GD felt i PFU: Brudd på to punkter

Gudbrandsdølen Dagningen har brutt god presseskikk i en artikkel om en «kontroversiell» ommøblering og oppussing av kirkerom.

Publisert

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen mener kjernen i problemet til GD er deres «bombastiske» ingress: 

«Sogneprest Geir Wiknes har kommet på kant med deler av menigheten i Øyer fordi han har ommøblert kirkerommet i den 300 år gamle kirken. I tillegg strides menigheten om den nye gulvfargen i kirkerommet.»

– Da er spørsmålet om de kan føre dokumentasjon om det var sogneprest Geir Wiknes selv som sørget for ommøbleringen, sa Johnsen. 

Det mener Johnsen GD ikke har dekning for, og dermed at de bryter punkt 4.4. Sekretariatet innstilte på kritikk.

– Jeg har vurdert om dette ikke bare er kritikk, men brudd, sa Johnsen. 

PFU konkluderer med at Gudbrandsdølen Dagningen har brutt punkt 4.4 og 4.13 i Vær varsom-plakaten.

Klager er sogneprest Geir Wiknes selv, som mener GD har publisert opplysninger som ikke stemmer, ettersom han ikke har makt til å endre kirkerommet. Det skal være det kirkelige fellesrådet som tok den avgjørelsen.

GD på sin side, mener ikke at god presseskikk er brutt. De opplyser til PFU at sognepresten ikke ville uttale seg eller bidra med opplysninger, og at de mener de har gjort det kunne for å opplyse saken.

Sekretariatet skriver i sitt forslag til PFU-uttalelse: 

«Det er imidlertid viktig med et høyt presisjonsnivå når man retter kritikk mot enkeltpersoner. Feilaktige opplysninger skal ikke publiseres. Slik PFU ser det, plasserte GD i en ingress ansvaret for kirke-ommøbleringen på sognepresten uten å ha dekning for dette. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.4, som ber mediene sørge for at ingresser ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.»

De viser videre til punkt 4.13, som sier at feil skal rettes snarest mulig. Etter artikkelen kom på nett, mottok de informasjon om at sogneprestens rolle i ommøbleringen hadde vært forberedende, og at det ikke var han som tok avgjørelsen, skriver PFU. 

PFU mener avisen burde ha presisert feilen i første artikkel, og sørget for at den ikke ble gjentatt da artikkelen kom på trykk i papir et par dager senere.

Powered by Labrador CMS