaktør i VG, Gard Steiro, følgende:

«Vi har mottatt klagen og synes - som vi har sagt tidligere - det er bra at Sofie bringer saken inn for PFU. Nå skal vi sette oss grundig inn i klagen og sende vårt tilsvar på normal måte. VG har allerede erkjent at det er gjort feil både før og etter publisering. Vi har uten forbehold beklaget overfor Sofie, Trond Giske og andre impliserte.»

 

Klager VG på følgende punkter:

I klagen står det at Sofie klager inn avisen for brudd på syv punkter i Vær Varsom-plakaten.

  • 3.2: Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.
  • 3.3: Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter.
  • 3.6: Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres til utenforstående.
  • 3.7: Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.
  • 3.9: Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen.
  • 4.2: Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.
  • 4.13: Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

Det var lørdag 16. februar at Sofie danset med Trond Giske på Bar Vulkan. Det hele resulterte i at daværende nestleder i Fagforbundet Helse Sør-Øst, Knut Sandli, sendte en bekymringsmelding til Arbeiderpartiet om hendelsen. VG fikk tilsendt filmen, og ønsket å lage en sak på hendelsen.

Torsdag 21. februar publiserte VG artikkelen, hvor de siterte Sofie anonymt på «vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra».

Kort tid etter siterte NRK Sofie og venninnen hennes på at «det ser verre ut enn det var», og fire dager etter publisering innrømte VG-sjef Gard Steiro overfor Medier24 at deres første artikkel om hendelsen var mangelfull.

Den 20. mars sto Sofie (27) frem på TV 2 og fortalte sin historie. Syv dagar etter kom VG sin interne granskningsrapport hvor de slo fast at det ikke var grunnlag for å konkludere med at VGs reporter hadde fabrikkert et utsagn. Like før pressekonferansen sa Skarvøy i et intervju med Medier24 at han ikke forsto hvorfor Sofie fortalte en annen historie til TV 2 enn det hun gjorde i samtaler med ham.

«Det ble ikke lagt frem hvilke rettigheter jeg har»

I den omfattende klagen, skrevet av Sofie selv, står det hvorfor klageren mener VG har brutt god presseskikk.

I kjølvannet av granskningsrapporten mottok VG sterk kritikk fra flere hold for å ha utlevert «bakgrunnssamtaler» mellom Lars Joakim Skarvøy og Sofie. Blant de skarpeste kritikerne av VGs offentliggjøring av samtalene mellom Skarvøy og Sofie var Erling Borgen, professor, journalist, forfatter og samfunnsdebattant.

Sjefredaktør Gard Steiro i Akersgata like før granskningsrapporten ble lagt frem i mars.
Sjefredaktør Gard Steiro i Akersgata like før granskningsrapporten ble lagt frem i mars.

Med det mener Sofie at VG har brutt punkt 3.6 i Vær Varsom-plakaten. I klagen sendt PFU skriver Sofie:

«Det ble ikke lagt frem eller nevnt hvilke rettigheter jeg har, verken før eller etter gjennomgangen av rapporten.

(…)

Det ble ikke fremlagt informasjon om at deler av rapporten inneholdt materiale som jeg kunne fjerne eller sensurere. Det ble heller ikke gitt informasjon om at VG ikke kan sitere fra samtaler der jeg ikke visste jeg ble intervjuet i.»

Videre står det:

«Under gjennomgangen er det stor forvirring om hva man kan kommentere eller ikke. Noen ganger stoppet de meg i å kommentere, andre ganger noterte de.»

I tillegg skriver Sofie om hennes første møte med Skarvøy, som var grunnlaget for sitatene VG brukte:

«Det ble heller aldri avklart at det var en intervjusituasjon mellom meg og Skarvøy.»

– Kildevernet er ivaretatt i rapporten

Sjefredaktør Gard Steiro og nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken under VGs egen evaluering av avisas dekning av den såkalte Giske-videosaken.
Sjefredaktør Gard Steiro og nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken under VGs egen evaluering av avisas dekning av den såkalte Giske-videosaken.

Den 28. mars skrev nyhetsredaktør i VG, Tora Bakke Håndlykken, i en e-post til Medier24 at VG har ivaretatt Sofies kildevern i granskningsrapporten.

«Aller først: Kildevernet er ikke Sofies ansvar – det er fullt og helt vårt ansvar å ivareta det. Det har vært diskutert inngående og er ivaretatt i rapporten. Og vi redegjør for det i innledningen.

Sofie har i forkant blitt orientert om evalueringen og at den vil bli gjort offentlig. På tirsdag leste hun gjennom den sammen med sin støtteperson, og kom med merknader som vi inntok i rapporten.

Vi er veldig takknemlige for at Sofie ville bidra til arbeidet med evalueringen slik at vi kan lære av det som skjedde», skrev Håndlykken.

– Steiro opptrådte hissig

TV 2 kunne 22. mars avsløre at Steiro og Sofie snakket i telefonen i 16 minutter og 56 sekunder fire timer etter at avisen publiserte artikkelen.

Slik beskriver Sofie samtalen med Steiro i klagen:

«Han opptrådte hissig og pressende i deler av vår samtale. Steiro fikk beskjed om at jeg ikke opplevde «hendelsen» som ubehagelig, som jeg også̊ sa til journalisten flere ganger.»

Medier24 har forelagt sjefredaktør Gard Steiro påstandene. Han svarte som i sms-en vist lenger opp i artikkelen.

Presseforbundet: – God idé

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen.
Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, bekrefter overfor Medier24 at de har mottatt klagen mandag.

– Jeg har hele veien sagt at jeg tror det kan være en god ide. Men det er ikke sånn at vi vet noe mer nå. Nå sendes den i en vanlig tilsvarsrunde mellom VG og Sofie, sier Floberghagen til Medier24.

Hun vet ikke når vi kan forvente en behandling av klagen.

– Det går ofte en del uker i tilsvarsrunden, og så er det mange saker som ligger og venter. Den går inn i køen, sier Floberghagen.

– Kan du minnes å ha fått inn en sak med så mye forhåndsomtale?

– I min tid har vi ikke det, nei, sier Floberghagen, som har vært i Presseforbundet siden 2016.

– Forventes det stort presseoppbud når saken behandles?

– Det kan godt hende. Det har det vært på en del PFU-møter tidligere. Vi får ta det når vi kommer så langt, sier Floberghagen.

Advokat Knut-Asbjørn Solevåg.
Advokat Knut-Asbjørn Solevåg.

Advokatmøte med VG i april

Sofie engasjerte kort tid etter TV 2s avsløringer ålesundsadvokaten Knut-Asbjørn Solevåg. I april var Solevåg og Sofie i møte med VGs stabssjef Øyvind Næss og prosjekt- og administrasjonsleder Andreas Arnseth. Med seg hadde hun et familiemedlem.

Den 11. april sa Solevåg følgende til Medier24:

– Klagen vil fokusere på selve omtalen i saken. Men en annen ting er VG sin håndtering med det de selv kaller en evaluering og om de der kan ha kommet i skade for å ha brutt regler.

I møtet med VG fikk de «oppdatert hverandre gjensidig», ifølge Solevåg 11. april.

– Jeg fikk informasjon og synspunkt og alt jeg etterspurte fra VG, sa Solevåg.

Powered by Labrador CMS